Agnetas Loggbok

onsdag 15 augusti 2018

Hälsoarbete och Politik i Kongo

EBOLA
Bekämpningen av Ebola fortsätter. Nya fall har diagnostiserats, vaccinering har inletts och även behandling med ett preparat som är helt nytt och oprövat. Men, det är inte dessa åtgärder som leder till goda resultat! Det viktigaste nu och på sikt är att befolkningen får information om hur smitta sker, hur de kan skydda sig och vad de absolut inte skall göra! Dessutom skall kontaktpersoner följas upp två gånger dagligen under tre veckors tid i sina hembyar. Och övervakning av byar skall ske med samma regelbundenhet, för att i tid upptäcka eventuellt nya fall. För detta arbete krävs personal. Personalen måste kunna röra sig fritt i området utan att bli överraskade av rebeller! Samma behov av fri rörlighet gäller befolkningen, som skall kunna ta sig till vårdenheter, för att få undersökning och vård.

Den osäkra situationen i området är en stor utmaning för hälsovårdspersonalen. Då WHO representanter nyligen besökte området lyfte de detta problem. De kräver att personal och befolkning skall kunna känna sig trygga och inte behöva avstå från arbete och vårdinsats, av rädsla för rebellerna. Det finns WHO/MONUSCO soldater på plats som skall utgöra denna garanti!

Senast bekräftade siffror gällande antal fall är från den 13 augusti. Totalt rapporteras 66 fall varav 39 är bekräftade med laboratorieanalys. 42 av de insjuknade har dött, varav en sjukvårdare.

POLITIK OCH VAL
FN:s Säkerhetsråd sammanträdde i måndags, 13 augusti. Då lyftes kravet på att Ceni, den politiska gruppen i landet och alla institutioner som deltar i valarbetet, gör det på ett sätt som leder till väl genomfört valarbete och till ett fredligt överlämnande av makten! Man uppmanade också regeringen och Ceni att se till att rekrytering av teknisk och logistisk hjälp görs i tid så att MONUSCO kan planera sitt arbete!

Tisdag 14 augusti inbjöds till ”stormöte” i Luanda, Angola, då Kongo och Syd Sudan stod på agendan. Deltagarna skulle analysera utvecklingen i Kongo, de överenskommelser om fred som gjorts gällande Syd Sudan och även den politiska säkerhetssituationen på kontinenten. Inbjudna var presidenterna från Gabon, båda Kongo länderna, Rwanda, Uganda och Zambia.
Kabila representerades av landets utrikesminister. Utöver alla artiga och formella uppskattande ord till olika aktörer i området, bl.a. FN:s generalsekreterare, fastslogs att det i östra Kongo finns negativa krafter som måste bekämpas! Man uppmanade till en regional insats för att bekämpa de två rebellgrupperna, ADF och FDLR.

För övrigt tycks olika förberedelser pågå i det dolda. Oppositionspartierna arbetar för att eventuellt enas om en gemensam kandidat till presidentposten. Stor osäkerhet råder om hur det blir med Jean-Pierre Bemba och Moïse Katumbi.

Sammantaget vet man inte vad som kommer att ske gällande valet! Att tänka sig att Kabila helt skulle släppa makten, verkar otroligt. Då är frågan vad som händer den dag detta blir uppenbart för opposition och befolkning? Nu tycks man vara till freds med beskedet om att Kabila inte kandiderar. Vi har all orsak att följa utvecklingen!!


lördag 11 augusti 2018

Dagens läge i det oroliga Kongo

Efter att informationen om Kabilas ställningstagande och uppgifter om vem han vill se som sin efterträdare avslöjats, har olika synpunkter kommit fram. Först; de internationella reaktionerna var övervägande positiva och lätt ”översvallande”. Endast Belgien uttryckte ”svala” känslor; ”vi har noterat detta”! Även svensk media har ju noterat att Kabila avstår från en tredje mandatperiod!

