fredag 30 december 2016

Balansgång in i det sista

Dagen har hittills inte resulterat i en överenskommelse att signera. Diplomater och ambassadörer var inbjudna till en samling kl 15, då signering av en överenskommelse skulle äga rum. Denna högtidsstund senarelades vid några tillfällen och har ännu inte, kl 21.40, ägt rum. Det sägs att fyra av sju svåra punkter är lösta. Texten synas fortfarande av alla parter.

Tidigare ikväll annonserades att biskoparna skulle avsluta samtalen, även utan att en signering ägt rum. Nu antyds att de kanske kan tänka sig att åter, vid ett senare datum, leda samtal för att då avsluta samtalen.

Förhalningstaktik från de berörda partierna? Ovilja att anpassa sig? Bristande insikt om vad som kan följa om de inte kommer överens? Vem kan veta svaren på de frågorna? Den avgörande frågan kanske är i vilken utsträckning politikerna kan tänka sig att ha ”det allmännas bästa för sina ögon och se till sina landsmäns lidande”?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Jag har arbetat 17 år i DRK, i Mai Ndombe provinsen som missionär och läkare. Är nu bosatt i Ludvika. Jag har fortsatt kontakt med kollegor och vänner i DRK. Jag deltar i Equmeniakyrkans arbetsgrupp för hälsovård i Kongoländerna.