lördag 15 oktober 2016

Alla hinder borta - och den Gula kartongen?

Natten mellan fredag och lördag har en utvald grupp av Dialogens deltagare fortsatt att samtala och tycks ha kommit till en gemensam syn i frågan rörande tiden efter 19 december. Det rapporteras att ”alla hinder nu är avlägsnade”. President Kabila kvarstår som president till dess att val hållits och en ny president har installerats. Någon från oppositionen skall utses till Premiärminister. Kandidater till valen skall utses 30 oktober 2017 och val äga rum i slutet av april 2018.

Landets ledning under denna övergångsperiod skall övervakas av en kommission bestående av representanter för oppositionen, majoriteten (= anhängare av nuvarande president) och det civila samhället. Den kommissionen skall få assistans, eller stöd, från landets samarbetspartners, bl.a. FN, EU, Afrikanska Unionen, ICGRL (=International Conference on the Great Lakes region) och SADC (=Southern African Development Community).

I dag, lördag, skulle denna arbetsgrupp möta Dialogens medlare, Edem Kodjo, innan alla deltagare i Dialogen informeras om slutsatserna. Därefter skall dokumentet signeras.

Frågorna är många! Är denna ”överenskommelse” en dröm om att alla skall komma överens, en alltför optimistisk beskrivning av vad som skall hända efter den 19 december? Hur skall den del av oppositionen, som inte deltagit i Dialogen, reagera på detta förslag? Men innan dess, kommer hela Dialogen att få del av denna version, eller kommer den redan i ett inledningsskede att förändras helt? Hur realistiskt är det att tro, att det kommer att bli så det nu beskrivs?

Det är troligt att den tidigare informationen om en ”Gul kartong”, kommer att följas. Alltså kommer en ”Gul kartong” överlämnas av oppositionen till presidenten den 19 oktober. Vi får hoppas, att det överlämnandet inte kommer att medföra våldshandlingar!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Jag har arbetat 17 år i DRK, i Mai Ndombe provinsen som missionär och läkare. Är nu bosatt i Ludvika. Jag har fortsatt kontakt med kollegor och vänner i DRK. Jag deltar i Equmeniakyrkans arbetsgrupp för hälsovård i Kongoländerna.