onsdag 11 juli 2018

En professor uttalar sig om Kongo idag

Idag är det många som uttalar sig om Kongos framtid. Många tror och tycker. Det de flesta säger, är att ingen vet vad Joseph Kabila tänker om framtiden! Inte ens hans närmaste medarbetare säger sig veta något. Men naturligtvis kan ingen annan än presidenten själv ”avslöja” hans planer.

En journalist från franska radion har intervjuat en kongolesisk professor i statsvetenskap, Bob Kabamba, med en tjänst vid universitetet i Liege. Han fick svara på ett antal frågor om varför och hur det är en så stor osäkerhet idag kring det planerade presidentvalet i Kongo och varför Kabila avbokade mötet med FN:s generalsekreterare med så kort varsel.

Kabamba menar att landets ledare har svårigheter i kontakten med internationella samfundet på flera plan, främst gällande finansieringen av valen.
Även röstningsmaskinen utgör ett problem, eftersom man inte kommit till ett gemensamt beslut i frågan.
Det spända tonläget mellan de politiska partierna och dess företrädare har inte dämpats och även detta är något som stör relationen till internationella samfundet.
Men den största svårigheten utgörs av frågan om Kabilas egen kandidatur till presidentvalet. Eftersom det inte finns svar på dessa frågor och svårigheter, undviker landets ledare att möta företrädare för det internationella samfundet. Det planerade mötet med FN:s generalsekreterare hade medfört frågor att besvara. Att inte möte dem innebar att Kabila slapp besvara de obekväma frågorna!

Kabila har hittills vägrat att uttala sig om presidentposten och om han kommer att kandidera. I de två senaste talen, 26 januari och 30 juni, vägrade han att svara på den frågan. Kabamba menar att svar inte ges, är i sig ett uttryck för att Sylvesteröverenskommelsen inte är accepterad i sin helhet! Han menar också att det finns en möjlighet/risk att Kabila försöker presentera sig själv som en möjlig kandidat till presidentposten, något som skulle vara helt mot konstitutionen.

Kabamba nämner den grupp som stöder Kabila till 100 %, FCC (= Front commun du Congo, ungefär Gemensam front för Kongo) och som anger att de kommer att ge sitt stöd till en gemensam kandidat. Men någon kandidat är ännu inte utsedd!

FCC utgörs av en flera personer, alla med ambitionen att bli nästa president! Om det inte är Kabila som utses till deras kandidat, kommer gruppen att explodera, de kan inte hålla sams. Kabamba menar att FCC inte kommer att kunna utse en gemensam kandidat inom någon vecka – något som också talar för att det bir Kabila, som utses till kandidat!

Den katolska lekmannagruppen liksom landets grannländer, utövar alla olika former av press på Kabila, för att han ska lämna besked innan den 8 augusti. Grannländerna vill inte påverkas av ett instabilt Kongo, som skulle bli en följd om Kabila kandiderar till presidentvalet i december.

Kabamba får frågan vad han tror skulle hända om Kabila kandiderar till presidentposten, hur kommer det internationella samfundet och USA att reagera? Han anger att det redan finns olika strategier färdiga att fullfölja, om detta skulle hända. Det finns en grupp som anger att det kräver en militär intervention på Kongos mark, för att återställa den konstitutionella ordningen i landet! Inom den afrikanska unionen finns tydligt angivet att detta kan vara en åtgärd, om ett land inte följer sin konstitution.
En annan åtgärd kan vara att det under en övergångsperiod utses en president under tiden ordning och reda skall återställas. Så slutligen den strategi som folket står för; att de går ut på gatorna och protesterar, uppmanade av olika organisationer, exempelvis den katolska lekmannagruppen – och hur detta skulle sluta, är det svårt att uttala sig om.
Reaktioner från USA skulle förmodligen främst drabba enskilda kongoleser och gäller de som inte respekterar Mänskliga Rättigheter eller missbrukat valprocessen. Men det skulle också kunna medföra förbud för amerikanska företag att handla med kongolesiska företag, något som skulle få följder för Kongos ekonomi. Men enligt Kabamba skulle även europeiska och asiatiska företag kunna drabbas av liknande sanktioner med stora följder för Kongos befolkning.

Så tänker och bedömer en professor i statsvetenskap. Utöver sina akademiska meriter gäller att han är kongoles och därmed har stora möjligheter att förstå hur en annan kongoles tänker! Det han lyfter är att han ser det som möjligt att Kabila kommer att kandidera till presidentposten. De olika scenarier han ser som en följd av en sådan kandidatur, är naturligtvis svåra att bedöma. Men jag tror att vi alla kan vara eniga om att det skulle innebära en mycket osäker och instabil tid för landet.

Oron är påtaglig hos Kongos folk. Inte utan anledning! De förstår också hur en kongoles vid makten tänker om sin framtid!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Jag har arbetat 17 år i DRK, i Mai Ndombe provinsen som missionär och läkare. Är nu bosatt i Ludvika. Jag har fortsatt kontakt med kollegor och vänner i DRK. Jag deltar i Equmeniakyrkans arbetsgrupp för hälsovård i Kongoländerna.