Agnetas Loggbok

tisdag 16 oktober 2018

Kongo idag!

Ebola epidemin tycks spridas allt snabbare! Nu anges att det är 214 diagnostiserade fall, varav 139 har dött! På onsdag, imorgon, har WHO:s generalsekreterare sammankallat till akut möte med kriskommittén i Geneve. Det man då skall ta ställning till är hur epidemin skall klassas, är den en fara även internationellt eller ”endast” i landet Kongo och regionalt?

Inom Kongos gränser finns ca 4,5 miljoner interna flyktingar. Utöver detta har 780 000 kongoleser flytt till grannländerna. Under oktober månads 12 första dagar har 200 000 kongoleser, som bott i åratal i Angola, återvänt till Kongo! De hotades plötslig i Angola av militär och polis, deras hus plundrades och deras ägodelar stals! De är nu i en sorts uppsamlingsläger strax intill gränsen och situationen utvecklas naturligtvis till misär, med stora hygieniska problem. Som ett svar på detta har myndigheterna i Kongo nu deklarerat en tidsfrist på 2 månader, från den 12 oktober, för flyktingar från andra länder, bosatta i Kongo att lämna landet! Det är då ca 250 000 flyktingar från Rwanda, 185 000 flyktingar från Burundi, 700 000 flyktingar från RCA och ca 300 000 flyktingar från Syd Sudan, som uppmanas lämna Kongo!

Det politiska spelet fortsätter! Den 10 oktober firades 67 årsdagen av Simon Kimbangus dödsdag och födelsedagen, samma dag, för hans barnbarn, som anses vara en inkarnation av sin farfar och nu leder Kimbangistkyrkan. Firandet ägde rum i Nkamba, Kongo Central, och där deltog bl.a. Shadary, Kabilas efterträdare om han får som han vill, Kabilas kabinettsekreterare, landets hälsovårdsminister och ett antal delegationer från Angola och USA! Kimbangisterna har alltid varit viktiga bundsförvanter för landets presidenter!

Diskussionerna om röstningsmaskinen fortsätter! Det tar sig ibland oväntade uttryck! I lördags spelades en fotbollsmatch i Kinshasa, Kongo – Zimbabwe. Åskådarna passade på att ge uttryck för sin övertygelse: ”Toboi machine”! (= Vi vägrar att använda röstningsmaskinen).

Den politiska oredan verkar vara total! Eller så är det någon, som håller alla trådar i sina händer? Det framstår inte som en åtråvärd uppgift att bringa reda i landet, då man ser den sociala situationen ur hälso- och flyktingsynpunkt! Men det är förmodligen andra uppdrag som lockar!

Vad väntar nu?


söndag 14 oktober 2018

Senaste nytt om Ebola

Under den gångna veckan har 39 nya fall av Ebola diagnostiserats och av dem 32 i Beni, vilket innebär att epidemins centrum flyttats från Mangina. Detta är oroande! Totalt har man nu diagnostiserat 207 fall, varav 130 dött!

En FN anställd, en rörmokare, diagnostiserades i fredags, och får nu behandling. Hans kollegor är tagna ur tjänst för en period på 21 dagar, den tid det tar att utveckla sjukdomen, och de har också vaccinerats. Spårning av alla kontakter har påbörjats, för att hindra ytterligare spridning.

Situationen är mycket allvarlig och till stora delar är det den bristande säkerheten i området som försvårar arbetet och underlättar spridningen av virus. En WHO representant anger att det sannolikt rör sig om en epidemi tid på ytterligare tre till fyra månader och att risken för spridning till grannländerna ständigt ökar.

tisdag 9 oktober 2018

Säkerhetsrådet informerat om Ebola epidemin

Onsdag den 3 oktober informerade WHO:s generaldirektör, läkaren Tedros Adhanom Ghebreyesus, FN:s Säkerhetsråd om Ebolaepidemin i nordöstra Kongo. Han började med att relatera till sitt senaste besök i Säkerhetsrådet, i slutet av augusti, då han nyss besökt området; då var han mera bekymrad efter besöket än innan. Nu konstaterade han att han fortfarande är mycket bekymrad!

Han beskrev de utomordentligt svåra utmaningar som epidemin ger alla! Han beskriver det arbete som Kongos regering, WHO team och andra partners gör; alla gör ett mycket bra arbete! Han beskriver också det samarbete som finns med FN gruppen, MONUSCO, på plats.