Men sakliga och kloka tankar har lyfts, kanske främst av kongoleser. Som att valkampanjen inte är över med detta, att riskerna finns att det inte kommer att bli ett rent spel utan fusk! Någon har också påpekat det olämpliga i att Moïse Katumbi utestängdes från landet och inte fick en chans att registrera sig inom den tidsperiod som angivits. En av de ansvariga inom hans parti, anger att det inte är något som hindrar att han nu kommer till Kinshasa och registrerar sig, att det är Ceni som skall ta ställning till hans registrering och tidpunkt för inlämnandet! Det mycket intressanta som regeringens talesman, Lambert Mende, informerade om igår, är att ”Ingen har hindrat Moïse Katumbi att komma in i landet! Han hade inte heller lämnat någon ansökan till rätt instans, för att hans flygplan skulle få landa i Lubumbashi. Det är helt och håller han själv som hittat på en historia, som han berättat vitt och brett”!

Moïse Katumbi lämnade igår fredag in två ansökningar till det som motsvarar Regeringsrätten, för att få rätt att komma in i landet och registrera sig som presidentkandidat.

Shadary, som av en del ses som landets nästa president, har inte fått så många omdömen. Han beskrivs som en person som kommer att få spela en roll i en teater, han kanske blir Kongos Medvedev, han är inte känd hos befolkningen utöver detta att han fört en hård linje mot oppositionspartierna. Men det nämns också att han har en lång tid som politiker och med stor erfarenhet av olika situationer.

Katolska lekmannagruppen har gratulerat landet till att Kabila inte kandiderar, men varnar för att detta är bara ett första steg mot fria, transparenta, trovärdiga och inkluderande val! Gruppen varnar också för att vissa aktörer inte fått delta i registreringen och för andra brister, som den tidigare lyft, som användandet av ”valmaskinen” och för att Ceni kan skapa en valkampanj, som blir en parodi! Gruppen uppger också att de för tillfället inte kommer att realisera de åtgärder, som de tidigare informerat om, demonstrationer 12 – 14 augusti.

Så vad skall vi tro? Var Moïse Katumbis problem påhittade av honom själv?? Låter inte så logiskt. Men hur långt skall det gå, innan denna fråga får en lösning? Vad står egentligen bakom Kabilas beslut att inte kandidera? Kommer han inte att finnas i kulisserna och påverka, ja, regissera ett teaterstycke? Är det mot bakgrund av det behovet som Shadary utsågs?

Så undrar man i vilken utsträckning dessa politiker förstår landets hälsovårdssituation mot bakgrund av den pågående Ebola epidemin i ett område med stor säkerhetsrisk? Hälsovårdsministern framstår som en aktiv och insiktsfull person. Vad får honom att agera så snabbt? Kontakterna med omvärlden och internationella samarbetspartners?

Det vi lugnt kan konstatera nu, är att vi inte förstår så mycket av det som pågår i detta enorma land!


Ebola bekämpning i Nord Kivu

En knapp vecka efter att årets första Ebola epidemi förklarades avslutad, uppstod så den andra! Vissa källor lyfter möjligheten att det funnits fall med symptom som påminner om dem vid Ebola infektion, redan i maj månad i provinsen Nord Kivu. Detta är dock mycket osäkert.

Den första epidemin, den i Equateur provinsen, slutade med rapporten om 54 registrerade fall, varav 33 döda. Den epidemin bekämpades under perioden 8 maj till 24 juli. Den andra epidemin, som nyss börjat, har under perioden 1 augusti till 9 augusti rapporterat totalt 48 fall, varav 38 (11 fall bekräftade och 27 troliga fall) döda. Siffrorna talar för sig själv! På kort tid har antalet döda överstigit det rapporterade antalet döda i Equateur epidemin. Detta lyfter det allvarliga i den nya epidemin!

Området är mycket känsligt ur säkerhetssynpunkt. En rebellgrupp, ADF, finns i området och det kommer täta rapporter om deras intrång i det vanliga bylivet. Deras metod är att komma till byar på kvällen, göra sig bekanta med befolkningen och därefter slå till, sent på kvällen eller natten. Senast rapporterade attack ägde rum natten till idag och sex civila dödades i en by. Men det betonas att än så länge har rebellerna inte visat sig i de Ebola drabbade byarna!

