Agnetas Loggbok

lördag 8 september 2018

Kontroll över politik och/eller Ebolaviruset?

Oppositionen samlades i fredags, 7 september, för samtal om gemensamma aktiviteter i framtiden. Det var främst Felix Tshisekedi från UDPS, representanter för MLC ( Bembas parti) och för Moïse Katumbi. Efter mötet lovade de att snart komma med en rapport om sina beslut. Det som är känt är att de kommer att kräva att den s.k. röstningsmaskinen skall tas bort och att en revision av de ”korrumperade valsedlarna” måste göras. Felix Tshisekedi planerar ett besök i Europa, för att samråda med Jean Pierre Bemba och Moïse Katumbi, som båda befinner sig där.

Frågan är mera komplicerad än vad man får intryck om då man läser detta. Delar av oppositionen lyfter ”Ensemble pour le changement” – Tillsammans för en förändring, som har sin start vid tiden för Sylvesteröverenskommelsen. De som nu inte godkänts av ”makten” som presidentkandidater, lyfter detta tema och hoppas på att hela oppositionen skall arbeta i samma riktning. ”Inga val utan Katumbi” är den nya utmaningen. Men UDPS, vars ledare Felix Tshisekedi godkänts som presidentkandidat, är inte lika angelägen om detta! Fastän han har jämfört de planerade valen med en parodi och ifrågasätter att den sittande presidenten skall utse presidentkandidater! Men det låter ändå som att han kan tänka sig att delta i valet och försöker nu samla hela oppositionen. Frågan är hur han kommer att lyckas!


Ebola epidemin har hittills haft sitt centrum i Beni. Nu har ett ytterligare centrum skapats i Butembo, ca 55 km söder om Beni, där man nu registrerat två nya fall. En kvinna som diagnostiserades i Beni, fick uppmaningen att stanna där för observation och behandling, men vägrade lyda rådet! Hon tog sig till Butembo, träffade ca 195 personer, sökte vård även där och dog sedan. Även en sjukvårdare i Butembo har dött, smittad av kvinnan. Nu vill ansvariga hitta alla 195 kontaktpersoner för att kunna vaccinera dem. En stor utmaning! Den ansvarige läkaren för det nya centret berättar att ”vi kan inte förhindra eller förbjuda människor att förflytta sig och dessutom finns ingen garanti för vår säkerhet i detta område”! Han fortsätter: ”Människor är rädda och förstår inte vad det handlar om, trots muntlig information. Det är först när de står inför en sjuk person, som de börjar förstå vidden av denna epidemi”.

Ytterligare 40 km söderut, från Butembo, diagnostiserades i torsdags ett nytt fall av Ebola. Den mannen kom från Beni och smittades troligen där.

Totalt rapporteras den 6 september 129 fall av Ebola i denna epidemi, varav 89 har dött. Läget är alltså inte under kontroll. Sedan den 8 augusti har 6300 personer vaccinerats.

Det är tydligt att det inte finns kontroll vare sig över politiska situationen eller spridningen av Ebola viruset! Människor är oroliga, främst över politiska läget och frågar sig vad som kommer att hända och hur deras framtid skall se ut! De som har arbetsrelation till kollegor eller vänner utanför landet, har fördelen att bättre kunna koncentrera sig på sitt arbete. Men även de personerna upplever nu en svår situation. Då 15 veckor återstår till presidentvalet, är valprocedurerna fortfarande mycket oklara!


lördag 1 september 2018

Ebola epidemin i nordöstra Kongo lever vidare

De senaste rapporterna visar att det fortfarande registreras nya fall, vilket är ett orosmoment! Det visar att epidemin fortsätter att spridas! Under dagarna 24 – 31 augusti noterades 13 nya fall och fyra av dessa 13 var helt oväntade fall, d.v.s. de hade inte varit i kontakt med de kända fallen!

Teamet har nu totalt registrerat 118 fall och av dessa har 77 dött. 88 av de 118 har bekräftats via laboratorietest. Medelålder för de registrerade är 35 år och 56 % utgörs av kvinnor. 15 fall utgörs av hälsovårdspersonal.

