Agnetas Loggbok

torsdag 21 juni 2018

Aktuell rapport om Ebolaepidemin

WHO har ännu inte signalerat att faran är över, men utvecklingen går i den riktningen. Den tid det tar att utveckla sjukdomen ligger från 2 till 21 dagar. Senast ett nytt fall registrerades var den 17 juni i Iboko Hälsozon. Eftersom man inte vet vilka och hur många personer den nyupptäckta har mött, får man räkna 21 dagar framåt från 17 juni för att vara på den säkra sidan. Totalt har 61 fall registrerats, varav 28 har dött. Av de registrerade fallen är 38 bekräftade med laboratorieanalys, 14 är troliga fall och 9 är misstänkta fall. WHO fortsätter att följa utvecklingen.

fredag 8 juni 2018

Lac Mai Ndombes mystiska och helande vatten!

Tre män kör in i ett behandlingscenter för ebolasmittade på varsin motorcykel och tar med sig tre patienter därifrån. De kör till en kyrka där 50 personer ber för de sjuka. Något senare dör en av patienterna hemma, en på ett sjukhus och den tredje har överlevt, men haft möjlighet att smitta att stort antal vänner och släktingar. Detta hände för ca tre veckor sen i staden Mbandaka i Equateurprovinsen, under pågående ebolaepidemi!

Samarbetet mellan regering, olika NGO:s och internationella hjälporganisationer är effektivt. Information om smittovägar och hur man kan skydda sig sprids på många sätt; sånger, ramsor för skolbarnen, besök i hemmen med direkt information och via radioprogram. Många tar viruset på allvar och ser att det finns en risk att bli smittad. Medan andra inte tror på budskapet om en farlig sjukdom, utan lyssnar på de som ger andra förklaringar; ”en komplott från väst för att lura oss, för att försöka bestämma över våra liv”! Och andra vänder sig till den traditionella behandlingsmodellen och får ett möte med en ”nganga”, (en magidoktor skulle man kunna säga).

En traditionell nganga, Papa Nganga, i Equateurprovinsen, hoppas att alla NGO:s skall sluta spendera pengar på sitt arbete och istället skicka alla patienter till honom! ”Mina förfäder lever fortfarande och jag har fått deras kraft att hela alla sjuka på två dagar, men de måste komma till mig”! En kollega till Papa Nganga, den 49 åriga Francine Kibala, har tagit fram en medicin som hon bedömer vara mycket mera effektiv än det vaccin som använts av hälsovårdspersonalen. ”Det mystiska vattnet från Lac Mai Ndombe blandat med växter från den enorma regnskogen i Mai Ndombe”, utgör ingredienser i Francines medicin! En man som köpt hennes medicin, som han själv drack lite av och delade resten med sin familj, är fullt övertygad om att han gjort ett bra val! ”Kongos skogar är fulla av olika magiska plantor som kan göra underverk och bota många sjukdomar”.

WHO har korrigerat statistiken för den 6 juni och anger totalt 62 fall, varav 27 har dött. Det rör sig om 38 bekräftade, 14 troliga och 10 misstänkta fall. WHO:s generaldirektör, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anger idag att epidemin håller på att stabilisera sig, ”vi är försiktigt optimistiska”! Antal nya fall minskar och mer än 98 % av alla som varit i kontakt med smittade, har nu blivit vaccinerade. Men det återstår ett stort arbete att göra, innan det går att slå fast att ”faran är över”. De isolerade platserna inne i regnskogen måste besökas och befolkningen där undersökas.

Dr Tedros reser till Kongo på söndag, för att själv följa upp epidemin en månad efter utbrottet. Samtidigt gör han ett besök i grannlandet RCA, för att ge sitt stöd i uppbyggnaden av ett hälsovårdssystem i det krigsskadade landet. RCA är ju också ett av de länder som gränsar till Kongo och är utsatt för risken att få del av ebolavirusets framfart genom de svårtillgängliga områden som delvis utgör gränsområdet.

