Agnetas Loggbok

söndag 20 januari 2019

Aktuellt läge

Vid 22 tiden på lördagskvällen fungerade Internet och sociala medier igen! Till allas glädje!

Senare på kvällen, vid 23.30 tiden, lämnade Konstitutionsdomstolen sitt utlåtande efter att ha studerat de inlämnade protesterna: ”Det finns ingen anledning att ändra på beslutet om valresultatet, då de invändningar som inlämnats inte har någon grund och inga bevis finns tillgängliga”! Martin Fayulu reagerade med att uppmana folket att inte godta den president som nu är utsedd! Han anser sig vara den ende legitime presidenten. Han uppmanar till fredliga manifestationer utöver hela landet!

Direktören för ”Congo Research Group” anger efter detta, att han inte är förvånad! ”Både CENI och Konstitutionsdomstolen står på maktens sida, så något annat var inte att vänta”! Det som däremot förvånar honom är den tystnad som det internationella samfundet visat och Afrikanska Unionens beslut om att uppmana till omräkning av rösterna och att utse en grupp som skall besöka Kinshasa! Han menar också att om folket och/eller oppositionen reagerar nu, borde det internationella samfundet ge dem stöd.

Efter Konstitutionsdomstolens information kom så ett meddelande från Afrikanska Unionen; det planerade besöket i Kinshasa ställs in!

Vi kan alltså förvänta oss att på tisdag, 22 januari, få information om att Felix Tshisekedi, installerats som president i den Demokratiska Republiken Kongo!

Så vet vi inget om hur folket kommer att svara på Fayulus uppmaning till fredliga manifestationer! Blir det någon form av manifestationer? Hur kommer det fredliga att bedömas? Hur kommer manifestationerna att bemötas av maktens män, de som har goda relationer med armé och polis?

En ny vecka börjar imorgon! Vad medför den? Snart får vi veta detta!!

fredag 18 januari 2019

En mycket otydlig dagordning!

Mötet i Addis Abeba i går, torsdag 17 januari, var ett samtal mellan de tre organisationerna; SADC, CIRGL (International Conference of the Great Lakes Region, som med ett antal partners samverkar bl.a. för fred i Stora Sjöområdet) och UA (Afrikanska Unionen). Redan igår kom ett uttalande från SADC, ett relativt milt meddelande som uppmanade alla att respektera den kongolesiska regeringen och självständigheten. Så idag kom ett skarpt uttalande från UA: En uppmaning till Konstitutionsdomstolen att stoppa processen kring det definitiva utlåtandet om vem som vann valet, eftersom det finns så starka tvivel i frågan om hur resultatet tagits fram. En grupp valdes, som i all hast skall resa till Kinshasa för samtal. Gruppen utgörs av Paul Kagame, aktuell ordförande i UA, och ett antal ledamöter som deltog i samtalet.

Martin Fayulu har med glädje mottagit detta beslut! CENI och UDPS (med den utropade segraren Felix Tshisekedi) har valt att inte kommentera. Generalsekreteraren för det sittande majoritetspartiet i Kongo, Aubin Minaku, har försäkrat att Kongos ledare accepterar denna dialog med UA!

Regeringens talesman, Lambert Mende, har nu svarat att UA inte har i uppgift att tala om för Konstitutionsdomstolen, hur de skall handla! Han betonar också att Konstitutionsdomstolen är helt oberoende av både landets regering och av UA!

CENCO har hittills nöjt sig med att ange att valresultatet inte var korrekt, men lämnade igår, torsdag, en flersidig rapport till CENI, i vilken det framkommer tydligt att det inte är Felix Tshisekedi som fått flest antal röster. Rapporten har sin grund i de observationer som CENCO:s valobservatörer har lämnat efter valdagen. CENCO uppmanar ännu en gång CENI att publicera alla protokoll från varje enskild vallokal.

Så vad händer nu?? Kommer Konstitutionsdomstolen, för formens skull, att invänta UA:s utsända och samtala innan slutkommentar ges? Eller kommer Konstitutionsdomstolen att ge sitt utlåtande innan de samtalat? Det troliga är att utlåtandet kommer att se lika ut, oberoende av när det lämnas, före eller efter samtal med UA:s utsända!

Det som tidigare i veckan annonserats, är att Felix Tshisekedi skall svära presidenteden den 22 januari, på tisdag! UA:s utsända planerar att komma till Kinshasa på måndag!