Vaccineringen fortsätter och nu har drygt 4500 personer vaccinerats. De som nu får del av vaccination är kontakter av olika slag. Initialt vaccinerades sjukvårdspersonalen.

Hälsovårdsministern har nyligen besökt området och träffat alla som på något sätt deltar i arbetet eller är berörda på annat sätt. Sjukvårdspersonalen, statliga tjänstemän, lärare, elever
och alla på de berörda platserna har fått lyssna till ministern. Syftet var att återigen informera om vikten av att alla respekterar smittan och att alla skall följa de instruktioner som lämnats av sjukvårdare och läkare.

Tillsammans med WHO och andra partners arbetar hälsovårdsministeriet nu med en strategi för ökade insatser att säkra kompetens och uppmärksamhet på viruset i landets alla provinser. Med denna åtgärd hoppas man på att nya epidemier skall kännas igen snabbt och åtgärder kunna sättas in omedelbart.

Kongos första Ebola epidemin i år pågick under tiden 8 maj – 24 juli i Equateurprovinsen. Då registrerades 54 fall och 33 dog. Den nu aktuella epidemin, utbröt den 1 augusti och hittills har 118 fall registrerats och 77 har dött! Siffrorna talar för sig själva!

Är det något Kongo tycks bli expert på, så är det hantering av Ebola epidemier!! Naturligtvis med stöd och assistans av WHO och andra internationella organisationer. Men vilket land i världen skulle hantera en Ebola epidemi helt på egen hand?

söndag 26 augusti 2018

Registrerade har refuserats och reagerar nu!

Ceni, den oberoende valkommittén, har refuserat sex av de 25 registrerade namnen till presidentvalet i december. Sent fredag kväll, 24 augusti, kom detta besked och reaktioner har inte uteblivit!

Det är främst refuserandet av två kandidater som folket reagerat på och beskyller nu Ceni för att gå Kabilas ledband.

Då det gäller Jean Pierre Bemba, dömdes han 2016 av Internationella Brottsmålsdomstolen vara skyldig till att ha mutat vittnen. Enligt Kongos lagar gällande val till president kan någon som dömts för korruption inte accepteras. Nu anser man att Ceni blandat ihop de två begreppen, korruption och mutning! Bemba själv har nu reagerat med att beskylla Kabila att vilja fortsätta regera, men under andra former! Partiets generalsekreterare, Eva Bazaiba, bedömer att Kabila är mycket medveten om Bembas popularitet och att han är rädd för att Bemba skulle kunna vinna valet – därför måste han tas bort från listan över valbara.

Då det gäller den tidigare premiärministern Samy Badibanga, anger Ceni att han ”saknar ursrpungsnationalitet” och att detta förklarar deras beslut. Ceni förklarar att då någon gått miste om sin ursprungsnationalitet, kan den personen senare återfå den, men att den inte får samma värde som tidigare. Den förändrade nationaliteten omöjliggör att personen i fråga kan utses till presidentkandidat! Något som Badibanga själv inte förstår: ”Jag har fått ett dokument, signerat den 25 november av justitieministern, som anger att jag har kongolesisk nationalitet. Ceni:s beslut visar att de sätter sig över justitieministern! Man kan inte förlora sitt ursprung!”

De övriga fyra registrerade kandidaterna som inte godkänts av Ceni:
Den enda kvinna som registrerat sig, Marie-Josée Lifou refuserades av samma skäl som Badibanga. Adolphe Muzito, en tidigare premiärminister, har också refuserats. Han var tidigare medlem i Le Parti Lumumbiste Unifié, men har uteslutits. Han registrerades sig som oberoende. Ceni anger som skäl till att han refuserats den tidigare konflikten med hans parti.
Antoine Gizenga, 92 år, har också refuserats. Skäl som anges; ofullständigt ifyllda dokument.
Jean-Paul Moka Ngolo refuserades eftersom Ceni inte kunnat se att han betalat den summa pengar som skall finnas på ett bankkonto för att kandidaten skall godtas.

De som nu refuserats kan vända sig till Konstitutionsdomstolen, som då studerar frågan och ger sin bedömning. Först därefter kan Ceni publicera den definitiva listan över presidentkandidaterna, den 19 september.