Hanteringen av epidemin och behandlingsmodellen är densamma. Snabb insättning av information till sjukvårdspersonal och befolkning, distribution av material för säker handtvätt och besök hos befolkningen för att upprepa undervisningen och spåra kontakter, som mött insjuknade! Redan den 3 augusti fanns ett speciallaboratorium på plats i Beni och det är nu där som alla prover testas. Vaccinationer av hälsovårdspersonal och personer som varit i kontakt med insjuknade startade i onsdags, 8 augusti. Gratis hälsovård erbjuds till befolkningen i fyra hälsozoner, en dryg miljon människor. Nord Kivu är en tätbefolkad provins och har ca 8 miljoner invånare.

Mot bakgrund av tidigare epidemier bedömer ansvariga nu att bekämpningen kommer att pågå t.o.m. oktober månad och att det är troligt att 200 – 300 fall kommer att registreras. Bidrag till arbetets budget bedöms idag komma främst från WHO, UNICEF, Läkare utan gränser, Röda Korset och andra organisationer.

WHO:s representanter besöker området regelbundet. De är alla imponerade av det snabba svaret och igångsättning av åtgärder, som landets hälsovårdsdepartement åter visat!

Utmaningen tycks vara rebeller och säkerhetsfrågan, samt att försöka ändra befolkningens traditionella rutiner!


onsdag 8 augusti 2018

Kabila avstår från att kandidera

Så kom till sist informationen om vem FCC vill se som nästa president! Det är den nuvarande sekreteraren för presidentpartiet, Emmanuel Ramazani Shadary. Han är född 1960 i Kabambare i Maniema. Han har ett förflutet som politiker och har varit guvernör i Maniema, under både fader Kabila och sonen Kabila. Han har också tjänstgjort som vice inrikesminister. Han studerade vid universitetet i Lubumbashi och fortsatte därefter även sina studier vid Kinshasa universitetet. Sedan 2006 är han det som motsvarar riksdagsman hos oss. Han bedöms vara en Kabila trogen man. Relativt nyligen, i år, har man organiserat om presidentpartiet, så att det finns en ständig ordförande, en ”Président” och den som fått detta uppdrag är ingen mindre än Joseph Kabila! Detta ger oss informationen att Kabila kommer att ha en del att säga till om i partiet och förmodligen också till viss del kunna styra Shadary, om han blir vald. Partiets organisation påminner om situationen i Angola, då makten flyttades från Eduardo Dos Santos till nuvarande president, João Lourenço.

Idag har Ceni rapporterat att det idag är 18 personer som registrerat sig till presidentposten. Idag tillkom följande namn; Emmanuel Shadari, Adolphe Muzito, Samy Badibanga, Martin Fayulu, Yves Mpunga, Théodore Ngoy, Honoré Ngube, Gabriel Mokia, Radjabo Mbira, Marie José Ifoku, Pasteur Maluta, Bébé Malwalwa, Laure Marie Kawanda, Antoine Gizenga, Charles Diavena Lutadila, Noël Tshiani, Michel Okongo och Sylvain Maurice Masheke. Tidigare hade följande registrerat sig; Jena-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Kin Kiey Mulumba, Daniel Shekomba, Freddy Matungulu och Jean Paul Moka. Totalt 25 kandidater som vill slåss om presidentposten! Kända och okända namn. En enda kvinna finns i gruppen!

Ingen information om hur det gått för Moïse Katumbi! Det skall onekligen bli intressant att följa hur han och hans anhängare kommer att reagera på denna utestängning!

Det har inte heller kommit specifik information om reaktioner på namnet Shadary. Hur hela valperioden nu kommer att bli, återstår att se. Vi kanske inte kan förvänta oss att alla kommer att ”spela rent spel”. Det kan bli störande situationer! Om detta att Kabila avstår från att kandidera, även innebär att han avstår från att ”styra” från sin plats, är ännu inte känt!

Ebola bekämpningen fortsätter att oroa de ansvariga. Vaccinationsarbetet förbereds.

