måndag 22 maj 2017

En signal har uppfattats!

För några dagar sen skrev jag om den utmaning det är att kunna ge uttryck för en annan signal i Kongo, än den som når befolkningen från landets ledare. Nyss fick jag ett mail från en kollega och vän, hans ord fick mig att med glädje och tacksamhet läsa det en gång till!

Han skriver om att han fått ett nytt arbete, ja, han har stigit i graderna och skall nu ansvara för att förbättra kvalitén i tuberkulosarbetet i hela landet! Från att tidigare ha arbetat med Lepra och Tuberkulos bekämpning i Mai Ndombe, stort som 1/3 av Sveriges yta, och under en tid ansvarat för samma arbete i Kinshasa (ca 50 ggr större än Stockholm till ytan), får han nu hela landet till sitt ansvarsområde. Hans nya arbete innebär att han skall ge stöd till de kollegor som i någon av de 26 provinserna ansvarar för Lepra/Tuberkulosbekämpningen. Kollegorna ute i landet har inte den utbildning som behövs för arbetet och som min kollega fick för många år sen, med bidrag från Sverige. Nu får han dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Men, skriver han, och det är detta som är så uppmuntrande; ”Jag kan inte bortse från Mai Ndombe och den befolkning som lider så otroligt. Min förhoppning är att de svenska organisationer som gett oss stöd skall ha fortsatt förtroende för oss, så att vi kan fortsätta med detta viktiga arbete. Jag kommer alltid att göra besök där för att ha extra kontroll över arbetet där. Vårt anseende och hur svenskarna bedömer vår organisation är inte alls viktigt, men det är denna lidande befolkning vi måste fortsätta att hjälpa”!

Han avslutar med orden; ”Både du och jag har offrat något av vår ungdom i Mai Ndombe och nu måste vi tänka på att ge stöd till de unga läkare som kommer och som skall ta över vårt ansvar. Det ni gör är en modell för hur vi vill arbeta. Efter att ha arbetat i Kongo, fortsätter ni att ge stöd till arbetet på olika sätt. Låt oss fortsätta detta samarbete”!

Någon i detta kaotiska och krisdrabbade land har uppfattat en annan signal och vill hjälpa en lidande befolkning och vill ge stöd till yngre kollegor! En signal som vi själva inte var så medvetna om att den sändes, har uppfattats, tolkats och inspirerar en kollega i dagens Kongo!

Det finns hopp för Kongo!!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Jag har arbetat 17 år i DRK, i Mai Ndombe provinsen som missionär och läkare. Är nu bosatt i Ludvika. Jag har fortsatt kontakt med kollegor och vänner i DRK. Jag deltar i Equmeniakyrkans arbetsgrupp för hälsovård i Kongoländerna.