onsdag 7 september 2016

Monolog eller dialog - opposition och maktbegär

Den erfarne oppositionspolitikern, Etienne Tshisekedi, är fortfarande i opposition! Han var med redan på 90-talet och protesterade ihärdigt mot Mobutu. Han har fortsatt genom alla år och är nu åter i Kinshasa, efter en tid i Belgien. Han för en ojämn kamp och det är ytterst osäkert om han någonsin kommer att vinna den!

Den dialog som planerats sedan lång tid inför de val, som enligt konstitutionen skall hållas i Kongo i höst, har påbörjats. Men det har varit svårt att komma igång! Efter ett antal turer avbröts samtalen, i försök att få med oppositionen. I måndags startade dialogen igen – utan det parti som Tshisekedi företräder! Hans parti utlyste också en strejk för de elever som skulle ha börjat skolan i måndags! Många elever hölls hemma av sina föräldrar. Det är dock svårt att veta varför! Kanske av sympati med den gamle oppositionspolitikern? Eller kanske av rädsla att det skulle hända något med barnen under skoldagen. Det är framförallt i Kinshasa och de större städerna som missnöjet märks tydligt. Men, som en god vän uttryckte det; ”tyvärr följer landets befolkning det dåliga beteende som invånarna i Kinshasa visar”!

Att leda ett oppositionsparti i centrala Afrika, ger tillgång till krafter, som om de kommer till uttryck, kan få oerhörda konsekvenser! Alla som av någon anledning är missnöjd deltar gärna i dessa protester, utan att det alltid är av politiska skäl. Detta gör att situationen just nu är mycket osäker, kanske kan den beskrivas som en krutdurk! Kommer dessa krafter att utlösas? Kommer förnuft och ordning att råda och valprocedurer genomföras i god anda? Dessa frågor är svåra att besvara, för att inte säga omöjliga att besvara!

Det internationella samfundet, USA, EU och katolska kyrkan har försökt påverka utvecklingen i positiv riktning. För en vecka sen besökte grannlandets president Kinshasa och sin kollega presidenten. Det framstår osäkert i vilket syfte, eftersom den gästande kollegan har genomfört en liknande ordning i sitt land; han fick sitta kvar ytterligare tid, än vad konstitutionen föreskriver! Oppositionspartiet har ställt krav för att medverka i dialogen: politiska fångar skall friges, media som står nära oppositionen skall få verka fritt och juridiska trakasserier mot oppositionspolitiker skall upphöra.

En av dessa oppositionspolitiker befinner sig i Belgien, efter att ha fått medicinsk vård i USA.
Han var tidigare guvernör i Katanga, ställde sig till förfogande som presidentkandidat, fick sin tidigare samarbetspartner, presidenten, till fiende och har rapporterat att han fått en spruta i ryggen i en folksamling. Sprutan innehöll en skadlig substans och denna har nu analyserats i USA. Det har ännu inte meddelats vilken substans det rör sig om. Denne man är tydlig; han vill återvända till Kongo, han tänker inte delta i en dialog som inte är inkluderande, men utesluter delar av folket. Han liknar en sådan dialog för en monolog! Så till sist hans bedömning: ”Om en valkalender inte har presenterats den 19 september, kommer demonstrationer och oroligheter att börja i Kinshasa och i hela landet”!

Samtidigt som detta politiska spel pågår, sker oerhört svåra ingrepp mot människors liv och hälsa! En massaker av civila befolkningen i mitten av augusti i Beni. En epidemi av gula febern i områden som gränsar till Angola. Svårigheter i stora delar av landet att få sjukvård, antingen p.g.a. att avstånden är långa till sjukhus eller att det helt enkelt inte finns sjukhus. De stora internationella hjälporganisationerna ger stöd till vaccin och vårdprogram. Utan det stödet skulle ingen vård alls kunna erbjudas folket idag. Vem som är skyldig till misär, våld och massaker, kan diskuteras, men sanningen är svår att få fram.

Oppositionen vill inte delta i en monolog, som landets ledning säger är en dialog! Hur länge skall detta pågå, kommer det att lugna sig eller exploderar allt på gatorna?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Jag har arbetat 17 år i DRK, i Mai Ndombe provinsen som missionär och läkare. Är nu bosatt i Ludvika. Jag har fortsatt kontakt med kollegor och vänner i DRK. Jag deltar i Equmeniakyrkans arbetsgrupp för hälsovård i Kongoländerna.