onsdag 27 september 2017

Det vi inte trodde, är nu bekräftat !

FN:s kommission för MR frågor sammanträdde i Geneve tisdag 26 september. På dagordningen fanns årsrapporten om MR situationen i Demokratiska Republiken Kongo.

Rapporten var hård i kritiken av landets ledare, som ställdes till ansvar för de vågor av förtyck, med dödlig utgång, som dragit fram över landet. Säkerhetstjänsten och de som gett order om våldet utpekades som ansvariga. ”Mycket lite har gjorts för att genomföra trovärdiga, opartiska och oberoende undersökningar om de grova kränkningar av mänskliga rättigheter som landets försvar och säkerhetstjänst har utövat i Kasaï. Kommissionen beklagar att ledare i landet inte tagit tillvara informationen om de 87 massgravar som hittats i Kasaï och att regeringstrupper använt oproportionerligt våld och därigenom medverkat till en av de värsta humanitära kriserna i världen, med följden 500 döda och 1,6 miljoner interna flyktingar under ett år”. Maman Sidikou, som representerar FN:s generalsekreterare och är chef för FN styrkan i Kongo, uppmanar till att rättsliga åtgärder vidtas, ”den kroniska straffriheten medför att våldet uppmuntras och ökar”. Även våldet i andra delar av landet berörs i rapporten och anges vara resultat av den politiska instabiliteten.
Rapporten berör också den bristande politiska viljan att följa Sylvesteröverenskommelsen. ”datum för val förflyttas ständigt framåt, antalet politiska fångar har trefaldigt ökat, systematiskt förtryck av oppositionspolitiker, journalister och MR företrädare – allt detta visar att ledarna i Kinshasa inte har för avsikt att föra en demokratisk och fredlig process”.

Kongos MR minister, Marie-Ange Mushobekwa, var närvarande och svarade; ”Den bild som här målats av landet är så mörk, att man kan tro att det inte längre finns möjlighet att leva där! Men ändå andas vi, barnen går till skolan, NGOs arbetar, ekonomiska transaktioner görs och nästan 600 politiska partier och ett 60-tal TV kanaler fungerar i frihet! Sylvesteröverenskommelsen håller på att realiseras, val kommer att hållas, men utan utländsk inblandning”!

Ledamöterna i Europaparlamentet beslutade igår att sponsra civila samhällets aktivister i Kongo. Syftet är att minska förtrycket av MR företrädare. Tjugo ledamöter i Europa av varierande politisk färg, har anslutit sig till detta projekt. Metoden består i att aktivisterna i Kongo får tillgång till en mobil som har direkt förbindelse med ledamoten i Europa. Vid någon form av fara kan ett meddelande skickas, ”Jag är i fara”. Förhoppningen är att dessa mobilkontakter skall vara avskräckande för den som utövar förtrycket! Om denna metod visar sig fungera, kan den användas även i andra länder med liknande problem.

Rapporten är hård och sannolikt inte överdriven på något sätt!

En vän i Kongo ger denna hälsning: ”Det vi hört ryktesvägen och haft svårt att tro på, har nu bekräftats genom denna rapport! Istället för att försvara befolkningen, bidrar landets ledare till folkets död. Vi förstår att vanliga svenskar inte kan förstå vilket lidande det kongolesiska folket får utstå. Ni kan hjälpa oss genom att informera svenska folket om vår situation”!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Jag har arbetat 17 år i DRK, i Mai Ndombe provinsen som missionär och läkare. Är nu bosatt i Ludvika. Jag har fortsatt kontakt med kollegor och vänner i DRK. Jag deltar i Equmeniakyrkans arbetsgrupp för hälsovård i Kongoländerna.