Bemba och hans parti har redan informerat om att de kommer att ta tillvara alla möjligheter för att hans namn skall finnas på den definitiva listan. Man har också hotat med att anhängare till Bemba kommer att marschera och protestera mot Cenis: s beslut.

Under lördagen var ovanligt många poliser stationerade i centrala Kinshasa, framför allt i de områden, där man vet att Bemba är favorit! I Gungu i Kwilu, protesterade anhängare till Muzito och Gizenga mot beslutet att utesluta dem från listan över valbara kandidater. Muzito höll en presskonferens i Kinshasa idag då han förklarade att ”Ceni ville få bort mig, för att försvaga oppositionen genom att ta bort de seriösa kandidaterna”. Mokas advokat har informerat under dagen att hans klient har betalat in den summa som krävs och att de har dokument som bevisar detta. Även han anklagar Ceni för att gå ”någons ledband”!

Regeringens talesman, Lambert Mendé, har informerat alla om att Ceni är oberoende och att man därför bör respektera deras beslut!

Det tycks finnas alla möjligheter till oro och demonstrationer i Kinshasa den närmaste tiden! Kommentarerna om att Kabila vill finnas kvar och styra i fortsättningen, blir nu allt tydligare. Bembas parti har tidigare visat sina styrkor och kommer förmodligen att göra det igen. Men – om Kabila är den han nu beskylls allt mera öppet för att vara, har han alla möjligheter att slå ner på protester mot sitt parti och Ceni:s beslut! Militär och polis är utan tvivel i hans ledband. Då riskerar vi åter att få läsa om skottlossning och oskyldigt dödade på gatorna! Vi vet inte ännu hur katolska kyrkan kommer att reagera på Ceni:s beslut, det kan också ge oss viss information om hur framtiden kommer att se ut.

Tiden till den 19 september och reaktioner efter den dagen tycks bli en mycket osäker tid!


tisdag 21 augusti 2018

Res dig och stråla, ditt ljus är här!

Den 15 – 18 augusti samlades 210 baptistkvinnor från 7 länder i Centralafrika till kongress i Kinshasa. Det var den nionde Regionala kongressen för baptistkvinnor i Centralafrika. Temat för årets kongress var: ”FEMME BAPTISTE, LEVE-TOI, BRILLE. LA GLOIRE DE DIEU EST SUR TOI”, baserat på Jesaja 60 :1.

210 deltagare från Kamerun, Tchad, RCA, Angola, Ekvatorial Guinea och de båda Kongo länderna, samlades i Shaumba lyceet i Gombe kvarteret. Där finns konferenssalar, möjligheter för logi och matservering. Deltagarna betalade sin resa och ECC (=Kristi Kyrka i Kongo) bidrog till budgeten som totalt var på USD 15000.

Representanter från varje land rapporterade om de tre senaste årens arbete och gav blickar och tankar inför framtiden. Därefter gavs föreläsningar med utmaningar och uppmaningar till kvinnan; ”Öppna dina ögon och titta dig omkring, du kan rädda din familj och din nation, acceptera din uppgift”! Föreläsningar gavs också om olika cancerformer som kan drabba kvinnor, vilken form av ledarskap skall kvinnan utöva i den aktuella situation som råder i de olika länderna och den afrikanska kvinnans entreprenörskap.

ECC stod för värdskapet och deltog i samlingarna. Pastorer från värdlandet ansvarade för andakter och gudstjänster. Kvällarna hade formen av kulturella samlingar, då deltagarna i teaterform berättade om sina program och utmaningar.

Att kvinnor i Centralafrika kan samlas på detta sätt, mitt under ländernas svåra sociala och politiska perioder, är ett uttryck för vilja till förändring och deltagande i arbetet! Det ligger mycket i det som en pastor i Kongo sa till mig för något år sen; ”Utan våra kvinnor skulle vi gå under, det är kvinnorna som håller ordning på oss och ser till att vi klarar våra uppgifter och överlever”!