Kan dagens besked medföra tillfälligt lugn? Mycket osäkert om vi kan räkna med det!
tisdag 7 augusti 2018

Tisdag 7 augusti – fortsatt väntan!

Universitetsmanifestet har idag samlat 4632 namn via internet plus okänt antal namn ”på pappret”. Detta framkom vid en presskonferens idag som initiativtagarna höll. De lyfte speciellt att lärare med anknytning till FCC signerat, något som stärkte manifestet. Manifestet anger att president Kabila inte kan kandidera för ytterligare perioder.

I Kinshasa ingrep polisen med tårgas, efter att anhängare till Felix Tshisekedi skall ha kastat sten (på vem?) i samband med att han registrerade sig som presidentkandidat. Oron är stor bland invånarna och många oroar sig för att det skall bli en stor sammandrabbning. Direktkontakt ger informationen att det är en stor mängd poliser stationerade runt Ceni byggnaden. Över hela Kinshasa är det oroligt och stor osäkerhet!

Till mångas förvåning registrerade sig idag Tryphone Kin Kiey Mulumba till presidentposten! Han bedöms vara en av Kabilas närmaste och ingår i La majorité présidentielle, men anger att han inte tycker att FCC är en trovärdig grupp! Han har registrerat sig som oberoende. Mulumba har en doktorsgrad inom politisk vetenskap från Sorbonne universitetet och undervisar vid ett universitet i Kongo. Han har haft ministeruppdrag både i Mobutus och Kabilas regeringar.

Två andra namn i dagens register; Pierre Honoré Kazadi (representerar Front populaire de la justice) och Freddy Matungulu (ledare för partiet Congo na biso). Matungulu är lärare i ekonomi vid universitetet i Kinshasa. Han har signerat universitetsmanifestet mot en tredje mandatperiod för Kabila och anger att han drar tillbaka sin kandidatur om oppositionen presenterar en gemensam kandidat och att den ”spelar rent spel”.

Inga nyheter har idag nämnts om hur Moïse Katumbi lyckas med att ta sig till Kinshasa. Det har varit stora demonstrationer i Lubumbashi, hans anhängare har protesterat och krävt att han skall få komma in i landet.

Joseph Kabila kallade alla sina ministrar till sittprivata residens, Kingakati, kl 15 idag. ”Man trodde” att han då skulle informera om vilken kandidat som skall lanseras av FCC. Då han själv anlände beordrade han alla att stänga av sina telefoner, ingen fick kommunicera med omvärlden. Inte heller landets Radio/TV kanaler fick sända något om detta möte! Och så blev det något av ett antiklimax! Kabila skall ha talat i ca 40 minuter utan att säga något om sin egen framtid! Regeringens talesman, Lambert Mende annonserade efter mötet att det är imorgon, onsdag, som namnet på presidentkandidaten kommer att tillkännages. Onsdag är sista dagen för registrering av presidentkandidater.

Afrikanska Unionens representant uttalade igår sin tillfredsställelse med Kabilas ord den 19 juli, då han lovade att landets konstitution skall respekteras! Dessutom lyfte han behovet av att MR frågor respekteras, både under valperioden och i hela landet. Därefter har EU uttalat sig och instämt i detta och även lyft behovet av att Sylvesteröverenskommelsen skall efterlevas. Human Rights Watch har informerat om rykten som säger att om Kabila kandiderar igen, kommer ytterligare sanktioner att drabba hans familjemedlemmar.

WHO lyfter problemet med att bekämpa den aktuella Ebola epidemin; den är i ett område med stor oro och säkerhetsrisker, många flyktingar rör sig inom området och faran för spridning är stor. Grannländerna har uppmanats att följa utvecklingen och vara uppmärksamma på eventuellt smittade personer. Imorgon eller senare denna vecka påbörjas vaccinationsarbetet. 12 team finns på plats för att vaccinera. Totalt har man nu kunnat bekräfta 16 fall och bedömer antal troliga fall till 27. Av dessa 43 fall har 34 dött, varav 7 var bekräftade.

