torsdag 30 juni 2016

56 år av självständighet

Idag firade kongoleser sin självständighet! Det var den 30 juni 1960, som de fick sin självständighet och banden till Belgien förändrades.

Landets president, Joseph Kabila, firade dagen i Kindu i östra Kongo. Han var, tillsammans med sin hustru, omgiven av medlemmar från Senaten, från regeringen och främst av en stor skara militärer, samt olika provinsrepresentanter. Militärens språkrör gav uttryck för sin syn på oppositionen; ”varför skulle vi behöva en opposition, vad skulle den tjäna till”? Av detta kan vi ana, att presidenten var omgiven sina supporters, de som säger ”ja” till alla hans förslag!

Igår, dagen innan självständighetsfirandet, höll presidenten ett tal till nationen. Talet blev ett angrepp mot utländsk inblandning i landets angelägenheter! Han beskrev denna ”inblandning” som olaglig, otillåten och oönskad! I denna tid, då både FN, EU och olika samarbetspartners har uppmanat landets regering att se till att konstitutionen följs och val arrangeras, eftersom presidentens mandat inte sträcker sig längre än till årets slut. I sitt tal liknande presidenten landets situation idag vid den innan 30 juni 1960; samma hot utifrån drabbar landets ledning. Han lyfte också landets martyrer, som fått betala ett högt pris för sitt fosterland, som är fortsatt i samma fara som då priset betalades. ”Vårt folk är ett moget folk, vi har rätt att förvänta oss respekt för våra egna beslut och ledning av landet. Vårt folk vet vilka intressen landet har och hur dessa intressen skall försvaras.”

Talet avslutades med ytterligare indirekt angrepp mot utländsk inblandning; ”Till alla de som tror att vårt lands historia måste skrivas av andra och i blod, vill vi påminna om att det är vårt folk och under fredliga förhållanden, som kommande sidor i historieböckerna ska skrivas. Vi arbetar för landets fred och säkerhet. Därför måste vi också bekämpa terrorister, som tvingar sig på oss för att styra oss”.

I sitt tal till nationen lovade han åter, att hans förslag för ett år sedan, om en dialog inför valet, fortfarande är aktuellt! Han uppmanade Afrikanska Unionens medlare, Eden Kodjo, att omedelbart avsluta sina förberedelser för denna dialog, så att politisk konsensus kan uppnås!Presidenten avslutar med orden om att ”inget kan förhindra ett val, det kommer att äga rum och i juli månad kommer arbetet med röstlängder att påbörjas”!

Eftersom oppositionspartier och kandidater till presidentposten hittills noggrant och effektivt motarbetats på olika sätt, inser de flesta att ett val i höst, redan är avgjort! Det är bekymmersamt och beklagansvärt. Tanken på landets framtid skapar stor oro.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Jag har arbetat 17 år i DRK, i Mai Ndombe provinsen som missionär och läkare. Är nu bosatt i Ludvika. Jag har fortsatt kontakt med kollegor och vänner i DRK. Jag deltar i Equmeniakyrkans arbetsgrupp för hälsovård i Kongoländerna.