måndag 21 augusti 2017

Val eller inte val? Ny ledare för ECC!

Idag hade ledaren för Bundu dia Kongo, Ne Muanda Nsemi, planerat att samla sina medlemmar i en marsch, som skulle gå till Kisantu, där ett memorandum skulle överlämnas till ett statligt kontor i området. Denna planering hindrades av polisen. Liknande manifestationer skulle äga rum i Matadi, Boma, Muanda, Tshela och Luozi. På dessa platser gick dagens aktiviteter på sparlåga och affärer och marknader öppnade senare än vanligt. Affärsägare och befolkningen uttalade rädsla för vad som skulle kunna hända.

ECC (Kristi Kyrka i Kongo) fick i lördags en ny ledare, då val förrättades. Det är pastorn och missionsföreståndaren för baptistsamfundet CBFC, André Bokundoa-Bo-Likabe, som nu efterträder Marini Bodo, som suttit på posten i 19 år. Den nye ledaren innehar sedan 2014 en professur i teologi vid UPC (Kongos protestantiska universitet). Han har studerat i Jerusalem och doktorerade i teologi vid Sheffield universitetet i Storbritannien. Han blir nu ECC:s tredje ledare, efter Jean Bokeleale och Marini Bodo.

Val kommer inte att kunna hållas i Kongo detta år. Det anser riksdagsledamoten Adolphe Muzito, och han gör den bedömningen på basis av landets ekonomiska situation. Det är inflationen av landets egen valuta och det faktum att man den 10 augusti inte kunnat realisera mera än en tredjedel av årets budget. Han uttalar också tveksamhet i frågan om det skulle gå att organisera val under första kvartalet 2018! Han anser att landets ekonomi och den politiska situationen, sammantaget omöjliggör val inom kort. Det var vid en middag, som han organiserat för unga politiker, som han uttalade denna syn.

Samma syn och bedömning uttalades i söndags, då SADC (Southern Africa Development Community) höll sitt 37:e årsmöte. Utan att förklara orsak och faktorer som inverkar, uttalades att val inte kommer att kunna hållas i Kongo i december 2017. Mötet beslutade att utse en representant, som i Kongo skall följa valprocessens utveckling.

Landets president hade i söndags samlat olika ledare från sitt eget parti ”La Majorité présidentielle” och uttalade då sin fasta övertygelse och vilja att organisera val. Men det sades ingenting om när detta skall ske! Han uppmanade alla att vara beredda, så att de kan vinna valet den dag det äger rum!

Ett tiotal organisationer inom det civila samhället i Kongo var representerade i Paris, då man i fredags signerade ett dokument ”Manifeste du citoyen congolais”, vilket kräver presidentens avgång. Vid samma tidpunkt höll FN:s Säkerhetsråd ett sammanträde om Kongos situation och valprogrammet. Enligt deltagarna i Paris, är Sylvesteröverenskommelsen det enda dokument, som anger den färdväg som tar landet ur den aktuella krisen. Kongos utrikesminister har lovat att val skall hållas, att förberedelser pågår och att valet kommer att följa en tidsplan som landets valkommission inom kort skall presentera!

De olika uppgifterna om och när val skall hållas i Kongo, är spretiga. Deltagarna i Paris hade inga tydliga strategier att presentera. Det mesta tycks vara ett famlande efter ordning i ledet! Det är fortsatt oroligt och ingen vet inte vad som kommer att hända i år. Inget val, kan medföra ökade våldshandlingar och val kan också ge ett sådant resultat.

Utan överdrift kan det sägas att Kongo befinner sig i en mycket kritisk situation och att det är osäkert när våldsutbrotten ökar, men vi kan utgå från att så kommer att ske!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Jag har arbetat 17 år i DRK, i Mai Ndombe provinsen som missionär och läkare. Är nu bosatt i Ludvika. Jag har fortsatt kontakt med kollegor och vänner i DRK. Jag deltar i Equmeniakyrkans arbetsgrupp för hälsovård i Kongoländerna.