Det är alltså en mycket otydlig dagordning för de närmaste dagarna! Och till detta kommer osäkerheten om hur folket kommer att reagera!

torsdag 17 januari 2019

Kongos spända situation – på alla fronter

Minnesmässa
Den 16 januari 2001 mördades Laurent Kabila på sitt kontor. Därefter hålls årligen en minnesmässa och en minnesgudstjänst i kyrkor i hela Kongo. För ett år sen, var den protestantiske pastorn Ekofo, som var mycket tydligt kritisk mot regering och president, i sitt tal i den stora protestantiska katedralen i Kinshasa. Han valde efter denna händelse att lämna landet, då han kände sig hotad av säkerhetspolisen.

I år hölls det också minnesmässor och gudstjänster i både katolska och protestantiska kyrkor. Även i den protestantiska katedralen i Kinshasa! I år hölls talet av pastor Mpereboye, som många av oss har träffat i olika sammanhang. Han höll ett helt annat tal än kollegan Ekofo för ett år sedan! Han lovprisade Laurent Kabila och hans insats för landet och jämförde honom med Patrice Lumumba, som dog den 17 januari 1961. Kabilas insatser för Kongo var storartade och Mpereboye beskrev dem målande! Mpereboye kommer knappast att behöva lämna landet efter sitt tal!


Valresultatet
Osäkerheten kvarstår kring valresultatet! Flera internationella organisationer har uppmanat CENI att räkna om rösterna. Även SADC (SADC = South African Development Community, en organisation som främjar ekonomisk utveckling i södra Afrika, Kongo är ett av de 15 medlemsländerna) har tidigare gjort denna bedömning, ”omräkning för att lugna alla och ge trovärdighet och landets ledare bör ske”. Idag möttes SADC ledare i Addis Abeba och har lämnat ett pressmeddelande: ”SADC uppmanar internationella samfundet att respektera Kongos självständighet och de beslut som tas i denna situation. SADC uppmanar också Kongos regering att se till att fred och säkerhet i landet garanteras”.

Två läckor av val och röstnings dokument har rapporterats nyligen. Det är Congo Research Group (CRG), som presenterade dessa läckor i går. Den ena från CENI och den andra från CENCO (den nationella biskopsgruppen inom den Katolska kyrkan). Båda visar data som tycks vara korrekta, det finns en överensstämmelse mellan de två läckorna. De visar tydligt att det är Martin Fayulu som fick mest antal röster, som också antytts tidigare. Detta borde enligt bedömarna leda till att resultatet omvärderas, räknas om. Men enligt rapporten, finns inget som tyder på att så kommer att ske! CRG är en oberoende, icke-vinstdrivande forskningsgrupp, baserad i New York och som vill försöka förstå det våld som drabbar miljontals kongoleser.


Ebolaepidemin
Senaste siffror anger att 663 fall har diagnostiserats, varav 407 har dött! Epidemin är alltså inte under kontroll. Samtidigt som allt görs för att stoppa utveckling av nya fall i det område där epidemin härjar, sker också stora insatser för att hindra spridning över gränserna till Uganda, Rwanda, Burundi och Syd Sudan. Flera tusentals människor passerar flera gränsstationer dagligen och alla kontrolleras av hälsopersonal, d.v.s. kroppstemperaturen mäts. Vaccinering av hälsovårdspersonal sker i gränsområden i Uganda och Syd Sudan. Hälsoarbetare utbildar och informerar befolkningen i alla dessa länder, som just nu löper risk att få Ebolasmitta. Syd Sudan är ju ett sårat land efter flera års krig och ansvariga där är mycket oroliga för en smittspridning in i landet!Hur mycket skall detta folk orka med?? När spricker bubblan, när exploderar allt?
fredag 11 januari 2019

Labil stämning med risk för ökat våld

Fredag 11 januari, dagen efter att valresultatet tillkännagavs, har kännetecknats av både glädjeyttringar och demonstrationer i protest mot valresultat enligt CENI. Minst 12 döda hittills och många skadade.

Martin Fayulu, som enligt många är den presidentkandidat som fått flest röster, har nu mött sina partisympatisörer, i Bembas palats i huvudstaden. Både Bemba och Katumbi, de två som inte kunde ställa upp i valet av olika skäl, ger stöd till Fayulu. Inför alla sympatisörer har han lovat att imorgon lämna in en protest till Konstitutionsdomstolen med begäran om att alla röster skall räknas igen. Han hävdar att han fått 61 % av rösterna.

CENCO har bett FN:s Säkerhetsråd att uppmana CENI att publicera röstningsprotokoll från hela landet, för att rösträkningen skall kunna kontrolleras och undanröja alla frågor och tvivel kring valresultatet. Denna begäran lämnades av en av biskoparna i ett videomöte med Säkerhetsrådet.