Det mystiska vattnet från Lac Mai Ndombe finns det många berättelser om. En del fick jag höra under de år jag bodde i Inongo, på en sjötomt i det närmaste. En vacker utsikt, som jag njöt av efter att under några år bott på en annan plats, med regnskogen bara några meter från huset! Från mitt fönster kunde jag då se aporna hoppa i träden! Kanske att de förde med sig något livsfarligt virus? På båda platserna upplevde jag folkets starka tro på en ”nganga” och den makt en sådan har över hela tillvaron! Att utöva hälsovård i en sådan miljö är inte utan problem! Stora utmaningar! Som består än idag.

torsdag 7 juni 2018

Kampen mot ebola viruset fortsätter !

Antalet Ebola fall rapporterades av WHO den 6 juni vara 60, varav 27 har dött. 37 av de 60 är bekräftade fall, 14 är troliga och 9 är misstänkta fall.

UNICEF är ansvariga för information och sensibilisering av befolkningen och rapporterar nu att de nått 300 000 av de 800 000 människor de vill nå. UNICEF representanter gör hembesök, besök i skolor och på marknader, ger extra undervisning till taxi chaufförer, journalister och alla i samhället som på något sätt bedöms vara extra utsatta för smitta. Utdelning av handfat och tvål för handtvätt, lasertermometer har skett på marknader och allmänna platser. Utbildning av 181 socialassistenter som skall vara kunniga i att ta hand om och ge tröst och stöd till familjer som drabbats.

I måndags tog en etisk kommitté i Kongo beslutet att ge tillstånd till användning av läkemedel för behandling av ebolasjukdomen. Detta är ett sorts kombinerat forsknings, bedömnings, undersöknings projekt! Det är första gången som en sådan användning av dessa läkemedel sker under pågående ebola epidemi. Av fem tillåtna läkemedel finns fyra tillgängliga i landet och behandlande läkare skall avgöra vilket läkemedel som skall användas i den specifika situationen. Patienten måste ge sitt godkännande till medicinering innan behandlingen påbörjas. Hela projektet styrs upp av noggranna regler och allt skall registreras från beslut till avslutande av behandlingen. Samma frågor som ställdes då vaccineringen påbörjades, ställs nu; är det säkert, kommer det att rädda den sjuke, kan det få motsatt effekt, används det bara för att det gäller Kongo, ett land utan stort värde i mångas ögon. Landets hälsovårdsminister får ta emot frågorna och svara så gott det går!

Vaccineringen påbörjades den 21 maj och hittills har 1199 personer vaccinerats.

WHO har med andra aktörer utsett de platser som bedöms vara strategiska för smittan till andra områden. Dessa s.k. nyckelplatser är Bikoro, Iboko, Mbandka och Kinshasa. Kontroller sker på flygplatser och i hamnar. Det är främst åtgärder vid utfart, som startats, i form av mätning av kroppstemperatur med lasertermometer och möjlighet att behålla personer i karantän om det bedöms vara smittorisk. Detta kan alltså drabba internationella resenärer, som fångas på Ndjili flygplatsen.

Samtal pågår för att planera fortsatt bekämpning av den pågående epidemin. En oroande faktor är naturligtvis att det inte finns garantier för att den beräknade kostnaden för arbetet, kommer att finnas tillgänglig!

söndag 3 juni 2018

Kongo – landet mitt inne i stormen!

Efter att Ebolaepidemin i Equateur provinsen startade den 4 april, rapporterades den 30 maj totalt 50 fall. Av de 50 fallen har 25 dött, 37 fall är bekräftade genom laboratorieanalys och 13 fall bedömdes vara troliga, men de dog innan provtagning kunde ske.

Det är de tre hälsozonerna Iboko, Bikoro och Wangata som rapporterat Ebola smittade fall. 23 fall = 62 % av de bekräftade fallen, kommer från Iboko, 10 fall = 27 % från Bikoro och 4 fall kommer från Wangata (del av staden Mbandaka). 68 % av de som dött kom från Bikoro hälsozon.

Hälsovårdspersonal är också smittad och fem fall har rapporterats varav 4 har bekräftats av laboratorieundersökning och 2 personal har dött.

Ebola epidemin är fortfarande lokaliserad till de tre hälsozonerna Iboko, Bikoro och Wangata. Det i sig är en positiv information, eftersom den innebär att bekräftade fall inte har registrerats i Kinshasa eller på andra platser utanför ursprungsområdet. Dödligheten är hög, 50 %, vilket är oroande för alla som bor i området. Traditioner och levnadsmodeller spelar naturligtvis stor roll i smittspridningen. Undervisning av befolkningen sker fortsatt och de utbildade informatörerna tar hänsyn till tradition och kultur.

