lördag 1 oktober 2016

Det politiska spelet fortsätter

Dialogen öppnades igår, fredag, för endast ett kort möte, eftersom ordförande i valkommissionen inte var närvarande. Det åligger honom att presentera datum för de val som skall hållas. Idag, lördag, fortsatte så Dialogen. Den information som gavs om tidpunkt för val, tolkas som att presidentvalet kommer att äga rum i december 2018. Röstlängderna kan vara klara i juli 2017, röstberättigade kallas i slutet av år 2017 och valet hållas först i december 2018! Orsak är att det behövs en tid av 504 dagar för att organisera valet. Oppositionens ledare, Vital Kamerhe, undrade varför det 2016 bedöms behövas 504 dagar, då det 2006 behövdes 180 dagar för att organisera valet!

Katolska kyrkan är fortsatt inte representerad i Dialogen, men fortsätter att reflektera över sitt deltagande. Skäl att inte delta anges av en talesman vara händelserna den 19 – 20 september, tydligt visar att en stor grupp av befolkningen inte känner sig delaktig i de beslut som kan fattas av Dialogen, hur goda de än skulle vara.

Oppositionsgruppen, som omfattar flera partier, och företräds av Etienne Tshisekedi och Moïse Katumbi, anger att de inte kommer att delta i denna begränsande dialog. De krav som ställdes för deltagande, har inte hörsammats av president och majoritet. Därför vill de nu förbereda och organisera en inkluderande dialog och bedömer att samtalen skall påbörjas nästa vecka.

En lokal organisation för mänskliga rättigheter, föreslår att ett möte mellan presidenten och den starke oppositionsledaren Tshisekedi, skall sammankallas. Det är det samtal som kan lösa den låsta situationen!

Spänt läge i huvudstaden. Låsta positioner mellan olika aktörer i det politiska spelet. De som får betala det högsta priset för detta spel är befolkningen. Högre matpriser, sämre skolundervisning, allmän oro för framtiden. Allt detta gör att ingen är riktigt fokuserad på sitt uppdrag och alla funderar över landets framtid.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Jag har arbetat 17 år i DRK, i Mai Ndombe provinsen som missionär och läkare. Är nu bosatt i Ludvika. Jag har fortsatt kontakt med kollegor och vänner i DRK. Jag deltar i Equmeniakyrkans arbetsgrupp för hälsovård i Kongoländerna.