Synen på valresultatet varierar mellan olika länder i världen; Frankrike, Belgien, USA och Storbritannien begär mera information och har uppmanat CENI att lämna bevis på rösträkningen. Ryssland, Kina och Sydafrika tycks ha förtroende för det lämnade valresultatet. En ton av försiktighet finns i alla internationella uttalanden. MONUSCO:s representant i Kongo uppmanar alla till lugn, ordning och ansvarstagande. Från Ryssland kommer uppmaningen till det internationella samfundet att inte tolka eller spekulera över valresultatet, något som skulle vara ett brott mot Kongos självständighet. EU har idag i en kommuniké uppmanat CENI att publicera röstningsprotokollen, för att stärka förtroendet för CENI.

Valets stora vinnare är den sittande presidenten Kabila. Han har lyckats framstå som en ”statsman” då han visat sig vara beredd att lämna ifrån sig makten. Men misstankarna är stora att han regisserat händelseförloppet och CENI:s framtagande av valets vinnare. Hans egen kandidat, Shadary, låg alltför långt bort i röstantalet för att kunna lyftas till vinnaren. Han fann sig i detta och kom fram till en lösning, som förmodligen är till hans egen fördel.

Det bedöms finnas risk för upptrappning av våldet i landet, då Fayulu nu vänder sig till Konstitutionsdomstolen. Alla menar att domstolen är styrd av Kabila, men det är den enda legala väg att protestera mot valresultatet och det är skälet till att Fayulu vänder sig dit.

Stämningen är labil, det finns naturligtvis risk att våldet trappas upp. Valet har hittills medfört mindre våld än vad som befarades. Men processen är ju inte över ännu. Mycket kan hända.

torsdag 10 januari 2019

Dagens reaktioner varierar; glädje, ilska och förvåning!

Protester i hela landet under dagen, mot det valresultat som publicerades i natt. Det tycks som om alla genomskådat sittande makthavare och den blivande! Främst i Kikwit, i södra delen av Bandundu provinsen, ”Fayulus plats”, har protester och reaktioner varit starka. Sju döda, varav två barn har dött under dagen. Skottlossning hela dagen. Bland de döda finns en polis och en militär. Befolkningen rapporterar att beväpnad militär skjuter direkt, utan varning, då de reagerar på händelser. I Kisangani har befolkningen också demonstrerat och även där är det skottlossning och polisen har använt tårgas för att skingra folkmassorna. Även på andra platser har folket demonstrerat och förnekat det resultat som gavs i natt. På andra platser har anhängare till Tshisekedi firat hela dagen!

Det har ännu inte meddelats om någon gemensam skrivelse från CENCO, ECC och Symocel har gjorts, men CENCO (den katolska, nationella biskopsgruppen), har lämnat sin bedömning under dagen. ”Vi noterar det preliminära valresultatet, men också att det inte är i överensstämmelse med det resultat vi fått från våra valobservatörer i hela landet. Vi uppmanar alla som vill få fram sanningen, att göra det på en lagenlig väg”.

Frankrikes utrikesminister har skarpt kritiserat och ifrågasatt det valresultat som lämnats. Han hänvisar till de informationer som de katolska biskoparna lämnat; ”att detta valresultat inte är det korrekta”.

Stämningen i Kinshasa varierar, både geografiskt och över dagen! Många anger att de ser framför sig att reaktioner kan komma plötsligt, oväntat, men alla tycks vara övertygade om att protester kommer att bli tydliga. Föräldrar är osäkra på om de kan skicka sina barn till skolan på måndag. Idag har de flesta arbetsplatser varit tomma, alla har stannat hemma i väntan på vad som skall hända.

”Det vi förväntar oss av honom (Tshisekedi) är att han visar oss om han är en riktig president eller en marionett till Kabila”! En reaktion i Bukavu under dagen!

”Falskspel, fusk, bedrägeri – som sker så öppet! Vi har genomskådat dem”! Oron för framtiden är tydlig. ”Vad lär sig våra barn av detta, som sker inför öppen ridå? Hur ser framtiden ut för befolkningen, om det blir två olika enheter som skall dela landets tillgångar”?

Vad skall den närmaste veckan medföra?


Det preliminära valresultatet gavs tidigt torsdag morgon!

