torsdag 20 oktober 2016

Fortsatt spänt läge – trots en överenskommelse

Att det inte finns en gemensam syn på landets politik och den överenskommelse som gjorts, visas tydligt i de nyheter som nu är tillgängliga på internet. Det framgår också att missnöjet är stort, men å andra sidan, finns det personer som tycker att det blev en bra lösning. Allt beror på hur man ser på saken och vilken vision man har för framtiden; dessutom i vilken mån man tänker enbart på sig själv eller på hela landets befolkning!

Oppositionens representanter, de som inte deltog i Dialogen, är tydliga i sin kritik: ”Överenskommelsen visar bara att det är ett arrangemang mellan politiker, för att de skall få styra landet, utan att folket valt dem”.

Representanter för Human Rights Watch uttrycker sin oro över att detta inte innebär en lösning som ”lättar på trycket” i samhället. De vill också ha en Dialog, som verkligen inkluderar alla partier och att sittande president skall ge klart besked om att han kommer att lämna posten då hans tid är ute. De ställer också frågan vilka garantier som finns, för att den nya planen skall respekteras och val arrangeras?

En historieprofessor, från Kongo, nu bosatt i Paris, var inbjuden att följa Dialogen, som en observatör. Han ger en annan mera balanserad bild av Dialogen och den överenskommelse som signerats. Han anser vidare att de två starka oppositionsledarna, som inte deltagit i Dialogen, i verkligheten har få medarbetare och att de flesta har lämnat dem! Men hans tydliga råd till presidenten är att han inom kort, måste tala, ge sin syn och visa sig för folket.

Från Kinshasa kommer direkt information om att FN trupperna i landet kommer att utökas, då man bedömer att det spända läget i landet kommer att intensifieras de närmaste veckorna.

Tydligt är att det vanliga folket känner sig överkörda, sittande president får sitta kvar längre än vad konstitutionen säger och det inte finns garantier för att han kommer att lämna posten, eftersom ingen vet med säkerhet att det kommer att bli ett val!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Jag har arbetat 17 år i DRK, i Mai Ndombe provinsen som missionär och läkare. Är nu bosatt i Ludvika. Jag har fortsatt kontakt med kollegor och vänner i DRK. Jag deltar i Equmeniakyrkans arbetsgrupp för hälsovård i Kongoländerna.