måndag 9 januari 2017

”Sylvesteröverenskommelsen är resultatet av allas böner”

Orden är Fridolin Ambongos, ärkebiskop i Mbandaka-Bikoro i Equateur provinsen och vice ordförande i förhandlingsgruppen. Han fortsätter: ”Det är tydligt att böner i Kongo och utanför Kongo har givit resultat och vi är tacksamma för detta! Den svåraste delen av förhandlingarna kvarstår. Vi skall diskutera med politikerna och svårigheten består i att vi nu skall verkställa en överenskommelse. Olika poster skall tillsättas och det kan bli förändringar av vem som innehar posten. Det är alltid känsligt, då man berör personerna, misstänksamheten stiger till ytan, liksom egoistiska intressen”.

Förhandlingarna fortsätter i morgon, tisdag, och innan dess skall de politiska partierna ha lämnat in sina förslag till lösningar av de olika frågorna. Samtal ägde rum i lördags, inom partigrupperna, och varje parti skall lämna in sina förslag till biskoparna.

Det är uppenbart att denna nya etapp är komplicerad. Kommentarer och synpunkter, både från politiker och andra, visar att det inte på något sätt är självklart att nå lösningar, som alla kan acceptera. Misstro och tvivel angående presidentens vilja att efterleva överenskommelsen återkommer ständigt. En annan fråga som skapar många känslor är vem som skall inneha premiärministerposten.

På ytan är livet i Kinshasa lugnt och alla förväntar sig ytterligare underverk! Risken för nya demonstrationer, kan inte förbises. För folket i Kinshasa, som är vana vid att glädje och sorg finns närvarande samtidigt, kanske det inte är svårt att tänka sig nya våldshandlingar. Vi som står utanför har förmodligen svårare att acceptera detta!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Jag har arbetat 17 år i DRK, i Mai Ndombe provinsen som missionär och läkare. Är nu bosatt i Ludvika. Jag har fortsatt kontakt med kollegor och vänner i DRK. Jag deltar i Equmeniakyrkans arbetsgrupp för hälsovård i Kongoländerna.