måndag 17 oktober 2016

EU:s ministerråd hotar med sanktioner

EU:s ministerråd som har sammanträtt idag, har i en kommuniké uttalat sin syn på Kongos politiska situation.

Ministrarna är tydliga: ”Innan nuvarande presidents mandattid upphör, bör det vara tydligt uttalat hur övergångsperioden fram till val kommer att se ut. Om val inte äger rum under 2017, kommer ekonomiska sanktioner att drabba Kongo, även enskilda personer kan drabbas och tillgångar i Europa kommer att frysas, om inte det diplomatiska samtalet förändrar planen”. Sanktionerna kommer att drabba alla som bär ansvar för brotten mot mänskliga rättigheter, alla som initierat våldshandlingar och alla som försökt hindra en fredlig lösning av krisen. EU regeringar kommer också att korta tiden för diplomat visum, i likhet med vad Belgien redan gjort.

EU anger att det inte är acceptabelt att val inte har organiserats och man vill se en Dialog som inkluderar alla parter och inte mera våld.

Det är redan känt att delar av oppositionen, med de två starka ledarna Tshisekedi och Katumbi, inte godtar det förslag till överenskommelse som en grupp inom Dialogen arbetat fram. Katolska kyrkan har inte heller godtagit förslaget. Risken med förslaget, om det skulle gå igenom, EU:s kommuniké idag till trots, är att mera våld och kaos skapas på sikt. Och att nuvarande president sitter kvar på obestämd tid.

Nu får vi invänta reaktioner på EU:s kommuniké!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Jag har arbetat 17 år i DRK, i Mai Ndombe provinsen som missionär och läkare. Är nu bosatt i Ludvika. Jag har fortsatt kontakt med kollegor och vänner i DRK. Jag deltar i Equmeniakyrkans arbetsgrupp för hälsovård i Kongoländerna.