Han berör de hinder som finns i området; säkerhetssituationen med angrepp av beväpnade grupper, mycket nära de platser där epidemin är som starkast. Dessa angrepp gör att WHO teamen måste avstå iblnad från att besöka vissa områden. Men, fortsätter han; ”som ni förstår tar inte ebolaviruset en paus samtidigt, utan utnyttjar den situationen mycket väl”! Det andra stora och svåra hindret beskriver han vara den misstro och tvivel som finns hos grupper av befolkningen. De grupperna vill inte delta i uppföljande kontroller och ibland inte heller i undersökningar av medicinsk personal. ”Trots att vi på olika sätt försöker samarbeta med by ledare och företrädare för olika kyrkor, finns detta misstroende kvar och bidrar till ökad spridning av viruset”. Det tredje hindret utgörs av smittspridning in i s.k. ”röda zoner”, där rebellgrupper finns och även in området som gränsar till Uganda. De tre hindren gör att WHO nu bedömt att det finns en ökad risk för spridning inom regionen, från hög till mycket hög risk.

P.g.a. av dessa hinder och den ökade risken för spridning inom regionen, vänder sig WHO ledaren till Säkerhetsrådet med begäran om två insatser; först att Säkerhetsrådet skulle använda hela sitt inflytande för att ge hälsoteamen tillgång till att besöka alla områden och även garantera allas säkerhet, för det andra uppmanar han alla medlemsstater att nu ge ytterligare bidrag till kampen mot Ebola, ”av de 33 miljoner USD som vi beräknar behövs, har vi hittills fått 8 miljoner USD”.

Han avslutar sitt tal med orden ”Ni kan lita fullständigt på vår insats, alla jobbar dygnet runt, även jag själv deltar i arbetet dagligen och ibland varje timme, eftersom det är ett hälsoarbete! Slutligen vill jag understryka att det område som drabbas är mycket speciellt med stora humanitära behov efter år av stora lidanden”!

Den 3 oktober, då detta tal hölls, hade 161 fall av Ebola diagnostiserats och av dem hade 106 dött. Idag, den 9 oktober är motsvarande siffror 188 fall, varav 118 döda.

Det vi förstår är att Kongos andra Ebola epidemi, som startade i augusti månad inte är under kontroll. Risken för spridning i regionen utgör ett hot för områdets stabilitet. Vi behöver inte spekulera över vad en instabilitet i området skulle medföra! Intressant är att höra WHO:s generaldirektör lovorda Kongos ledare och insats i denna epidemi! Vi kan hoppas att landets ledare skulle arbeta på samma förträffliga sätt med de politiska frågorna, som nu stör landets stabilitet!


söndag 7 oktober 2018

Gratulationer till fredspristagare!

Nobels fredspris delas i år mellan två personer, båda kända och engagerade i kampen mot sexuellt våld mot kvinnor, som ett vapen i krigssituationer! Denis Mukwege, läkare och gynekolog, verksam på Panzi sjukhuset i östra Kongo är en av de två. Nadia Murad, tidigare IS fånge under tre månader, som nu informerar om sin upplevelser och vad hon sett, något som lyft frågan internationellt, är den andra.

Denis Mukwege har i Kongo länge varit en oönskad person i regeringens ögon. Men de uppskattningar han får av alla de kvinnor som han delvis kunnat återställa, gör att han orkar med sitt engagemang!

Gratulationerna har strömmat in till båda. Även Kongos regering har uttalat sig och gratulerat Denis Mukwege. Regeringens talesman gratulerade med orden ”Trots dr Mukweges politiska ställningstagande vill vi gratulera till utmärkelsen. Men Nobels fredspris gör ingen till ett helgon”!

Nu återstår att se vad regeringens talesman uttalar nästa gång i frågan! Det vore synnerligen olämpligt att förhindra ett mottagande av fredspriset – men landets regering är i högsta grad opålitlig och har tidigare utmärkt sig med oväntade åtgärder!

lördag 8 september 2018

Kontroll över politik och/eller Ebolaviruset?

Oppositionen samlades i fredags, 7 september, för samtal om gemensamma aktiviteter i framtiden. Det var främst Felix Tshisekedi från UDPS, representanter för MLC ( Bembas parti) och för Moïse Katumbi. Efter mötet lovade de att snart komma med en rapport om sina beslut. Det som är känt är att de kommer att kräva att den s.k. röstningsmaskinen skall tas bort och att en revision av de ”korrumperade valsedlarna” måste göras. Felix Tshisekedi planerar ett besök i Europa, för att samråda med Jean Pierre Bemba och Moïse Katumbi, som båda befinner sig där.

