onsdag 17 januari 2018

Protestantiska kyrkan förvånar !

Tisdagen den 16 januari, ordnades en mässa till minnet av Laurent Kabila, som dödades den dagen för 17 år sedan. Denna gång hölls mässan i den protestantiska katedralen och den präst som talade till alla närvarande; president, regeringsmedlemmar och övriga tjänstemän, alla med sina familjer, var François David Ekofo.

De närvarande påmindes först om Laurent Kabilas ord; ”Vi får aldrig förråda vårt land”! Reaktionerna på talet lät inte vänta på sig! För att beskriva denna händelse har folket tagit till ett ordspråk; ”Ngando akimi mbula akoti na ebale” = krokodilen flydde för regnet och hamnade i floden! Med detta vill man säga, att krokodilen = presidenten, flydde för katolska kyrkans fördömande (= regnet) och tog sin räddning hos protestanterna (= floden). Men – denna gång var inte den förre protestantiske ledaren kvar, han som ”alltid strök makten medhårs”, nu är det en annan ordning, även inom ECC!

Ekofo hade byggt upp sitt tal i tre delar. Den första delen var en hälsning till landets politiker, den andra till grannländerna och den tredje en uppmaning till internationella ledare. Ekofo hyllades som en modig präst, hans tal var oväntat skarpt och nu önskar många att det katolska och den protestantiska kyrkan skall samarbeta mot de grupper som förstör landet!

Han uppmanade politikerna att styra landet på ett sånt sätt så att ”våra barn får växa upp i ett land med mänskliga rättigheter och där alla har samma värde. Kongo tillhör oss, Gud har gett oss uppdraget att styra över Kongo, ett rikt land. Kongo existerar idag inte som en stat. Landet styrs inte på ett rättvist sätt. Vi kommer aldrig att ge en enda millimeter av vårt land till något grannland (något som riktades till de grannländer som destabiliserar Kongo)”! Under talet blev en del av regeringsledamöterna mer och mer besvärade, de sysselsatte sig med sina barn eller mobiltelefoner och tittade ned, detta syns också på de filmade sekvenser som finns!

Söndag 21 februari skall en ny demonstration/marsch äga rum i Kinshasa. Denna gång inbjuds, eller uppmanas, till marsch i samarbete med protestantiska och katolska lekmän!

Detta var ett mycket intressant tal, med intressanta följder! Skall vi nu våga tro att det finns hopp även för den protestantiska kyrkan i Kongo? Det låter så!!

Samma dag, den 16 januari, kom FN:s Säkerhetsråd med en rapport och uttryckte sin oro över händelserna i Kongo och det våld som användes i samband med marschen den 31 december 2017. Säkerhetsrådet riktar en uppmaning till landets ledare, att se till att Sylvesteröverenskommelsen tillämpas och att transparanta val verkligen kan äga rum den 23 december.

Nu återstår att se hur samarbetet mellan katolska och protestantiska lekmän utfaller! Det tycks pågå ett ”smutsigt” arbete i form av att försöka skapa splittring inom katolska kyrkans ledare och deras lekmän. En mängd olika nyheter presenteras och intrycket är att det inte är korrekta nyheter och inte med sanningen överensstämmande. Smutskastning kan se ut på många olika sätt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Jag har arbetat 17 år i DRK, i Mai Ndombe provinsen som missionär och läkare. Är nu bosatt i Ludvika. Jag har fortsatt kontakt med kollegor och vänner i DRK. Jag deltar i Equmeniakyrkans arbetsgrupp för hälsovård i Kongoländerna.