Agnetas Loggbok

lördag 2 maj 2020

Våra olika resurser att bekämpa virusutbrott

Coronaviruset avslöjade sin närvaro i Kongo den 10 mars, då de första fallen av Covid-19 upptäcktes. Den 30 april var antalet fall 572 och dagen därpå, 1 maj, var antalet fall 604. De sju provinser som rapporterat dessa fall är Kinshasa, Ituri, Nord- och Syd Kivu, Kwilu, Haut Katanga och Kongo Central. Flest fall i Kinshasa, som rapporterat 583, Matadi i Kongo Central har nu rapporterat 6 fall, Haut Katanga 2 fall, de två Kivu provinserna, Ituri och Kwilu har tillsammans rapporterat 13 fall tillsammans.

Det finns ett enda laboratorium i Kongo, som gör tester för att bekräfta den kliniska misstanken, INRB i Kinshasa. Det är ett laboratorium som invigdes 1984 och byggde på samarbete mellan Frankrike och Kongo. På 90-talet var ett antal amerikanska och franska forskare knutna till detta laboratorium, men på senare år har utländska forskare minskat i antal. Det är ett välutrustat laboratorium som tycks fungera väl. Det pågår planering av att öppna flera laboratorier i landet, ytterligare ett i Kinshasa, i Kisangani, Lubumbashi och Goma. Prover tas på plats, där personen befinner sig, transporteras till Kinshasa, undersöks och INRB meddelar resultatet till ansvariga för covid-19 bekämpningen på den plats där personen befinner sig. Det säger sig självt att detta tar tid! Och det kan ju också förklara den ökning som skett mellan 30 april och 1 maj, det är prover som skickats för flera dagar sedan och resultat av test kommit nu först. I de två provinserna Kongo Central och Mai Ndombe, finns inget sjukhus där syrgas kan ges eller behandling i respirator erbjudas.

Tydliga restriktioner gällande folksamlingar, resor inom landet, skolor och universitets öppethållande finns sedan den 19 mars, men har förlängts och gäller fortfarande och tills vidare. Alla skall nu ha munskydd, i hela landet, då man befinner sig utanför bostaden!

Presidentens och hälsoministeriets plan för bekämpning av virusets spridning, utöver de sociala begränsningarna, innebär att det skall finnas ett antal kontroll enheter över hela landet, en sorts svar på virusets angrepp. Där skall det finnas informationsmaterial och affischer som undervisar befolkningen om viruset och symptom, möjlighet att tvätta händerna, att kontrollera kroppstemperaturen på avstånd samt munskydd för den personal som arbetar där. Det låter som enkelt material, men det blir ändå ganska kostsamt, då det också skall transporteras långa vägar!

Det låter som att åtminstone befolkningen i Kinshasa nu förstår vad detta virus kan åstadkomma. En god vän berättade i ett telefonsamtal att den första informationen om viruset kom från kongoleser bosatta i Europa. De hade då lugnat sina vänner i Kongo och sagt att detta nya virus, inte kunde skada ”oss kongoleser”, bara européerna! Men, så kom det efter ett tag bud om att släktingar och vänner i Europa dött i följder av viruset! ”Nu vet vi hur allvarligt det är”! Rykten och olika föreställningar om vad den nya sjukdomen beror på sprids över hela världen! När antalet fall av Covid-19 i Kongo rapporteras dagligen och sprids med radio/TV, nås i stort sett alla av informationen. Och som en följd, stiger oron och rädslan för vad som skall komma!

Vad kan vi göra, från Sverige, för att ge stöd till en verksamhet i Kongo som kan hindra virusets framfart och sjukdomens utbredande? Ja, det är en svår fråga! Men bara detta, att fråga hur det går, att vilja veta och att bry sig – ger en form av tröst. Det hindrar inte viruset, men det kan hjälpa de oroliga i Kongo, som inte ser hur de skall kunna hantera denna nya utmaning! Mycket mera måste och kan vi bidra med!

Ebolasjukdomen? Sedan 8 april har sju nya fall rapporterats och bekräftats, alla i Beni. Utredning pågår och kontaktpersoner testas.lördag 18 april 2020

VIRUS OCH STRATEGIER I KONGO

Fredag den 17 april rapporteras att det testats 307 positiva fall av Covid-19 i Kongo. Det är fortfarande de 5 provinserna, som tidigare bekräftats ha fall; Kinshasa, Ituri, Nord- och Syd Kivu samt Kwilu. Idag ges informationen, att det finns två misstänkta fall i Inongo! De skall ha kommit från Kinshasa, via Yumbi, som ligger vid Kongo floden. Det hela framstår dock ganska osäkert. Alla fall av feber, är ju inte coronasmittade! Informationen visar hur svårt det är att upptäcka och spåra smittade i detta land!