Frågan är mera komplicerad än vad man får intryck om då man läser detta. Delar av oppositionen lyfter ”Ensemble pour le changement” – Tillsammans för en förändring, som har sin start vid tiden för Sylvesteröverenskommelsen. De som nu inte godkänts av ”makten” som presidentkandidater, lyfter detta tema och hoppas på att hela oppositionen skall arbeta i samma riktning. ”Inga val utan Katumbi” är den nya utmaningen. Men UDPS, vars ledare Felix Tshisekedi godkänts som presidentkandidat, är inte lika angelägen om detta! Fastän han har jämfört de planerade valen med en parodi och ifrågasätter att den sittande presidenten skall utse presidentkandidater! Men det låter ändå som att han kan tänka sig att delta i valet och försöker nu samla hela oppositionen. Frågan är hur han kommer att lyckas!


Ebola epidemin har hittills haft sitt centrum i Beni. Nu har ett ytterligare centrum skapats i Butembo, ca 55 km söder om Beni, där man nu registrerat två nya fall. En kvinna som diagnostiserades i Beni, fick uppmaningen att stanna där för observation och behandling, men vägrade lyda rådet! Hon tog sig till Butembo, träffade ca 195 personer, sökte vård även där och dog sedan. Även en sjukvårdare i Butembo har dött, smittad av kvinnan. Nu vill ansvariga hitta alla 195 kontaktpersoner för att kunna vaccinera dem. En stor utmaning! Den ansvarige läkaren för det nya centret berättar att ”vi kan inte förhindra eller förbjuda människor att förflytta sig och dessutom finns ingen garanti för vår säkerhet i detta område”! Han fortsätter: ”Människor är rädda och förstår inte vad det handlar om, trots muntlig information. Det är först när de står inför en sjuk person, som de börjar förstå vidden av denna epidemi”.

Ytterligare 40 km söderut, från Butembo, diagnostiserades i torsdags ett nytt fall av Ebola. Den mannen kom från Beni och smittades troligen där.

Totalt rapporteras den 6 september 129 fall av Ebola i denna epidemi, varav 89 har dött. Läget är alltså inte under kontroll. Sedan den 8 augusti har 6300 personer vaccinerats.

Det är tydligt att det inte finns kontroll vare sig över politiska situationen eller spridningen av Ebola viruset! Människor är oroliga, främst över politiska läget och frågar sig vad som kommer att hända och hur deras framtid skall se ut! De som har arbetsrelation till kollegor eller vänner utanför landet, har fördelen att bättre kunna koncentrera sig på sitt arbete. Men även de personerna upplever nu en svår situation. Då 15 veckor återstår till presidentvalet, är valprocedurerna fortfarande mycket oklara!


lördag 1 september 2018

Ebola epidemin i nordöstra Kongo lever vidare

De senaste rapporterna visar att det fortfarande registreras nya fall, vilket är ett orosmoment! Det visar att epidemin fortsätter att spridas! Under dagarna 24 – 31 augusti noterades 13 nya fall och fyra av dessa 13 var helt oväntade fall, d.v.s. de hade inte varit i kontakt med de kända fallen!

Teamet har nu totalt registrerat 118 fall och av dessa har 77 dött. 88 av de 118 har bekräftats via laboratorietest. Medelålder för de registrerade är 35 år och 56 % utgörs av kvinnor. 15 fall utgörs av hälsovårdspersonal.

Vaccineringen fortsätter och nu har drygt 4500 personer vaccinerats. De som nu får del av vaccination är kontakter av olika slag. Initialt vaccinerades sjukvårdspersonalen.

Hälsovårdsministern har nyligen besökt området och träffat alla som på något sätt deltar i arbetet eller är berörda på annat sätt. Sjukvårdspersonalen, statliga tjänstemän, lärare, elever
och alla på de berörda platserna har fått lyssna till ministern. Syftet var att återigen informera om vikten av att alla respekterar smittan och att alla skall följa de instruktioner som lämnats av sjukvårdare och läkare.

Tillsammans med WHO och andra partners arbetar hälsovårdsministeriet nu med en strategi för ökade insatser att säkra kompetens och uppmärksamhet på viruset i landets alla provinser. Med denna åtgärd hoppas man på att nya epidemier skall kännas igen snabbt och åtgärder kunna sättas in omedelbart.

Kongos första Ebola epidemin i år pågick under tiden 8 maj – 24 juli i Equateurprovinsen. Då registrerades 54 fall och 33 dog. Den nu aktuella epidemin, utbröt den 1 augusti och hittills har 118 fall registrerats och 77 har dött! Siffrorna talar för sig själva!

Är det något Kongo tycks bli expert på, så är det hantering av Ebola epidemier!! Naturligtvis med stöd och assistans av WHO och andra internationella organisationer. Men vilket land i världen skulle hantera en Ebola epidemi helt på egen hand?

söndag 26 augusti 2018

Registrerade har refuserats och reagerar nu!

