fredag 16 juni 2017

En akut vädjan om fred och demokrati i Kongo

Nio tidigare afrikanska presidenter har tillsammans med FN:s f.d. generalsekreterare Kofi Annan, uttryckt sin oro över situationen i Demokratiska Republiken Kongo. Situationen utgör ett hot mot stabiliteten i området, men inte bara i landet utan i hela Stora Sjö området och den afrikanska kontinenten. I sitt uttalande anger de, att de innan det är för sent, vill ge denna alarmerande signal.

Här följer deras uppmaning till Kongos ledare:
”Det uteblivna valet 2016, har skapat en kris, som hanterades av de katolska biskoparna och utmynnade i den s.k. Sylvesteröverenskommelsen. Eftersom den inte respekterades är situationen nu oerhört känslig och det är inte troligt att ett fredligt val kan äga rum i slutet av detta år.
Då den skrivna överenskommelsen inte respekteras och det inte finns respekt för människorna, är möjligheten till en övergångsperiod utan våld inte trolig, något som är avgörande för landets utveckling.
Landets regering bör tillsammans med det internationella samfundet, tillgodose de behov som finns för att val skall kunna hållas i slutet av 2017, i enlighet med Sylvesteröverenskommelsen.
Vi uppmanar landets politiska ledare att prioritera nationens intressen framför andra.
Kongos befolkning, som redan är slagna av många års diktatur och därefter inbördeskrig, önskar fred, utveckling och respekt för Mänskliga rättigheter.
Den aktuella krisen slår inte enbart mot landets folk, men hela kontinenten kommer att drabbas om krisen inte hanteras rätt och finner sin lösning.
Kongo befinner sig i mycket allvarlig fara. Vi påminner och uppmanar därför landets ledare att fördubbla sina ansträngningar att realisera Sylvesteröverenskommelsen, för att skapa förtroende mellan alla parter och säkerställa fria, trovärdiga och fredliga val innan årets slut”.

De f.d. presidenterna har varit ledare i Benin, Ghana, Sydafrika, Tanzania, Botswana, Nigeria, Kap Verde och Mauritius.

I östra Kongo, nära gränsen till Syd Sudan har LRA rebeller nu utnyttjat att FN soldaterna försvinner från området. Den 7 juni kidnappade 40 rebeller 61 civila i området och tvingade dem att flytta deras stulna tillhörigheter. Detta fick till följd att civila flydde från området. De senaste fem åren har LRA rebeller inte agerat i området och hjälparbetare är nu oroade över att det kommer att inträffa flera incidenter. De kidnappade personerna släpptes efter att de utfört transporten av material och mat, som rebellerna stulit.

Under mindre än en månad har fångar i fyra fängelser i landet kunnat fly utan att de tagits tillfånga igen. Detta oroar många och landets justitieminister har tvingats bemöta en motion, där 51 riksdagsmän har undrat om det handlar om operation ”Öppna dörrar” i landets alla fängelser!

Frågorna hopar sig och rykten sprids bland folket! Landets president som nyligen sagt att val inte kan hållas i ett land som befinner sig i kaos – skulle det kunna vara så, att det är han som ligger bakom operation ”Öppna dörrar”?

Tydligt är att det inte finns förtroende hos folket för landets politiska ledare!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggintresserade

Bloggarkiv