tisdag 4 oktober 2016

Ödmjukhet saknas hos många och efterfrågas!

Biträdande Premiärminister i Belgien, Didier Reynders, skall på onsdag presentera ett dokument för det belgiska parlamentet, med en strategi för landets åtaganden i centrala Afrika, det gäller främst Kongo och Burundi. ”Vi har under alla år behållit banden till Afrika och Kongo, det kommer till uttryck hos européer, som hos kongoleser, oberoende om de är bosatta i Kongo eller utanför landet. Händelserna i Kin, 19-20 september är mycket oroande: Skador och antal döda tycks vara större än vad som officiellt sagts. Att ange att det behövs 500 dagar för att förbereda valen, är helt utan förnuft. Om tiden för val förhalas på det sättet, innebär det en tredje mandatperiod för presidenten. Innan den 19 december, måste det i klartext sägas vem som leder landet och Tshisekedi och Katumbi måste anslutas till Dialogen”. Didier Reynders har redan satt upp Kongo på agendan för EU mötet den 17 oktober och föreslår att EU tillsammans med alla länder berörda av Kongo skall samarbeta nära med Afrikanska Unionen. De kommande veckorna planerar ministern att hålla nära kontakt med alla parter, opposition, Afrikanska Unionen och han anger att detta är hans prioritet just nu.

Denna syn på Belgiens ”rätt” att agera i frågor som rör Kongo, får också kritik. Kongo är ett land som avancerat från den tid det var belgisk koloni och har idag andra samarbetspartners.

Mera ödmjukhet efterfrågas! Å andra sidan, relationer och kunskap om en samarbetspartner, skapar alltid vilja att ingripa, stödja och ge råd! Balansgången är svår!

I går samlades en ”oppositionskonklav” för ett första sammanträde i Kinshasa. Det är Tshisekedi och Katumbi, som är de tongivande. Deras intention är att skapa en annan Dialog, som inkluderar alla och skapar en annan form av arbete än vad Afrikanska Unionen gjort. Konklaven anger att eftersom medlaren Edem Kodjo anses stå för nära makten i Kongo, bör han bytas ut, Valkommissionen bör bytas ut, eftersom de misslyckats med sitt uppdrag, politiska fångar skall friges och det viktigaste; att nuvarande president accepterar att lämna sin post den 19 december. Kabila kan inte sitta som president under övergångsperioden från 19 december till valet, oberoende av när detta kommer att äga rum. Konklavens stora utmaning nu är att få majoriteten (= presidentens närmaste) att acceptera dessa krav som oppositionen lyft!

Regeringens talesman har i skarpa ordalag kritiserat den franske utrikesministern och hans syn på hur Kongo skall skötas denna period.

Presidenten befinner sig i Tanzania och har idag informerat journalister om det beslut som tagits i Kongo: ”Valet i Kongo skall senareläggas för att möjliggöra att unga röstberättigade kan delta. Att ordna val för snabbt, skulle utesluta en stor del av befolkningen”!

Nästa scen i detta spel?
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Jag har arbetat 17 år i DRK, i Mai Ndombe provinsen som missionär och läkare. Är nu bosatt i Ludvika. Jag har fortsatt kontakt med kollegor och vänner i DRK. Jag deltar i Equmeniakyrkans arbetsgrupp för hälsovård i Kongoländerna.