Presidentkandidaters registrering, stenkastning, tårgas och oro. Svårövervakad Ebola epidemi. Är det konstigt om våra vänner uttrycker oro inför framtiden?


måndag 6 augusti 2018

Maktspelet och Ebola bekämpningen fortsätter!

Det låsta läget fortsätter mellan Moïse Katumbi och Joseph Kabila. Katumbi har under söndagen varit vid gränsen Zambia – DRK, men inte fått gå in i sitt land. Den förklaring som presidentens ombud nu ger, är att Katumbi måste ansöka visum för att få komma in i sitt hemland! Det framstår onekligen märkligt!

Jean Pierre Bemba tycks inte utgöra samma hot för Kabila. Han kom till Kinshasa, lämnade in sin registrering till presidentposten, besökte sin hemstad Gemena, återvände till Kinshasa i söndags och flög därefter åter till Bryssel. Han är tvingad att ställa in sig vid den internationella brottsmålsdomstolen och räknar själv med att återvända till Kongo i september. I Gemena var flygplatsen och landningsbanan fylld med folk efter att hans plan landat. Trots flera försök av olika personer att få bort folket, lyckades man inte. Efter en halvtimmes väntan gick Bemba själv ut ur planet och tog emot ”folkets jubel”!

Idag rapporteras om skottlossning i Lubumbashi, då polisen försökt skingra grupperna av Katumbis anhängare. Tårgas och skarpa skott.

Vital Kamerhe från UNC (Union pour la nation congolaise) besökte idag Ceni för att registrera sin kandidatur till presidentposten. Man tror att Felix Tshisekedi från UDPS kommer att registrera sig imorgon. Det ryktas också att tidigare premiärministern, Adolphe Muzito, kommer att registrera sin kandidatur. Han kommer i så fall att representera en ny partibildning, ”Nouvel élan”, ungefär ”En ny satsning”, efter att han tidigare företrätt lumumbistpartiet.

Katolska kyrkans nationella biskopskommitté har ikväll uttalat sig om bemötandet av Moïse Katumbi. ”Det är helt oacceptabelt att en kongoles behandlas på detta sätt och det är ett uttryck för segregation, som inte är värdigt vårt land”. Biskoparna hänvisar också till konstitutionen enligt vilken det inte är möjligt att tvinga en kongoles att lämna sitt land, inte begränsas till landsflykt inte heller tvingas att bo på annan plats än i sin egen bostad. ”Den verkliga kampen för vårt land nu gäller presidentvalet, som skall ske i respekt för alla och under fredliga förhållanden. För en verklig demokrati är det inte värdigt att välja sina motståndare”! CENCO uppmanar också landets ledare att ge Katumbi rätt att komma in i landet och registrera sin kandidatur, som alla har rätt att göra.

Bekämpningen av Ebola epidemin fortsätter och det rapporteras att man planerar att börja vaccinera i Mangina på onsdag, 8 augusti. De personer som i första hand kommer att vaccineras är vårdpersonal och de som varit i kontakt med Ebola smittade som insjuknat. 43 fall, varav 33 döda. Tre av de bekräftade fallen. via laboratoriediagnostik, har dött.

Kongoleser tycks anse att Kabila är mest rädd för att Katumbi skall besegra honom. Att Bembas information om att besöka landet kom så snabbt så att Kabila och hans vänner inte hann komma på något som de kunde använda sig av för att hindra honom! Och att båda dessa motståndare tillsammans blev för mycket för Kabila! Men – frågan kvarstår; hur kommer det sig att Kabila skall ha rätten att välja vilka som får registrera sin kandidatur? Som Katumbi sagt; Ceni tillhör inte Kabila, men det kongolesiska folket! Logiken i denna kamp är inte lätt att förstå! På onsdag är det sista dag för registrering av presidentkandidater. Kommer Katumbi innanför landets gränser innan dess? Hans anhängare säger att han kommer att registrera sig. Och hur blir det med kandidat för FCC? Ännu har ingen som helst ”viskning” hörts om vem som skall utses till FCC:s kandidat!