Ebola epidemin fortsätter, faran är inte över.

Landet befinner sig verkligen mitt inne i en storm, som består av många olika delar! Ebolaepidemi, politisk kris med bristande förtroende hos befolkningen för landets politiker, kvinnornas utsatta situation i hela landet, men främst i de östra delarna – alla dessa delar sprids epidemiartat i landet.

Mot den politiska krisens del i stormen, räcker det inte med miljontals USD från olika biståndsgivare. Här krävs andra lösningar. Den svåra frågan är hur den lösningen ser ut och vem som kommer att upptäcka den!

måndag 28 maj 2018

Vaccinationsarbetet utvidgas

Direkta rapporter från Equateur provinsen idag, ger följande information:

Idag måndag den 28 maj 2018, en vecka efter att man började vaccinera i Mbandaka, har arbetet utökats. Det är nu de två hälsozonerna Bikoro och Iboko som fått del av vaccinet. Hälsovårdsministern, Oly Ilunga Kalenga befinner sig i området sedan i fredags och var den som övervakade arbetet. Drygt 900 personer kommer att vaccineras i en första etapp. De rör sig om hälsovårdspersonal och personer som varit i kontakt med smittade och misstänkta fall.

F.ö. fortsätter arbetet med att spåra kontakter och undervisa befolkningen om olika åtgärder, för att skydda sig mot smittan.

lördag 26 maj 2018

Kampen fortsätter - mot ett virus och för en post!

Arbetet med att bekämpa Ebolaepidemin i Kongo fortsätter. Igår, fredag, rapporterade WHO att man nu registrerat 52 misstänkta fall och av dem är 31 bekräftade Ebola smittade genom laboratorieundersökning. Totalt har man registrerat 22 döda sedan epidemin blev känd. I onsdags rapporterades ett nytt fall. WHO gör nu bedömningen att totalkostnaden för alla åtgärder och insatser kommer att vara 57 miljoner USD. Summan har ökat sedan spridning till Mbandaka konstaterades. Den medförde ytterligare åtgärder i ett större område, än vad som preliminärt planerats.

Det är främst tre hälsozoner i Equateur provinsen som hittills drabbats. Iboko hälsozon med 24 fall, varav 3 döda, Bikoro hälsozon med 23 fall, varav 16 döda och Wangata hälsozon (del av staden Mbandaka) med 5 fall, varav 3 döda. WHO bedömer risk för befolkningen i Kongo att smittas som mycket hög, motsvarande risk för befolkningen på regional nivå som hög och slutligen låg nivå för människor att smittas, sett i ett globalt perspektiv.

Ett stort antal metoder används för att stoppa smittan. I torsdags hade totalt 154 personer vaccinerats i två s.k. ringområden i Mbandaka. Man vaccinerar i ett mönster av ringar, för att stoppa fortsatt smittspridning. Träning av lokala ledare och byledare har påbörjats i Bolenge, Wangata och övriga Mbandaka. Ett antal primärskolor har fått apparatur för att elever och lärare skall tvätta händerna och sjukhus och skolor har infört desinfektion och handtvätt av alla som går in och ut. Alla åtgärder kräver utrustning och personal som genomför och instruerar. Ca 19 ton material har transporterats med flyg till Kinshasa och redan har 16 ton skickats vidare, med flyg, till Mbandaka. Vaccinet skall förvaras i kyla, mellan minus 50 – minus 70 grader för att inte förstöras. Det är lätt att tänka sig vilken apparatur som skall till, för att garantera detta i ett område som de tre hälsozonerna utgör! Elektricitet finns inte på många platser och ingen kyl eller frys tillgänglig för någon ”vanlig” människa!

Ett speciellt behandlings- och undersökningscenter har byggts upp ca 15 km utanför staden Mbandaka. Det är organisationen Läkare utan gränser som ansvara för detta sjukhus. Sjukhuset utgörs av 15 tält som finns på en yta av 50 x 65 m. Till dess att detta sjukhus är fullt utrustat och fungerar enligt planen, sker fortfarande viss undersökning och behandling på sjukhuset i Mbandaka.

