torsdag 19 januari 2017

Hur skall det bli?

Förhandlingarna under de katolska biskoparnas ledning fortsätter. De konkreta resultaten, med beslut i detaljfrågor, tycks dock inte finnas. Missnöjet bland befolkningen börjar sippra fram, otåligheten är tydlig.

De frågor som är svårast att besluta om gäller regeringens sammansättning, valproceduren och även frågan om vilka personer som skall ingå i gruppen som får till uppgift att följa och utvärdera hur överenskommelsen följs i verkligheten. Men även frågorna om vissa åtgärder som presidenten förväntas besluta om; frigivandet av politiska fångar och de avstängda radio kanalerna, är ännu inte lösta.

Igår informerade biskoparna alla deltagare om att de förväntar sig resultat senast på lördag, 21 januari. De grupper som studerar frågor vid sidan av de öppna förhandlingarna, förväntas lämna in sina rapporter senast klockan 16 på fredag 20 januari. Efter kommande helg, är biskoparna inte tillgängliga för fortsatt arbete med dessa frågor.

Frågorna hopar sig; hur skall det bli, kan det avspända läget behållas, kan nya våldshandlingar uppstå igen, kommer presidenten verkligen att acceptera att han inte fortsätter ytterligare perioder? Hur påverkar detta befolkningen? Kan studenter och lärare arbeta koncentrerat med dessa frågor cirkulerande i alla sammanhang? Kan ansvariga för olika arbetsplatser och projekt, leda arbetet på ett adekvat sätt? Kan människorna lägga sig på kvällen i förtröstan på att allt kommer att lösa sig?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Jag har arbetat 17 år i DRK, i Mai Ndombe provinsen som missionär och läkare. Är nu bosatt i Ludvika. Jag har fortsatt kontakt med kollegor och vänner i DRK. Jag deltar i Equmeniakyrkans arbetsgrupp för hälsovård i Kongoländerna.