söndag 1 oktober 2017

Vi har hört det förut.....

Ett femtiotal aktivister, tillhörande organisationen LUCHA (=Lutte pour le changement), arresterades i går i flera städer i Kongo, bl.a. Goma, Bukavu och Kisangani. Deras brott bestod i att de deltog i en manifestation, som hade syftet att uppmana CENI (Commission électorale nationale indépendante) att sammankalla till val innan årets slut. Att de samlades igår beror på att det då var exakt tre månader kvar av året. Tre månader är det minimum av tid för planering, som enligt landets konstitution krävs för att val skall ske på ett lagenligt sätt. Ansvariga för arresteringarna anger att brottslingarna i Goma och Bukavu placerades i celler avsedda för kriminella! De som anhölls i Kisangani, släpptes efter 12 timmar och kunde rapportera att de inte misshandlats på något sätt.

FN:s kommission för MR frågor, uppmanade i fredags Kongo att ”så snart som möjligt” presentera en tidsplan för de val, som bör hållas innan årets slut. Förslaget till detta beslut kom från Tunisien (på de afrikanska ländernas vägnar) och godtogs av 45 länder, ett land, USA, röstade emot och ett land, Sydkorea, avstod från att rösta! Dokumentet som ligger till grund för beslutet, uppmanar regeringen att omedelbart arrangera vad som behöver arrangeras, för att val skall kunna äga rum, att valen sker under fredliga förhållanden, är transparanta, fria och öppna; vidare uppmanas regeringen se till att våldet inom landet upphör; att yttrande och mötesfrihet respekteras i hela landet och uppmanar regeringen att frige alla som fängslats godtyckligt, speciellt de som försvarar MR frågor och de politiker som tillhör oppositionspartier.


I lördags morse lyfte ett militärplan från Kinshasa, Ndjili, men bara någon minut efter att ha lämnat marken, kraschade planet ca 20 km nordöst om huvudstaden, inom Nsele parkens område. Det var ett Antonov 12 plan, den ryska modell som används av militär i Kongo och piloterna var ryska. Planet skulle till Bukavu med material som armén skulle använda i kampen mot milisgrupper. Utöver militärer, fanns ett antal civila personer med, främst familjemedlemmar till militärerna. Dessutom fanns två fordon och en stor mängd ammunitionsmaterial, som exploderade då planet slog i marken. Platsen för nedslaget inringades och stängdes av och inga journalister fick tillträde till området. Det var också en mycket oländig terräng och ytterst svårt för räddningstjänst att ta sig fram till planet. Antalet döda anges vara minst 11, men andra källor uppger att det kan var det dubbla antalet. Enligt anonyma källor skall planet ha varit i dåligt skick redan innan start.

Regeringsarméns högsta ledare, rapporterade i lördags, 30 september, att de gett Yakutumba, 48 timmars frist för att ange sig själv och att han då skulle slippa straff! I samma rapportering angavs att Yakutumbas grupp inte hade vunnit några nya anhängare och i stort sett hade förlorat mark! ”Eftersom han inte tog chansen, kommer han att ångra sig djupt! Han kommer aldrig mera att kunna strida mot oss”!! Detta enligt den högt uppsatte arméledaren!


Transparens, fria val, minskat våld, tidsplan för val inom kort, respekt för yttrandefrihet och MR frågor – vi har hört det förut…..
När skall det bli allvar av allt detta???


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Jag har arbetat 17 år i DRK, i Mai Ndombe provinsen som missionär och läkare. Är nu bosatt i Ludvika. Jag har fortsatt kontakt med kollegor och vänner i DRK. Jag deltar i Equmeniakyrkans arbetsgrupp för hälsovård i Kongoländerna.