lördag 3 juni 2017

Maktbegär och bokrecension

”Jag har inte lovat något, inte något”!
Orden är president Kabilas, i ett möte med journalister från tyska Der Spiegel i Kinshasa idag. ”Jag vill genomföra val så snart som möjligt”.
Då det gäller frågan om att ändra konstitutionen för att ge honom en tredje mandatperiod, anser han att det kan bli en fråga för folkomröstning, men att den frågan ännu inte är behandlad!
På frågan om han vill få en tredje mandatperiod, svarar han; ”Det beror på vad man menar med ett tredje mandat”.
Vidare säger landets president: ”Vi vill genomföra ett perfekt val inte bara ett val. Registreringen av väljarna har påbörjats och det går bra”.

Att läsa presidentens svar till journalisterna skapar oro och frågor! Det tycks som att alla farhågor kommer att besannas; det blir inte val i år, president Kabila kommer att sitta kvar bortom den tid han kan sitta enligt nu gällande konstitution!

Alla dessa ansträngningar från internationella samfundet, från de katolska biskoparna i Kongo och enskilda individer i landet! Utan effekt! Kan det vara möjligt??

Kongo – landet som sedan 1800 talet tycks ha haft och har ledare som enbart skor sig själva och helt struntar i befolkningen! Modellen för detta ledarskap, grundat i maktbegär, tycks ha gått i arv, från vita till svarta ledare! Det är lätt att tänka så, efter att ha läst den nyutkomna boken ”Vittnet som vägrade tiga”, skriven av Birger Thureson. Jag fick i uppdrag att recensera boken och fick därför läsa den extra noga! Läs den och fundera över ditt uppdrag!
Här kommer recensionen, som publicerades i Sändaren, 21/2017 den 24 maj:

Birger Thureson: Vittnet som vägrade tiga
Den glömda berättelsen om missionären som avslöjade
människoslakten i Leopold II:s Kongo
312 sidor, Förord Dr Denis Mukwege
Sjöbergs förlag AB, 2017

Författaren har studerat vid Örebro Missionsskola och Uppsala universitet, är fil kand och teol mag, medlem i Sveriges författarförbund, har huvudsakligen varit verksam inom Pingströrelsen i Sverige och har genom sina resor kommit i kontakt med andra kyrkor. De böcker han skrivit handlar främst om människor som bidragit till skillnad för andra.

Boken är enligt författaren en dokumentärroman, då den bygger på ”omfattande research”. Författaren anger dock inte vilka dokument han utgått ifrån, endast att han fått råd av tidigare missionär, av forskare inom uppländsk väckelserörelse samt fakta från Svenska Baptistsamfundets arkiv.

Handlingen utspelar sig i Fristaten Kongo, den belgiske kung Leopolds privata egendom på 1800-talet, idag Demokratiska Republiken Kongo. Efter en relativt lång inledning, en tredjedel av bokens sidor, förflyttas fokus från Europa till Afrika, då ett fartyg från Antwerpen anländer till Boma, en svensk missionär är en av passagerarna. Huvudpersonerna, den svenske baptistmissionären E.V. Sjöblom och Belgiens kung Leopold II, presenteras i målande beskrivningar från barndomsåren till vuxen ålder. Sjöblom var 30 år gammal då han kom till Kongo 1892 och under drygt fem års arbete i Equateurområdet påtalade han den grymma människoslakt som pågick och skrev mängder av artiklar om detta till tidningar i Europa och USA. Tveksamhet och diplomatiska hänsynstaganden gjorde att flera av tidningarna inte ville publicera artiklarna. Men i Sverige var redaktören för Svenska Baptistsamfundets tidning, Wecko-Posten, modigare, publicerade artiklarna och därmed blev händelserna kända i flera länder och resulterade i att Leopold II tvingades överlämna Fristaten till Belgien. Läsaren får följa Sjöbloms strapatser i sin kamp för en befolkning som utnyttjas hänsynslöst av den girige kungen. Sjöblom dör 1903, 41 år gammal, efter väl utnyttjad tid på jorden!

Författaren använder ett lättläst språk med bilder som underlättar läsningen. Strapatserna för att ta sig fram i landet, tankarna hos en isolerad missionär och upplevelsen av alla grymheter presenteras på ett trovärdigt sätt. Kung Leopolds tankar och liv får mindre utrymme efter de första inledande avsnitten. Maktens grymheter, synen på och bristen på respekt för människor i Fristaten är väl beskrivna.

Även idag lider Kongos befolkning av giriga, maktlystna ledare. Idag är det de egna landsmännen som utövar makten. Hela Kongo, oavsett var, är idag drabbat av detta hänsynslösa maktbegär. Vi har lätt att se enbart de östra delarna av landet som mål för dagens grymheter, men det är mer komplicerat än så. Vi finns idag inte närvarande bland maktens män, men vi kunde påverka dagens situation, om vi ansträngde oss, om vi ville se vad som pågår. Ur den synpunkten har denna bok ett stort värde och kommer rätt i tiden. Ju fler som läser den, ju fler som söker mera detaljinformation om vad som hände i Leopolds rike, ju fler som frågar om dagens situation – desto större blir chansen att vi kan påverka. Utmaningen och trösten till oss idag är att en enskild individ kan förändra tillvaron för många! Något som är möjligt även i dag!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Jag har arbetat 17 år i DRK, i Mai Ndombe provinsen som missionär och läkare. Är nu bosatt i Ludvika. Jag har fortsatt kontakt med kollegor och vänner i DRK. Jag deltar i Equmeniakyrkans arbetsgrupp för hälsovård i Kongoländerna.