torsdag 6 oktober 2016

Spelets regler utnyttjas

Bland mina minnen från tiden i Kongo, är alla sammanträden jag deltog i! Ibland blev det tungt för alla deltagare att sitta flera timmar och diskutera utan att komma till något beslut. Men ofta fanns någon med i sammanträdet, som hade en speciell förmåga att hitta roliga ordvändningar eller lite komiska angrepp på de problem som fanns på agendan. Detta uppskattades av alla.

Dessa dagar i Kinshasa, kommer denna förmåga till användning och många går och småskrattar! Detta trots den allvarliga och spända situationen. Det som nu får folket att skratta är liknelsen från fotbollsmatcher: Att ge ett ”Gult kort” eller ett ”Rött kort” till spelare som inte följer reglerna. Nu har oppositionspolitikern Etienne Tshisekedi använt sig av dessa straffutmätningar och den som får dessa kort är landets president! Men han får inte ett kort, utan en kartong. Kanske den blir fylld av kort? Den 19 oktober skall presidenten få en ”Gul kartong” och den 19 december en ”Röd kartong”. Den gula kartongen förmedlar missnöjet hos oppositionen över att det inte finns en valkalender och att deras krav för deltagande i dialogen inte är tillgodosedda. Den röda kartongen förmedlar att presidentens tid är helt ute! Med största sannolikhet kommer den gula kartongen att medföra ökad oro och våldshandlingar. Om det blir behov av att överlämna den röda kartongen, kan vi misstänka starka reaktioner!

Ett internationellt möte på hög nivå planeras till den 26 oktober i Luanda. Bland organisatörerna finns FN, SADC (=Southern African Development Community), Afrikanska Unionen och ICGRL (=International Conference on the Great Lakes region). På agendan finns frågan hur de kan bidra till en lösning av den pågående krisen i Kongo.

I många länder är stöd till Kongo och nuvarande president ifrågasatt. USA tycks vara mindre benäget att bistå, EU har ännu inte tagit en sådan position, grannländerna i Afrika har hittills manat till lugn och ordning, men inte gett tydlig signal om förväntning på presidenten.
Det auktoritära ledarskapet, rapporter om korruption, händelser som visar en splittrad ledning där obekväma och oliktänkande har uteslutits, har förändrat USA:s syn på aktuell president.
Mot den bakgrunden är landets situation mycket osäker. Oppositionen fortsätter att kritisera och agera. Frågan är hur de kommer att lyckas! Kongo är inne i en mycket osäker period!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Jag har arbetat 17 år i DRK, i Mai Ndombe provinsen som missionär och läkare. Är nu bosatt i Ludvika. Jag har fortsatt kontakt med kollegor och vänner i DRK. Jag deltar i Equmeniakyrkans arbetsgrupp för hälsovård i Kongoländerna.