måndag 26 september 2016

Påven, presidenten och ett projekt

Enligt nyhetsmedia har skolorna idag varit öppna i Kinshasa och eleverna har deltagit i lektionerna. Några föräldrar har tillbringat hela dagen utanför skolan, för att snabbt kunna ta sina barn hem, om säkerheten så skulle kräva.

President Kabila har idag besökt påven i Rom. Detta möte fanns på dagordningen långt innan den senaste veckans våldsamheter i Kinshasa. De två samtalade under ett 20 minuter långt möte, utan närvaro av journalister. Ett meddelande från Vatikanen har angivit att de ämnen som togs upp var följande; den politiska situationens stora utmaningar i Kongo den senaste tiden, betydelsen och värdet av samarbete mellan de olika aktörerna, som representerar det civila samhället och alla religiösa samfund, en dialog i respekt för varandra och konstitutionen, och som inkluderar alla aktörer, det bestående våldet i östra Kongo och betydelsen av att finna vägar att ge stöd till befolkningen och slutligen den katolska kyrkans viktiga bidrag inom hälsovård, undervisning och för att minska fattigdomen.

Media i Kongo skriver idag om det projekt som presenterades i fredags. Journalisterna bedömer att det är den sittande presidenten som har alla fördelar i detta dokument. De lyfter att inget sägs om hur lång tid interimsregeringen får regera och inte heller sägs något om att president Kabila skall ha en begränsad tid, innan en nyvald president skall installeras.

En grupp diplomater, ambassadörer för Kanada, USA och EU länder, har idag mött medlaren Edem Kodjo, för att samtala om den allvarliga situationen. Syftet var att understryka värdet i att så många som möjligt deltar i samtal, att Dialogen återtas inom kort och att den respekterar konstitutionen. Diplomaterna fick veta att samtal pågår kring förslaget om interimsregering, dokumentets innehåll synas nu i alla detaljer och förbättringsmöjligheter undersöks – allt för att undvika att förra veckans våldsamheter upprepas.

Det tycks som att detta dokument nu sysselsätter alla! Frågan är naturligtvis om det finns en uppriktig vilja hos alla, inklusive sittande president, att skapa fred och möjliggöra ett samhälle där alla respekteras, oberoende av politisk tillhörighet. De kommande dagarna kommer att ge oss svar på den frågan!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Jag har arbetat 17 år i DRK, i Mai Ndombe provinsen som missionär och läkare. Är nu bosatt i Ludvika. Jag har fortsatt kontakt med kollegor och vänner i DRK. Jag deltar i Equmeniakyrkans arbetsgrupp för hälsovård i Kongoländerna.