lördag 14 april 2018

Kongos kris lyfts in på världskartan

De senaste veckornas händelser och avsaknad av tydlig rapportering, gör att man frågar sig
vad det är som egentligen händer i Kongo!! Uppenbart är att det pågår något i det fördolda!

I fredags hölls en s.k. Givarkonferens i Geneve, för att finna en lösning på den humanitära katastrof som råder i Kongo. 54 länder deltog i konferensen, inte så många av de afrikanska länderna var representerade. Och – Kongo deltog inte! Företrädare för president och regering anger att det inte råder någon katastrof, att det är olika NGO företrädare som försöker svartmåla landets situation! Man häpnar! Men – detta stämmer med den bild presidenten ger; inte en endaste liten omtanke om den lidande befolkningen, inte tillräckliga bidrag till vare sig undervisning eller hälsovård för folket. Och om man försöker se det hela ur hans perspektiv, är det ju enklast att folket inte förstår vad som pågår och inte har krafter att protestera eller visa sitt missnöje på något sätt!

528 miljoner dollar blev slutsumman av de löften som gavs i fredags. Löften alltså. Vad verkligheten kommer att innehålla, vet man ännu inte! Förhoppningen hos arrangörerna, FN och EU, var att nå 1,5 milliarder dollar för att under 2018 ge hjälp till de 13 miljoner lidande människor som statistiken har visat finns i Kongo.

I slutet av dagen talade WHO:s representant Michael Ryan, som insisterade på behovet av hjälp. Han angav att 2016 hade endast 5 % av befolkningen tillgång till primärhälsovård och att sedan dess har andelen som får hjälp minskat. ”Byggnader, material och utrustning har förstörs, personalen har flytt eller förflyttats, som en följd av det instabila läget. Resultatet av detta blir en markant ökad dödlighet i vissa sjukdomar. Kongo hade under 2017 flera epidemier, exempelvis kolera, Ebola, gula febern och mässling. Vaccinationsarbete har inte kunnat utföras i vissa områden p.g.a. säkerhetsläget. Det är förfärligt att tänka sig att 10 % av de svåraste malariafallen finns i Kongo! Landet befinner sig i full storm! Befolkningen koncentreras i vissa områden, flyktingvågor, fattigdom och ett extremt svagt hälsosystem. Det är en giftblandning som ökar risken för epidemier, inte bara i Kongo, men i hela världen! Att investera i Kongo innebär inte bara att kongolesers levnadsomständigheter förbättras, men även hela jordens befolkning får del av de satsningarna genom förbättrad överlevnad, bättre välstånd och även förbättrat säkerhetsläge. Det viktiga är att vi kan ge bidrag till hälsovårdsinsatserna – men det är också viktigt att vi kan ha förtroende för lokala aktörer”!

”Vi är besvikna över att så få länder sänder ett hoppets bud till de miljoner kongoleser som är i ett så förtvivlat stort behov av hjälp!” Generalsekreteraren för Norska Flyktingrådet, Jan Egeland, en NGO som är på plats i Kongo, formulerade mångas besvikelse. En annan deltagare lyfte behovet av att sätta Kongos kris på världskartan, nu är den bortglömd bland alla andra kriser. Ministern för den belgiska kooperationen, uppmanade landets ledare att ta den humanitära krisen på allvar och angripa dess kärna! En uppmaning som riskerar att ytterligare försämra relationen mellan Belgien och Kongo.

Värdet av förebyggande insatser, av fortsatt kontakt med medarbetare, av tydlighet vad gäller rapportering över utfört arbete, kan läsas i de referat som media lyfter från konferensen! I dag kunde vi i Sverige lyssna till ett program i radions P4, om situationen i Kongo! Kanske var detta en följd av konferensen i Geneve. Att åter och åter lyfta krisen och behoven i Kongo är en viktig uppgift för oss, som vet något lite om det som pågår där!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggintresserade

Bloggarkiv