Ett misstänkt fall av Ebola rapporterades tidigare i veckan från Kinshasa, men det har efter laboratorieundersökning visat sig vara ”falskt larm”. Alla som kommer från Equateur provinsen och får feber, blir misstänkta fall, till dess att man kunnat bevisa annat!

Transportministern i DRK har beslutat att alla passagerare på båtar som trafikerar Kongo floden skall undersökas. Inga misstänkta fall får fortsätta sin resa. Ingen båttrafik på natten, efter kl 18 måste alla båtar stanna och invänta morgonen. En specialbåt med personal som skall hjälpa hälsovårdspersonal att undersöka övriga båtars passagerare, sattes i funktion i torsdags.

Parallellt med denna kamp mot en epidemi, som kan bli ett hot mot hela landets befolkning, mot regionens befolkning och i värsta fall mot hela mänskligheten, fortsätter en annan kamp. En president som inte vill lämna sin post och tar till alla medel, för att bekämpa opposition och kandidater till presidentposten! Den 23 december skall det vara val! Men osäkerheten är mycket stor om det blir ett val. Utlåtanden och rykten cirkulerar. Den kampen är lika svår att förstå sig på och förutse utgången av, som kampen mot den pågående Ebola epidemin!


lördag 19 maj 2018

2018 års Ebola epidemi i Kongo

WHO :s akutkommitté höll sitt första möte i går, fredag, om 2018 års Ebola epidemi i Kongo. Sammanträdet, ett telefonmöte, pågick tre timmar.

Under mötet presenterades aktuell situation. Det redogjordes för alla vidtagna åtgärder och pågående insatser.

Under perioden 4 april till 17 maj har 45 fall av misstänkt Ebola rapporterats. Av dessa 45 utgörs 3 av hälsovårdspersonal, 25 har dött och 14 fall är bekräftade med laboratorieundersökning att vara Ebola sjukdomen. Den 8 maj fick WHO en första rapport om 2 bekräftade fall av Ebola i Bikoro hälsozon i Equateur provinsen. De flesta fallen finns i Bikoro hälsozon men även i miljonstaden Mbandaka har fall registrerats.

Nio grannländer, bl.a. Kongo Brazzaville och RCA har varnats om risken för spridning till deras områden. Mbandaka ligger vid Kongo floden, vilket medför stor risk för spridning, eftersom båttrafik på floden är intensiv. Även Kongos huvudstad Kinshasa är i riskområdet.

Kommittén konstaterade att den aktuella ebola epidemin har många utmaningar och utgör en riskfaktor genom att den nu spritt sig till en miljonstad, att de flesta fall finns i isolerade, svårtillgängliga områden, att även sjukvårdspersonal drabbats och att risk för spridning via flodtrafiken är stor. Positivt är att landets regering reagerat snabbt, att många åtgärder redan vidtagits och att man även skall sätta in vaccinering av personer som varit i kontakt med smittade.

Det bedöms vara av stort värde i bekämpningen och för att hindra spridning till grannländer, att man screenar alla som lämnar landet, via flyg eller båt. Det bedöms inte vara av något värde i nuläget att screena alla som reser in i landet. Andra inrese- eller utreserestriktioner är i dagsläget inte aktuella.

Det viktiga nu är att alla beslut om insatser som tagits verkställs! Den svagaste länk i kedjan av insatser som brister, kan få ödesdigra konsekvenser. Befolkning utbildas om smittovägar, om vikten av att tvätta händer, att inte äta kött från djur i skogen, att inte beröra sjuka och döda och all personal får extra undervisning om vad de kan göra. Exempelvis spåras alla personer som haft kontakt med de misstänkta fallen, ett komplicerat arbete men oerhört viktigt!

Slutligen tog kommittén beslutet att det nu inte rör sig om en epidemi som utgör en internationell hälsofara.

De nio länderna som ligger i farozonen, har fått extra personal och utrustning, för att följa utvecklingen. WHO planerar ett möte med representanter för dessa länder, i syfte att informera och delta i planering av insatser.

WHO följer naturligtvis utvecklingen, för att kunna vidta ytterligare åtgärder vid behov och ta beslut om epidemins karaktär.

Ebola epidemin kan för stunden ta bort fokus från landets politiska situation. Den förvärrar också läget och försvårar all planering av insatser.

Vi har, som WHO (!), all anledning att följa denna utveckling!

Bloggintresserade

Bloggarkiv