söndag 25 februari 2018

Samma mönster men delvis nya metoder!

Söndagens marsch är avslutad. I stort blev den som de två tidigare, trots alla löften om inga döda, ingen skottlossning. Dagen var extrem våldsam, men det var färre grupperingar av polis och säkerhetsstyrkor. Internet kontakterna bröts senare än vid de två tidigare marscherna, först vid niotiden i morse och fungerar igen sedan 19 tiden ikväll. Lugnet är återställt men under dagen var det mycket spänt. Vid kontakt med vänner i Kinshasa får jag veta, att det denna gång var fler deltagare än tidigare och att även i utkanterna av huvudstaden marscherades i anslutning till de katolska kyrkorna. Polis och presidentens specialstyrka fanns på plats, både i centrala Kinshasa och i utkanterna, liksom i de större städerna i landet. Det rapporteras om en död i Kinshasa och en död i Mbandaka eller Kisangani, medan polisen hävdar att ingen dött denna dag. Antal skadade är okänt, men det rapporteras om skadade från alla platser och städer, där marschen hindrats.

Polisen använde sig av tårgas och skottlossning, intill kyrkorna både i huvudstaden och i landet. I Kisangani började gudstjänstbesökarna marschera, men efter en stund skingrades de av polisen. De valde då att marschera inne på kyrkans område, sjungande nationalsången ”Debout Congolais”! Tre präster fördes bort av polisstyrkor och är fortfarande borta. Redan under natten till söndagen placerades trupper ut i större städer och i huvudstaden.

En katolsk präst i Lemba/Kinshasa, Sant –Benoït församlingen, berättade för journalister: ”Polisen kom till kyrkan vid 10 tiden i morse och skottlossning började omedelbart med skarp ammunition. Då medlemmar från intilliggande församlingar kom, började polisen använda tårgas för att skingra samlingen. Det är barbariskt, groteskt och utan beskrivning! Nu är alla inlåsta i kyrkan, polisen låter oss inte gå ut. Det är ett mycket spänt läge”. Liknande rapporter kommer från flera städer i landet; Kisangani, Lubumbashi, Goma, Bukavu och Kikwit.

Igår, lördag, presenterades en kommuniké, signerad av representanter för 152 NGO:s i Kinshasa. De lovade närvara med 1670 observatörer i alla katolska kyrkor i huvudstaden, för att själva se vad som hände under söndagen. De uttryckte sin oro över de hot som uttalats mot katolska kyrkans lekmän, arrangörer av marscherna, över frånvaron av en politisk vilja hos landets ledare att verkställa besluten tagna i Sylvesteröverenskommelsen och över bristen på rättvisa och bristande respekt för befolkningen. De oroar sig också över medborgarnas begränsningar att fritt uttrycka sina åsikter och leva i frihet.

En NGO; ACAJ (=Association congolaise pour l’accès à la justice), uppmanade igår regeringen att övervaka söndagens marsch och se till att den skulle gå lugnt tillväga. Uppmaningen fördömer också alla som möter marschens deltagare med våld, som inte respekterar MR frågor och fråntar kongoleser den rätten!

Guvernören i Kinshasa har fått kritik för sitt sätt att hantera de katolska lekmännen. Han har ju vägrat att ge tillstånd till marschen. Kritiken kom till uttryck bl.a. i ACAJ:s tal. En begäran om tillstånd till marschen var inlämnad och tre jurister fick tillstånd att företräda arrangörerna i ett möte med guvernören, som han kallat till. Men guvernören vare sig läste deras begäran eller tog emot juristerna, något som tolkas som att guvernörens enda syfte var att sätta arrangörerna inom ”lås och bom”! Guvernörens hantering av frågan bedöms vara olaglig och antidemokratisk!

Katedralen ”Notre Dame” i Kinshasa, invaderas lördag kväll av flera hundra medlemmar av en ungdomsgrupp, som står presidentens parti nära. Deras syfte var att hindra kyrkans medlemmar att marschera och för att lyckas med det, skulle de övernatta i kyrkan. En liten kille som fanns inne i kyrkan, berättade för journalister, att han ”köpts” av det politiska partiet; han var på väg till en fotbollsmatch med sin kompisar, då de togs tillfånga av partimedlemmar, som berättade att de skulle få mat och 10000 kongofranc (=mindre än 10 USD) var. Uppdraget bestod i att de skulle tillbringa natten i kyrkan, delta i mässan och sen slå sönder allt i kyrkan och ta till fånga prästerna, till dess att polisen kom! Eftersom guvernören inte hade godkänt marschen, transporterades ungdomar och barn bort från katedralen under lördagskvällen!

En muslimsk grupp, som står presidentens parti nära, hade tidigare i veckan lovat att se till att de kristna inte skulle kunna marschera! De hade informerat guvernören om sin plan, att gå till kyrkorna och hindra marschen, att anklaga de kristna för att vilja destabilisera Kabilas makt! Gruppen är inte erkänd av det muslimska samfundet, som finns i Kinshasa.

Vad blir då sammanfattningen av denna dag? Maktens fortsatta våld i form av skottlossning, tårgas och dödande, presidenten tycks ha hittat nya vägar för att visa sin makt och inget utrymme för mänskliga rättigheter och demokratiska vägar att bygga ett nytt land. Flera deltagare i marschen än tidigare, hittills färre döda, mera spänt läge och färre grupper av polis och militär styrkor. Olika NGO:s deltagande. Barnens utsatta position, att köpa barn till det uppdrag som berättats, är ju att våldföra sig på barn!

”För varje dag som presidenten sitter kvar, ökar han sina tillgångar markant” – en orsak som nämns till att han inte avgår. En annan orsak; ”Den dag han avgår, kommer han att ställas inför rätta, han är medveten om varför och vill inte vara med om det”!

Makt och pengar förblindar! Ännu ett exempel på det påståendet.

Men detta folk – hur ser deras framtid ut? Barnen? Vuxna? Vad väntar?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Jag har arbetat 17 år i DRK, i Mai Ndombe provinsen som missionär och läkare. Är nu bosatt i Ludvika. Jag har fortsatt kontakt med kollegor och vänner i DRK. Jag deltar i Equmeniakyrkans arbetsgrupp för hälsovård i Kongoländerna.