måndag 3 juli 2017

Självständighet av annat slag!

Nyheterna inkommer med viss försening! Allt som hänt den 30 juni vet vi ännu inte!

I fredags, den 30 juni, tillfångatogs flera civila, bland dem många aktiva inom UDPS. Ett debattmöte var annonserat, oklart var i landet, där bl.a. läkaren Denis Mukwege skulle tala, temat var hur mobilisering skall ske för att följa Sylvesteröverenskommelsen. Polisen anger att de av säkerhetsskäl var tvungna att hindra denna folksamling!

UDPS rapporterar att mer än 500 av dess medlemmar arresterades den 30 juni på olika platser i landet. Arresteringarna skedde vid busshållplatser och under olika kampanjmöten inför de kommande valen.

Idag har flera byar i södra delen av Nord Kivu, i Lubero territoriet, protesterat mot Maï Maï milisens intrång i området. Protesten skedde i form av ”Ville morte”, en sorts generalstrejk, då alla stannar hemma från arbete, skolor och inga affärer eller marknader är öppna. Byn Kipese invaderades i går, söndag, och fångarna hos polisen fritogs, milisen satte också eld på administrativa lokaler i byn. Natten till söndag tillfångatogs polisens högste ledare i området av milisen. Detta sammantaget fick befolkningen att protestera. Syftet var att få slut på våldet och frigivning av polischefen.

Att oreda och andra gruppers intrång pågår gynnar landets ledare! Slutsatsen man kan dra är att landets ledare inte vill veta av andra synpunkter än de själva står för! Och med tiden blir den del av befolkningen som delar den synen, allt färre. Hur illa måste det bli för detta folk, innan en förändring äger rum?? Det tycks inte finnas någon botten!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Jag har arbetat 17 år i DRK, i Mai Ndombe provinsen som missionär och läkare. Är nu bosatt i Ludvika. Jag har fortsatt kontakt med kollegor och vänner i DRK. Jag deltar i Equmeniakyrkans arbetsgrupp för hälsovård i Kongoländerna.