fredag 30 juni 2017

Att fira sin självständighet

Idag, den 30 juni, är det 57 år sedan Kongo blev ett självständigt land och befriades från kolonialmakten Belgien. Befrielsen är inte komplett, många band av olika slag, som ofta hämmar ledning av egen verksamhet, finns kvar och kommer till olika uttryck!

Vanligtvis är det tal av presidenten till folket denna dag, det marscheras och paraderas i större städer och det är nationell helgdag.

Så kom presidentens meddelande via landets radio idag på morgonen; det blir inget tal, p.g.a.
hälsoskäl! I samma tal uppmanar han befolkningen att fira i lugn och med eftertanke.

Uppmaningen till lugn och eftertanke är kanske inte helt fel? Men gäller i lika hög grad landets högste ledare! Presidenten besökte denna vecka Sydafrikas president, ett besök som kanske inte ger positiva resultat, ur folkets synpunkt!

Folket i Kinshasa beklagar att de inte kan fira alls, de har inte pengar mer än till livets nödtorft. Att kunna avsätta något för en fest, finns inga möjligheter för. En kvinna i Kinshasa uttrycker sitt missnöje: ”Efter att de vita lämnade landets ledning, trodde vi att det skulle bli bättre, men det blev inte så”. Samtidigt hörs tydligare att alla är missnöjda, landet sköts på ett oansvarigt sätt, att det efter Sylvesteröverenskommelsen skulle bli framsteg, men det blev inte så.

Landets två stora oroshärdar just nu, Kasaï och Beni, tycks vara utom kontroll för landets säkerhetstjänst. Internationella anspråk på att få utföra en undersökning av händelserna i Kasaï, har helt tillbakavisats av landets regering. ”De är välkomna som experter, men inte för att genomföra en egen undersökning”! Ett sådant svar kan vara korrekt, med tanke på att landet är självständigt och har sin egen suveränitet – men tanken infinner sig, finns något att dölja?

Frågorna är många och svaren tycks inte vara lätta att finna! Den stora frågan är, om det kommer att bli val under detta år eller inte! Om inte – är landets framtid mycket mörk.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Jag har arbetat 17 år i DRK, i Mai Ndombe provinsen som missionär och läkare. Är nu bosatt i Ludvika. Jag har fortsatt kontakt med kollegor och vänner i DRK. Jag deltar i Equmeniakyrkans arbetsgrupp för hälsovård i Kongoländerna.