Läget är komplicerat i detta jätteland med sin 10:e Ebolaepidemi och ett hotat säkerhetsläge.


fredag 3 augusti 2018

Maktspel för öppen ridå? Kampen mot Ebola pågår!

Så blev det fredag den 3 augusti. Moïse Katumbi, på väg i sitt privata plan från Sydafrika till Lubumbashi, fick besked att han inte beviljats landningstillstånd i Lubumbashi. Han ändrade då sin planering och siktade in sig på Zambia för att landa i Ndola. Därefter skulle han ta sig per bil till Lubumbashi. Men gränsövergången i Kasumbalesa var stängd, ingen tjänsteman i funktion och vägen var blockerad vidare till Lubumbashi! Hans anhängare hade också skingrats med tårgas på väg till flygplatsen i Lubumbashi, där de stora genomfartsvägarna är blockerade av tunga lastbilar med beväpnad militär. Den arresteringsorder som man nu hänvisar till, utfärdades för en vecka sen och gäller det gamla problemet, som enligt vissa bedömare inte längre är aktuellt, men enligt andra är något som omöjliggör Katumbis registrering till presidentposten. Ännu vid åttatiden i kväll befinner sig Moïse Katumbi i Zambia.

Jean-Pierre Bemba höl en presskonferens i Kinshasa idag. Bl.a. uppmanade han landets ledare att ”snabbt lugna ner det spel som pågår kring Moïse Katumbi och låta honom komma in i Kongo”!

I Goma skulle medlemmar i det stora oppositionspartiet, ”Ensemble pour le changement” ordna manifestationer på stadion idag, men hindrades av polis! De förbjöds alltså att genomföra den demonstration de tidigare fått tillstånd till av stadens borgmästare. Nya order hade uppenbarligen inkommit, förmodligen från huvudstaden. De tre samlande namnen för partiet är Jena Pierre Bemba, Moïse Katumbi och Felix Tshisekedi.

Den nya Ebola epidemin, den 10:e i ordningen för Kongo, pågår och insatserna för att bekämpa fortsatt spridning har startat. Det första fallet var troligen en 65 årig kvinna, som vårdades på en sjukvårdsenhet, men fick åka hem då hon blev bättre. Då hon därefter dog efter några dagar, begravdes hon enligt traditionella seder. Flera av hennes barn och släktingar smittades och har avlidit. Bland insatserna finns åtgärder av medicinsk natur men även information till befolkningen om hur de kan skydda sig mot smitta och hur man inte bör begrava sina döda släktingar, som hade symptom av Ebolainfektion. Området gränsar till både Uganda och Rwanda och risken för spridning är stor. Idag besöktes området av FN:s speciella ombud i Kongo, av landets hälsovårdsminister och en grupp FN soldater. FN representanten berömde Kongo för snabb reaktion; information och start av adekvata åtgärder. ”Vi deltar i bekämpningen och bistår med FN soldater i den mån det blir nödvändigt i detta osäkra område”. Det virus man isolerat i de positiva proven var Zaire stammen. Detta bedöms som en god nyhet, eftersom det vaccin som finns i landet redan, är verksamt mot just denna virusform. Hälsovårdsministern informerar nu att tidigast nästa vecka kan man börja vaccinera.

Hur kommer det sig att Bemba kunde komma tillbaka till Kongo utan alltför tydliga svårigheter, medan Katumbi skall hållas utanför landet till varje pris? Trots att det finns en arresteringsorder! Vi vet inte ännu hur Bembas registrering till presidentkandidat kommer att behandlas. Vi vet inte heller om Felix Tshisekedi kommer att registrera sig och hur den kandidaturen kommer att hanteras. På onsdag 8 augusti är registreringen av kandidater till presidentposten avslutad. Därefter förväntas presidenten hålla ett tal. Den katolska lekmannagruppen kommer den 9 augusti att avisera om sina manifestationer den 12, 13 och 14 augusti, om inte Kabila meddelat att han inte kandiderar!

Vi kommer att få svar på några av frågorna om drygt en vecka! Vad som sedan händer, kan ingen föreställa sig. Kanske bara en person – presidenten själv?

Bloggintresserade

Bloggarkiv