måndag 20 augusti 2018

Världens alla kristna visar omsorg om Kongo

Kongo besöks nu av en grupp som representerar världens alla kristna! Besöket har temat fred och stabilitet, något som är oerhört viktigt i den tid som nu är, fyra månader innan presidentvalet. Det är en ekumenisk grupp, som leds av norrmannen Olav Fykse, generalsekreterare för Kyrkornas Världsråd. Övriga deltagare i gruppen är representanter för CETA (= Conférence des Eglises de toute l´Afrique, som består av ca 174 afrikanska kyrkosamfund) och för Vatikanen. Besöket pågår mellan den 18 – 23 augusti. I går, 19 augusti, hölls en ekumenisk högtidsgudstjänst i den Protestantiska katedralen i Kinshasa. Olav Fykse inbjöd i sin hälsning Kongos folk att skapa ett klimat av fred i landet, för att kunna genomföra transparenta och tillförlitliga val. Fykse förde i sitt tal tankarna till alla som under de senaste 10 åren dött i landet, p.g.a. bristande säkerhet och till alla interna flyktingar. Han betonade hela folkets och även alla flyktingars behov av fred och stabilitet. I gudstjänsten deltog representanter för Kongos olika kyrkor. I avslutningen lyftes också Koffi Annan och den betydelse han haft för världen.

I lördags, den 18 augusti, högtidlighöll ECC (Kristi Kyrka i Kongo) att det nu är 140 år som den protestantiska tron funnits i Kongo. Firandet ägde rum på Stade Tata Raphaël i Kinshasa, med en stor gudstjänst. Det var representanter för olika protestantiska kyrkor och flera körer som medverkade. André Bokundoa, ECC:s ledare, gratulerade i sitt tal/predikan landets president till att inte vilja kandidera igen! Han uppmanade också ansvariga för valet att speciellt ägna sig åt den s.k. röstmaskinen, åt valsedlarna, logistik och finansiering av valen, för att dessa aspekter skall fungera väl! Han lyfte den protestantiska kyrkans roll i införandet av demokrati i Kongo.

Kyrkans roll och betydelse i Kongo är stor. Att nu hela världens kristna visat sin omtanke och sänt sina representanter till Kongo, har mycket stor betydelse för befolkningen! Det är ett budskap som behöver framföras upprepade gånger!

Fortsatt oro; Kabila och Ebola

Kabila fortsätter att oroa

I lördags deltog Kabila i ett SADC (Södra Afrikas Utvecklingsorganisation) toppmöte, det 38:e i ordningen, i Namibia. Från Kongo deltog även hans efterträdare (om presidenten får som han vill), Shadary och Ceni:s ordförande, Corneille Nangaa. I sitt avslutningstal raljerade han lite och sa att han var ombedd att säga ”adjö”. Men, sa han; ”Jag tycker inte om ordet adjö, jag föredrar att säga på återseende! Jag kommer att finnas med i valen i slutet av året. Så finns det utöver demokratin och valet frågan om landets stabilitet och säkerhet, som fortsättningsvis kommer att utgöra mitt stora intresse ”. Detta har skapat många frågor och oro hos befolkningen! Företrädare för oppositionspartier och för den katolska lekmannagruppen har uttalat kritik och oro.

För någon dag sen kom informationen att Kongos riksåklagare har utfärdat en internationell arresteringsorder gällande Moïse Katumbi! Nu pågår diskussioner mellan olika juridiska företrädare i landet, om detta är möjligt eller inte! Katumbis parti och andra företrädare för oppositionen, påpekar att detta inte på något sätt är i överensstämmelse med Sylvesteröverenskommelsens ord om att lätta det politiska trycket mot oliktänkande i landet! Det anges också från regeringshåll, att Moïse Katumbi själv ”hittade på” historien om att han inte var välkommen in i landet, för att registrera sig som presidentkandidat.

Justitieministern har meddelat att han sänt en lista till Ceni, med namn på de presidentkandidater, som har dubbel nationalitet. Den enda av kandidaterna med dubbel nationalitet anges vara Moïse Kattumbi. Som officiellt sett inte har kunnat registrera sin kandidatur!

Jean-Pierre Bembas parti, MLC, har uttalat oro inför vissa åtgärder tagna av presidentens närmaste. Det anges inte tydligt vilka åtgärder de refererar till, men menar att åtgärderna syftar till att utesluta Bemba som kandidat.


