lördag 27 januari 2018

Öppen strid president - katolska kyrkan och oppositionen

I fredags, 26 januari, gav president Kabila en presskonferens, den första efter 5 års tystnad! Alla förvånades. Talet innehöll inte någon deklaration eller beskrivning av vad han planerar göra under det kommande året, snarare var det enbart kritik, riktad mot katolska kyrkan, oppositionen och MONUSCO, FN gruppen i landet!

Han ger tydliga uttryck för att han är den ende som har arbetat för landets konstitution, som tänker på befolkningen, som ser till att det blir ordning och reda i alla provinser. Han ger också tydlig kritik av katolska kyrkans handlande och ”inblandning” i det politiska livet. ”Ge kejsaren vad kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör” citerar han Bibeln och fortsätter; ”Ingenstans i Bibeln står det nämnt att Jesus sitter ordförande i en valkommitté”. Presidenten kritiserar också öppet FN styrkan, MONUSCO, som finns i landet och minimerar deras insats och möjligheter att bidra med något, med tillägget; ”vi kommer aldrig att tillåta en ledning av landet, delad med FN”!

Katolska företrädare kom snabbt med sitt svar; ”Kyrkan måste vara närvarande där folket lider och i dag i Kongo har den socio-politiska krisen förvärrat detta lidande. Påven har understrukit den profetiska roll som kyrkan har i detta avseende. Det är helt normalt att vi finns närvarande idag i Kongo”. Även MONUSCO företrädare svarade snabbt på anklagelserna och förklarade den hjälp som redan är lämnad till att bekämpa rebellgrupper; ”om det inte hade funnits band mellan alla grupper och även med vissa officerare inom landets armé, hade vår uppgift varit lättare”. De informerar återigen om det stöd som redan lämnats och det som lovats, inför de val, som skall arrangeras.

Presidenten gav lugnande information om det planerade presidentvalet i december 2018; ”valdagar är beslutade och val skall hållas”. Men detta var inget som lugnade kritiker och oppositionsföreträdare! En kvinnlig journalist frågade honom under presskonferensen om han tänker kandidera i presidentvalet. Han svarade genom att ställa frågan till de övriga; ”Finns någon här som har en kopia av konstitutionen med sig, ge den i så fall till min syster här”! Då det gäller situationen i landets 26 provinser, bedömer han att det är bara två som oroar honom; Nord- och Syd Kivu samt Kasai! Den bedömningen är knappast i överensstämmelse med den verklighet som människorna i hela landet lever med!

Belgien informerade den 10 januari i år, om uppehåll i visst bilateralt stöd till Kongo, p.g.a. den senaste tidens händelser. Nu har Kongos ledare svarat; ”Vi är inte i behov av Belgiens stöd. Det har inte betydande värde för folket eller vår utveckling”. Samtidigt informeras om beslutet att stänga kontoret för ENABEL, f.d. ”Coopération technique belge” och Schengenkontoret i Kinshasa. Schengenkontoret har i uppdrag att utfärda visum för besökare till 17 medlemsstater i EU och Norge, alltså berör detta beslut besök i 18 länder. Belgien kommer nu att diskutera detta med övriga medlemsländer.

Information fortsätter att komma om händelserna i söndags, 21 januari. Det uppges att det fanns ett stort antal utländska soldater i tjänst, och att dessa uppträdde speciellt brutalt. Så berättas också att soldaterna hade i uppdrag att ta med sig alla döda kroppar och inte lämna någon kvar, som ett bevis för antal döda. Det berättas om en ung man som dödades inne på en kyrkas tomt och att soldaterna försökte ta med sig kroppen, men hindrades av kyrkans präst och medlemmar. Det berättas också att ett reportage från händelserna visades i en privat TV kanal (finansierad av en oppositionspolitiker) och speciellt en film var svår att ta in; en kvinna ligger på knä och ber inför en Maria staty intill en kyrka, på filmen ses hur en soldat står och siktar på henne med sitt vapen, hur han skjuter och kvinnan dör!

”Kongo är på väg att kollapsa, om det skall fortsätta så här! Presidentens parti försöker arrangera allt så att det skall passa dem. Folkets misär ökar, något som president och ledning ignorerar”! Efter förra söndagens händelser uttrycker vänner och medarbetare i Kongo en större oro och förtvivlan än tidigare.

Presidenten visade tydligt sin strategi i det tal han höll vid presskonferensen; öppen strid med katolska kyrkans företrädare, som han minimerar och med oppositionen som han förlöjligar och anger vara lögnare, som inte vill hjälpa folket. Båda dessa anser han vara hinder för landets demokrati! Dessutom kritik av FN och Belgien. Strategin visar ingen hållbar lösning, utan utgör snarare ett yttryck för metoden att slå tillbaka och berömma sig själv som den ende som kan leda detta enorma land! Strategi liknande den som f.d. presidenten Mobutu använde sig av en gång i tiden! Men den gav inte honom vad han önskade! Vi får kanske snart se hur utfallet blir för dagens president!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Jag har arbetat 17 år i DRK, i Mai Ndombe provinsen som missionär och läkare. Är nu bosatt i Ludvika. Jag har fortsatt kontakt med kollegor och vänner i DRK. Jag deltar i Equmeniakyrkans arbetsgrupp för hälsovård i Kongoländerna.