Ceni, den oberoende valkommittén, har refuserat sex av de 25 registrerade namnen till presidentvalet i december. Sent fredag kväll, 24 augusti, kom detta besked och reaktioner har inte uteblivit!

Det är främst refuserandet av två kandidater som folket reagerat på och beskyller nu Ceni för att gå Kabilas ledband.

Då det gäller Jean Pierre Bemba, dömdes han 2016 av Internationella Brottsmålsdomstolen vara skyldig till att ha mutat vittnen. Enligt Kongos lagar gällande val till president kan någon som dömts för korruption inte accepteras. Nu anser man att Ceni blandat ihop de två begreppen, korruption och mutning! Bemba själv har nu reagerat med att beskylla Kabila att vilja fortsätta regera, men under andra former! Partiets generalsekreterare, Eva Bazaiba, bedömer att Kabila är mycket medveten om Bembas popularitet och att han är rädd för att Bemba skulle kunna vinna valet – därför måste han tas bort från listan över valbara.

Då det gäller den tidigare premiärministern Samy Badibanga, anger Ceni att han ”saknar ursrpungsnationalitet” och att detta förklarar deras beslut. Ceni förklarar att då någon gått miste om sin ursprungsnationalitet, kan den personen senare återfå den, men att den inte får samma värde som tidigare. Den förändrade nationaliteten omöjliggör att personen i fråga kan utses till presidentkandidat! Något som Badibanga själv inte förstår: ”Jag har fått ett dokument, signerat den 25 november av justitieministern, som anger att jag har kongolesisk nationalitet. Ceni:s beslut visar att de sätter sig över justitieministern! Man kan inte förlora sitt ursprung!”

De övriga fyra registrerade kandidaterna som inte godkänts av Ceni:
Den enda kvinna som registrerat sig, Marie-Josée Lifou refuserades av samma skäl som Badibanga. Adolphe Muzito, en tidigare premiärminister, har också refuserats. Han var tidigare medlem i Le Parti Lumumbiste Unifié, men har uteslutits. Han registrerades sig som oberoende. Ceni anger som skäl till att han refuserats den tidigare konflikten med hans parti.
Antoine Gizenga, 92 år, har också refuserats. Skäl som anges; ofullständigt ifyllda dokument.
Jean-Paul Moka Ngolo refuserades eftersom Ceni inte kunnat se att han betalat den summa pengar som skall finnas på ett bankkonto för att kandidaten skall godtas.

De som nu refuserats kan vända sig till Konstitutionsdomstolen, som då studerar frågan och ger sin bedömning. Först därefter kan Ceni publicera den definitiva listan över presidentkandidaterna, den 19 september.

Bemba och hans parti har redan informerat om att de kommer att ta tillvara alla möjligheter för att hans namn skall finnas på den definitiva listan. Man har också hotat med att anhängare till Bemba kommer att marschera och protestera mot Cenis: s beslut.

Under lördagen var ovanligt många poliser stationerade i centrala Kinshasa, framför allt i de områden, där man vet att Bemba är favorit! I Gungu i Kwilu, protesterade anhängare till Muzito och Gizenga mot beslutet att utesluta dem från listan över valbara kandidater. Muzito höll en presskonferens i Kinshasa idag då han förklarade att ”Ceni ville få bort mig, för att försvaga oppositionen genom att ta bort de seriösa kandidaterna”. Mokas advokat har informerat under dagen att hans klient har betalat in den summa som krävs och att de har dokument som bevisar detta. Även han anklagar Ceni för att gå ”någons ledband”!

Regeringens talesman, Lambert Mendé, har informerat alla om att Ceni är oberoende och att man därför bör respektera deras beslut!

Det tycks finnas alla möjligheter till oro och demonstrationer i Kinshasa den närmaste tiden! Kommentarerna om att Kabila vill finnas kvar och styra i fortsättningen, blir nu allt tydligare. Bembas parti har tidigare visat sina styrkor och kommer förmodligen att göra det igen. Men – om Kabila är den han nu beskylls allt mera öppet för att vara, har han alla möjligheter att slå ner på protester mot sitt parti och Ceni:s beslut! Militär och polis är utan tvivel i hans ledband. Då riskerar vi åter att få läsa om skottlossning och oskyldigt dödade på gatorna! Vi vet inte ännu hur katolska kyrkan kommer att reagera på Ceni:s beslut, det kan också ge oss viss information om hur framtiden kommer att se ut.

Tiden till den 19 september och reaktioner efter den dagen tycks bli en mycket osäker tid!


Bloggintresserade

Bloggarkiv