Ebolakampen fortsätter

WHO har nu meddelat att det totalt registrerats 91 fall av Ebola i Nord Kivu. Av dessa 91 fall är 64 bekräftade med laboratorietest och 50 har dött. Hittills har 873 personer vaccinerats.


Oron i Kongo tycks inte ha lagt sig efter att Kabila informerat om att han inte kandiderar för en tredje mandatperiod. Det kommer försiktiga antydningar i mail om att man är orolig för att Kabila kommer att finna kvar i kulisserna, för att han fortsatt skall få fördelar. Man är också orolig för vad oppositionspartierna kommer att möta och hur detta i sin tur skall bemötas. Så, framtiden är fortsatt oviss!onsdag 15 augusti 2018

Hälsoarbete och Politik i Kongo

EBOLA
Bekämpningen av Ebola fortsätter. Nya fall har diagnostiserats, vaccinering har inletts och även behandling med ett preparat som är helt nytt och oprövat. Men, det är inte dessa åtgärder som leder till goda resultat! Det viktigaste nu och på sikt är att befolkningen får information om hur smitta sker, hur de kan skydda sig och vad de absolut inte skall göra! Dessutom skall kontaktpersoner följas upp två gånger dagligen under tre veckors tid i sina hembyar. Och övervakning av byar skall ske med samma regelbundenhet, för att i tid upptäcka eventuellt nya fall. För detta arbete krävs personal. Personalen måste kunna röra sig fritt i området utan att bli överraskade av rebeller! Samma behov av fri rörlighet gäller befolkningen, som skall kunna ta sig till vårdenheter, för att få undersökning och vård.

Den osäkra situationen i området är en stor utmaning för hälsovårdspersonalen. Då WHO representanter nyligen besökte området lyfte de detta problem. De kräver att personal och befolkning skall kunna känna sig trygga och inte behöva avstå från arbete och vårdinsats, av rädsla för rebellerna. Det finns WHO/MONUSCO soldater på plats som skall utgöra denna garanti!

Senast bekräftade siffror gällande antal fall är från den 13 augusti. Totalt rapporteras 66 fall varav 39 är bekräftade med laboratorieanalys. 42 av de insjuknade har dött, varav en sjukvårdare.

POLITIK OCH VAL
FN:s Säkerhetsråd sammanträdde i måndags, 13 augusti. Då lyftes kravet på att Ceni, den politiska gruppen i landet och alla institutioner som deltar i valarbetet, gör det på ett sätt som leder till väl genomfört valarbete och till ett fredligt överlämnande av makten! Man uppmanade också regeringen och Ceni att se till att rekrytering av teknisk och logistisk hjälp görs i tid så att MONUSCO kan planera sitt arbete!

Tisdag 14 augusti inbjöds till ”stormöte” i Luanda, Angola, då Kongo och Syd Sudan stod på agendan. Deltagarna skulle analysera utvecklingen i Kongo, de överenskommelser om fred som gjorts gällande Syd Sudan och även den politiska säkerhetssituationen på kontinenten. Inbjudna var presidenterna från Gabon, båda Kongo länderna, Rwanda, Uganda och Zambia.
Kabila representerades av landets utrikesminister. Utöver alla artiga och formella uppskattande ord till olika aktörer i området, bl.a. FN:s generalsekreterare, fastslogs att det i östra Kongo finns negativa krafter som måste bekämpas! Man uppmanade till en regional insats för att bekämpa de två rebellgrupperna, ADF och FDLR.

För övrigt tycks olika förberedelser pågå i det dolda. Oppositionspartierna arbetar för att eventuellt enas om en gemensam kandidat till presidentposten. Stor osäkerhet råder om hur det blir med Jean-Pierre Bemba och Moïse Katumbi.

Sammantaget vet man inte vad som kommer att ske gällande valet! Att tänka sig att Kabila helt skulle släppa makten, verkar otroligt. Då är frågan vad som händer den dag detta blir uppenbart för opposition och befolkning? Nu tycks man vara till freds med beskedet om att Kabila inte kandiderar. Vi har all orsak att följa utvecklingen!!


Bloggintresserade

Bloggarkiv