Så kom då ett tillkännagivande: CENI informerade vid tre tiden, torsdag morgon, det kongolesiska folket, att Felix Tshisekedi vunnit presidentvalet och kommer att utses till landets nästa president. Det är ett preliminärt valresultat, enligt CENI, och kan ändras då alla valsedlar räknats. En sådan ändring skall ske inom 10 dagar, annars är det dagens preliminära resultat som blir permanent. CENI anger följande resultat för de tre presidentkandidaterna; Tshisekedi 38,57 %, Fayulu 35,2 % och Shadary 23,8 %.

Reaktionerna är än så länge försiktiga. Men på vissa orter, där UDPS, Tshisekedis parti, har många anhängare, har oroligheter uppstått. Så har de i Mbui Mayi försökt storma guvernörens residens, eftersom han uttalat sig mot Felix Tshisekedi under valperioden. Även på andra orter har demonstrationer ägt rum. I Kisangani har barrikader byggts av motståndare till UDPS och Bemba har rapporterat (från Belgien!) att skottlossning ägt rum.

Katolska kyrkan hävdar att detta resultat inte speglar verkligheten. Fayulu, som ansågs vara vinnaren och var mycket populär, kommenterar informationen med att ”detta har ingenting med sanningen att göra, det är en kupp”! Frågan som ställs är; ”hur kunde CENI ändra siffrorna på detta sätt till Tshisekedis fördel”?

FN:s generalsekreterare har kommenterat på det enda möjliga sättet, med att han ”uppfattat” budskapet! Han uppmanar också alla att avstå från våldshandlingar. Andra internationella organisationer och regeringsföreträdare har varit öppet kritiska och blivit bemötta av den sittande regeringens talesman, Lambert Mende; ”detta sätt att blanda sig i vårt lands arbete, kan vi inte tolerera”.

Enligt en biskop väntas ett gemensamt meddelande under dagen från CENCO (den nationella biskopsgruppen), ECC (Kristi Kyrka i Kongo) och Symocel (sammanslutning mellan civila samhällets valobservatörer). Det intressanta blir att läsa vad de skriver och hur de uttrycker sig. Deras meddelande kan få stort inflytande och ge effekter de kommande dagarna.

Så besannandes ryktet om att Felix Tshisekedi samtalat med Kabila och FCC. Det var Tshisekedi som själv antytt detta, något som helt förnekats av Kabila och hans närmaste! Detta visar på en viss svaghet hos den blivande presidenten. Om man skall förhandla, bör det ske i det tysta, innan det är helt genomfört! Frågan är hur folket kommer att bedöma honom och vilket förtroende de har för honom? Framtiden kommer att ge oss svaret.

onsdag 9 januari 2019

Några timmar kvar att vänta?

Efter gårdagens falska rykte i Kinshasa har många stannat hemma idag och inte vågat sig till sina arbetsplatser. Radion har i kväll informerat om när valresultatet skall tillkännages.

Sedan 14 tiden i eftermiddag, onsdag 9 januari, är journalister samlade i den byggnad där CENI arbetar och väntar på att ett tillkännagivande om vem som blir den nye presidenten i Kongo! Diplomater stationerade i Kinshasa inväntas inta sina platser under kvällen. Det förväntas att resultatet kommer att ges, sent i kväll, vid 23 tiden. Byggnaden är omgiven av ett starkt säkerhetspådrag.

Sedan i går kväll har CENI tjänstemännen varit samlade och enligt de rykten som sipprat ut, har de arbetat med sammanställning av valresultatet. I Kinshasa är kravallpoliser stationerade på de större gatorna och vissa gator är även barrikaderade av polispiketer. Uppenbarligen finns en stor oro för upplopp och att våldshandlingar skall bli en följd av information om valresultatet!

Igår, tisdag, möttes Zambias och Sydafrikas presidenter, för att samtala om Kongo och valresultatet. De uppmanade därefter CENI att inom kort ge besked om valresultatet till folket, för att förhindra våld och ytterligare oroligheter.

Det ryktas att Felix Tshikedi, ledare för det största oppositionspartiet UDPS, är villig att samarbeta med FCC (=Front Commun pour le Congo), ”presidentens parti” och det parti som utvalt Shadary till nästa president. Rykten eller verklighet? Maktbegär hos politiker är inte okänt för någon!

Nu återstår några timmars väntan på ett valresultat!
Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Jag har arbetat 17 år i DRK, i Mai Ndombe provinsen som missionär och läkare. Är nu bosatt i Ludvika. Jag har fortsatt kontakt med kollegor och vänner i DRK. Jag deltar i Equmeniakyrkans arbetsgrupp för hälsovård i Kongoländerna.