Idag har det rapporterats ett 6:e fall av Ebola i Beni området, sedan den epidemin tog ny fart på Långfredagen!

Hälsovårdsansvariga i landet har lagt en budget för bistå alla provinser med möjligheter att bekämpa corona viruset. Delar av hälsovårdspersonalen har fått en kort utbildning och det finns visst material tillgängligt. Men det som behövs först, för fortsatta insatser, är regeringens löfte om finansiering! Något sådant löfte har ännu inte kommit! Det innebär att smittspridningen kan fortsätta och att hälsovårdspersonal inte får möjlighet att göra vad de skulle kunna göra!

Munskydd eller inte? Helt avstängda städer eller inte? I Kongo som i Sverige och resten av världen, diskuteras det öppet och gärna kritiskt om vad ansvariga gör, vilka beslut de tar eller inte tar! Landets hälsovårdsminister får kritik. Landets president får kritik. Alla är rädda för smitta! Alla undrar hur det skall sluta! Alla har samma svårighet, att bedöma vilken insats som är den viktigaste just nu och på denna plats! I Kongo är avstånden mellan städernas välutbildade och de isolerade områdenas brist på utbildade stor! Det avståndet spelar en stor roll nu. Att vara välutbildad är ju ingen garanti för att man har förmåga att välja rätt strategi! Så svåra frågor, så svåra utmaningar.


måndag 13 april 2020

Virusutvecklingen i Kongo

EBOLA
Den 10 april rapporterades om ett nytt fall av Ebola i Beni. Det var en 26 årig man som efter att han dött, konstaterades vara Ebolasmittad. Den 12 april rapporterades så om ett andra fall, denna gång en 11 årig flicka. Hon hade haft symptom sedan den 28 mars och besökt samma sjukhus som mannen från den 10 april! Flickan blev initialt bättre, men försämrades därefter och dog alltså på Påskdagen! Nu desinfekteras sjukhuset. Kontakter till dessa två personer spåras och testas. Vaccinering skall ha påbörjats idag. Fram till och med den 5 april fanns drygt 3450 fall registrerade sedan epidemins start i augusti 2018. Ca två tredjedelar av dessa har dött, drygt 2200. WHO och hälsovårdspersonal fortsätter med arbetet att upptäcka nya fall, hindra smittspridning och vaccinera. Som tidigare finns beväpnade rebellgrupper i området och stör detta arbete.

CORONA
Den 12 april hade 235 personer testats vara corona positiva i de fem provinserna Kinshasa, Ituri, Syd- och Nord Kivu och Kwilu. 20 av dessa har dött. Imorgon kommer nya siffror om utvecklingen de senaste dagarna.

ANDRA VIRUS, exempelvis MÄSSLING
Samtidigt med de två stora epidemierna fortsätter de ”vanliga” virus sorterna att leva sitt liv! Som exempelvis Mässlingsviruset! Det finns vaccin som hindrar insjuknande och skyddar samhället. Vaccinet finns även i Kongo! Problemet är att få det transporterat ut till barnen! Vi kan hjälpa till med den transporten! Att vaccinera barnen mot mässling gör att deras allmäntillstånd inte blir så dåligt och därmed kan deras kroppar bättre hantera andra virus som smittar dem. Som corona viruset!!!fredag 10 april 2020

Ebola fall! Kolonialismens anda hos forskare! Corona i Kongo!

I kväll kom den icke-önskade nyheten: Ett nytt fall av Ebola har diagnostiserats i Beni! En 26 årig man, som diagnostiserades efter att han dött. Frågorna hopar sig; finns det flera fall, var smittades han och hur gick omhändertagandet av kroppen till. Nyheten medför att datum för att förklara Ebola epidemin i Kongo vara över, inte blir på måndag utan flyttas fram! WHO och landets hälsovårdsansvariga skall sända ett team till platsen, för att undersöka detaljerna kring händelsen.

Måndag den 6 april fördömde WHO:s generalsekreterare kraftigt det förslag som kommit från franska forskare; att använda afrikaner för att testa Covid-19 vacciner! I en dialog skall en av forskarna ha gett uttryck för att han undrade om det inte vore bra, att testa vaccinet i Afrika, där ”det inte finns munskydd, inga mediciner och inga respiratorer”! Hans kollega skall ha uttalat ”gillande” av en sådan strategi! De två forskarna har bett om ursäkt och franska UD har försäkrat att den syn de gav uttryck för inte är en allmän syn i Frankrike! Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO:s generalsekreterare, uttryckte i en presskonferens det skamliga i att detta förslag kommer från vetenskapsmän år 2020! ”I en tid då vi alla inser behovet av solidaritet mellan alla världens länder, får vi höra ett uttalande som andas gammal kolonialism! Detta leder inte någonstans! Alla tester av vacciner och läkemedel följer samma regelverk över hela världen”!

