fredag 24 februari 2017

Förtroende i en tid av politisk instabilitet?!

I onsdags plundrades en katolsk skola i ett av Kinshasas fattigare kvarter; Kingabwa. Eleverna bar bort ett hundratal bänkar och vissa dokument, som fanns förvarade i skolan. Polis ingrep
med tårgas och skingrade eleverna. Enligt andra i kvarteret, gick ryktet bland eleverna, att en elev som skall ha slagits av en lärare, skulle ha dött. Hur detta rykte har uppstått, kanske vi
aldrig får veta!? En riksdagsman, som är vald från området, åkte till platsen och deltog i försök att få tillbaka bänkarna och lugna eleverna. Han betonar att i detta kvarter finns ingenting! ”Ca 90 % av de unga i kvarteret har inte gått i skola och är utan arbete; alla händelser av detta slag, förvärrar situationen”. Några bänkar lyckades han få tillbaka till skolan. ”Det är fattigdomen som är orsak till denna händelse”!

MONUSCO, FN gruppen i Kongo, har via sin representant, som också är generalsekreterarens speciella sändebud, tillsammans med katolska kyrkans ansvariga starkt fördömt all förstörelse av katolska kyrkor och byggnader. ”Kyrkan är en plats för vila och återhämtning, och de våldshandlingar som skett, drabbar ytterst folket”! De uppmanar förövarna att omedelbart sluta med dessa handlingar och uppmanar politiker att fördöma händelserna, som försvårar genomförandet av Sylvesteröverenskommelsen.

Mitt bland alla dessa negativa nyheter finns också en positiv! Världsbanken har lovat ge tilläggsbidrag till hälsovårdsarbetet! Det gäller specifika insatser, riktade till förstärkning av familjeplanering, av ungas hälsa, av nutrition och bekämpning av sexuellt våld. Igår, efter avslutat budgetarbete och planering, ägde den slutliga genomgången rum tillsammans med jurister från Världsbanken, ett team från Finansministeriet och arbetsgruppen i Kongo som ansvarar för alla insatser finansierade av Världsbanken. Nu görs det sista arbetet inom ”dokumentsfären” och sedan skall allt signeras. Det intressanta och viktiga att notera, är att Världsbanken har fortsatt förtroende för arbetet som Hälsovårdsministeriet gör och för statens hantering av bidrag! Och detta mitt under den osäkra period som Kongo befinner sig i; med
tilltagande våldsyttringar och instabilt politiskt läge.

Någon har förtroende för en grupp i Kongo! Det intressanta och viktiga att komma ihåg, är att det finns förtroendevärda grupper i Kongo. Inte bara den grupp som arbetar med Världsbanken, det finns många andra. Problemet för oss, är att vi har så lätt att inte förstå och inse, att alla i Kongo idag, påverkas av den osäkra situation som råder. Alla kvarter i Kinshasa har inte en så stor fattigdom som Kingabwa! Alla byar och städer i Kongo är inte plundrade och tömda på befolkningen! Det finns människor och grupper, som vill förändra och arbeta i positiv riktning. De behöver vårt förtroende och vår vilja att hjälpa dem! Kan Världsbanken, så kan vi – skulle man kunna säga!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Jag har arbetat 17 år i DRK, i Mai Ndombe provinsen som missionär och läkare. Är nu bosatt i Ludvika. Jag har fortsatt kontakt med kollegor och vänner i DRK. Jag deltar i Equmeniakyrkans arbetsgrupp för hälsovård i Kongoländerna.