Coronaviruset drar fram över världen! WHO har undersökt tillgången på IVA platser och respiratorer och jämfört hur det ser ut i 41 afrikanska länder och i Europa. I de afrikanska länderna finns ca 5 IVA platser/1 miljon människor och i Europa finns ca 4000 IVA platser/1 miljon människor. Tillgången till respiratorer i de 41 afrikanska länderna är under 2000! Utan att fördjupa sig i siffror och hur de tagits fram, kan man säga att skillnaden är enorm! Till detta kommer då också svårigheterna att idag kunna köpa tester och skyddsutrustning. Vi kan alla ana, att länderna i Afrika kommer längst ner på listan av köpare, då den når de olika tillverkarna i världen!

Antalet Covid-19 fall i Kongo var lördag den 9 april, 215. I Kinshasa finns 203 fall, och i fyra andra provinser finns de övriga fallen, Nord - och Syd Kivu, Ituri och Kwilu. I Syd Kivu finns fyra fall och i den provinsen är läkaren Denis Mukwege utsedd att leda den grupp som skall bekämpa virusets framfart i befolkningen. Han har lämnat förslag till guvernören i provinsen, som godtagit förslagen och de träder i kraft måndag den 13 april. Från den dagen är det krav på att alla skall bära munskydd och alla äldre än 60 år (utgör ca 4 % av befolkningen) skall hållas isolerade. Staden Bukavu är isolerad sedan den 1 april. Mukwege har också utarbetat instruktioner för hur man själv kan tillverka sitt munskydd, det skall sys av två lager bomullstyg med ett annat tyg mellan och under 4 timmar garanteras att det ger skydd! Det finns också instruktioner om hur personer över 60 år, kan hållas isolerade från övriga i befolkningen. Som i alla andra länder, protesterar man mot dessa beslut!

Frågan om hur många fall det egentligen finns av Covid-19 i Kongo är adekvat att ställa! Hur många fall finns i de västra delarna av landet? Hur långt har spridningen avancerat? Tillgången på tester är ju avgörande för om någon skall få diagnosen Covid-19!

Många, i Kinshasa och långt ute i isolerade områden, uttrycker rädsla för vad som väntar!fredag 3 april 2020

Corona drabbar oss alla

Så är det, ingen är skyddad mot ett besök av corona viruset i kroppen! Följden, utveckling av sjukdom eller inte och vilken form av symptom, det vet vi inte! Ingen kan heller förutsäga hur det blir för svenskar eller kongoleser! Idag har vi inte mycket kunskap om detta virus. Det enda vi vet att vi alla är lika utsatta!

Den stora skillnaden ligger i våra förutsättningar att hantera epidemin – pandemin och virusets framfart i våra kroppar! I Kongos huvudstad har de flesta inte tillgång till rinnande vatten eller en tvål att tvätta händerna med. I Kongo är hela sjukvårds och hälsosystemet mycket skört och har enorma brister! I Kongo finns stora grupper av undernärda personer, något som nedsätter förmågan att bekämpa infektioner.

Kongo hade den 2 april 134 fall i fyra provinser; Kinshasa, Ituri, Nord och Syd Kivu. Beni, som nu är på väg ut ur ”Ebola greppet”, har idag rapporterat att det finns två Covid-19 fall. I Goma finns det tre fall. Fallen har kommit från Europa till Kinshasa och från grannländerna i östra delen av landet. Alla Kongos grannländer har fall av Covid-19 idag.

Hur kan man förhindra att resten av Kongo utsätts för smittan? Politiker försöker, som i övriga världen, visa på handlingskraft och tar drastiska beslut. Och som i övriga världen är det osäkert i vilken mån dessa beslut hindrar en smittspridning! Under tiden 6 – 20 april kommer stadsdelen Gombe i Kinshasa att vara helt avstängd från övriga staden. Stadens guvernör informerade om detta i går. Redan är diskussionerna heta och alla slåss om att vara den som uttrycker största tveksamhet kring åtgärdens effekt för stopp av virusets framfart! Men som här informeras alla om värdet av att tvätta händerna och undvika närkontakter. Olika ansvarsgrupper utses, som skall leda bekämpningen i valda områden. Så är dr Denis Mukwege utsedd att leda en grupp i Syd Kivu från Panzi sjukhuset. Liknande grupper finns i de berörda provinserna och i hela landet.

Vi borde hålla andan inför coronavirusets framfart i Afrika och fattiga länder! Vi borde se vad vi kan göra, för att på något sätt bidra till bekämpningen av infektioner i dessa länder, inte bara nu, men ständigt! Det finns så många välkända förebyggande aktiviteter, som ger effekt. Men som inte kan tillämpas p.g.a. bristande ekonomi. Vi kan så mycket mer än vad vi hittills gjort!lördag 28 mars 2020

Stor Corona oro i Kongo

De senaste dagarna har markant ökat oron hos Kongos befolkning! Rädslan för smitta är stor. För de som bor i Kinshasa är oron befogad! Ytterst dåliga hygieniska förhållanden! Vatten saknas för många. Hälsovårdsenheterna är få och av tveksam kvalité! Ansvariga funderar hur smittan skall stoppas!

Torsdag kväll, 26 mars, annonserades så en drastisk åtgärd: Från lördag 28 mars och under fyra dagar skulle ”Totalt utegångsförbud” i huvudstaden införas. Efter de fyra dagarna skulle alla under två dagar få röra sig fritt, för att handla mat och annat viktigt! Ett rullande schema av det slaget skulle gälla på obestämd tid.

Denna information förde med sig totalt kaos fredag den 27 mars!
Alla ville handla mat och förse familjen med allt som kan behövas under en fyra dagars period! Trängsel i affärer och på marknader! Alla knuffades och trängde sig fram. Ingen tänkte på rådet att hålla avstånd för att undvika smitta! Priser på alla varor gick upp och 50 % ökning av priserna var mera regel än undantag! Till detta hörde också att statliga funktionärer skulle få ut sina löner under dagen, men de fick endast en del av hela lönen! ”Det är bättre att dö av corona än av hunger”, var mångas kommentar i huvudstaden! ”Varför skall de utsätta oss för detta” frågade andra!

Fredag kväll informerade så stadens guvernör att det totala utegångsförbudet inte skulle införas nu och att det blivit framskjutet på obestämd tid! Kvar finns de restriktioner som tidigare meddelats, inklusive förbud för samlingar större än 20 personer, alla gudstjänster är inställda.

Den 27 mars rapporterades att det finns 54 fall av Covid-19 i landet, varav ett fall i Nyankunde i Itruri provinsen. Hittills har fyra personer dött av coronaviruset.

Kinshasa är isolerat från övriga landet, Landets gränser är stängda. Informationsmaterial och affischer är uppsatta överallt, samma information till enskilda ges i Kongo som till oss i Sverige!

Då jag pratar med vänner i Kinshasa, anar jag oron och stressen! Samma oro och stress som finns i Sverige, men av en högre intensitet. Förutsättningarna för att klara av en smitta av detta slag är dock helt olika då man jämför Kongo och Sverige!!onsdag 25 mars 2020

Corona i Kongo

Det som upprör och lamslår många i Sverige, Corona viruset och Covid-19, berör hela
världen! Även Afrika! Även Kongo! Den 17 mars rapporterades att 3 fall hade identifierats med tester i Kinshasa. En vecka senare, 24 mars, hade 45 fall identifierats och idag, 25 mars, har hittills ytterligare 3 fall identifierats.

Under en vecka har intensiva sammanträden ägt rum på Hälsoministeriet. I måndags lämnades en rapport till landets president om förslag till åtgärder och begäran om finansiering. Världsbanken har lovat bistå med 200 miljoner USD och övriga organisationer förväntas bistå, liksom landets kassa!!

Igår kväll, 24 mars, höll landets president så ett tal till folket. Han utropade ”nationellt nödläge” och meddelade att landets gränser är stängda för in- och utfart, att Kinshasa är isolerat från övriga landet och inga transporter utöver frakt transporter får ske. Polis och armé kommer att placeras ut för att se till att alla följer de nya bestämmelserna. I de fall frakt transporter tillåts, kommer personalen att genomgå noggranna tester före och efter utfört arbete.

Landets skolor och universitet är stängda sedan en tid tillbaka. Marknader får inte sälja annat än livsmedelsprodukter. Antalet passagerare i bussar och taxibilar är markant begränsat.

Kina har skänkt 64 ton medicinskt material till Kongo. Materialet var främst avsett för Ebolabekämpningen, men kommer nu att användas i bekämpning av coronaviruset. Med den gåvan kommer också ett löfte om att dela erfarenheterna av bekämpningen av Corona i Kina.

I en stad utan tillgång till vatten för merparten av befolkningen och stora brister för att uppehålla god hygien, kan vi lätt förstå vad detta virus kan leda till!Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Jag har arbetat 17 år i DRK, i Mai Ndombe provinsen som missionär och läkare. Är nu bosatt i Ludvika. Jag har fortsatt kontakt med kollegor och vänner i DRK. Jag deltar i Equmeniakyrkans arbetsgrupp för hälsovård i Kongoländerna.