tisdag 11 augusti 2015

Värdet av kontakter med Kongo

Att telefonen idag är användbar och täcker så stor del av Kongo, gör det möjligt för oss att till vissa delar följa utvecklingen i landet. Då jag tänker på mina första år i Kongo är det en enorm skillnad i kontaktmöjlighet! Då, i mitten av 70 talet, fick jag åka till huvudstaden Kinshasa, beställa ett samtal till Sverige på postkontoret och sedan vänta, upp till åtta timmar på att få prata med anhöriga i Sverige! Idag kan man ringa till det inre av Mai Ndombe området, ja även så långt bort som till Oshwe och Lokolama finns mobil täckning! Att det inte finns täckning i Mimia, anses bero på den täta skogen som omger byn, vilket ju är högst troligt! På vissa platser finns också internet uppkoppling; Inongo, Mimia, Semendua, Bokoro och andra. Allt detta underlättar samarbete, kontakter och hjälper oss att få information om vad som händer i det inre av Mai Ndombe, vad som sker i ”vårt” område.

När jag idag har utnyttjat denna kontaktmöjlighet, får jag, som alltid, någon nyhet! Den jag pratade med idag funderar över den olikhet som finns mellan de två kyrkorna i Kongo, som Equmeniakyrkan i Sverige samarbetar med. Men han betonar även det behov som finns av en sorts kompetensutveckling för pastorer i Kongo. Han anger att dagens utbildning är för teoretisk, att de nya pastorerna lockas av de framgångsteologer som gästar landet och främst huvudstaden, att de nyutbildade saknar den kompetens som behövs för att leda en församling i dagens Kongo.

Efter vårt samtal går mina tankar till hur vi i Sverige kan ge stöd, visa att vi bryr oss och ge impulser till alla i våra samarbetskyrkor. Med dagens kontaktmöjlighet borde det inte vara ett problem!

Idag pågår ett projekt, 25 årigt, som skall länka Kongo till Västafrika, via en fiberkabel på Atlantens botten! Den första fasen Kinshasa – Muanda, avslutades 2013, nu pågår den andra fasen, som skall förbinda Kinshasa med Katanga. Projektets syfte är att reducera kostnaden för internetanvändning i Kongo. Idag är det ca 10 ggr dyrare i Kongo än i länderna i östra Afrika att använda internet! Projektet finansieras till stora delar av Kina. Men – det rapporteras att budget och projektmedel inte respekteras! I klartext: Det försvinner pengar till andra ändamål än de som ingår i projektet.

Så, vad har då detta att göra med våra kontaktmöjligheter med kollegor i det inre av Kongo?
En hel del, skulle jag vilja säga! Naturligtvis det enkla svaret; med denna fiberkabel, får vi ännu lättare att hålla kontakt med våra kollegor och vänner i Kongo. Men det finns en annan aspekt, nog så viktig, kanske svår att upptäcka? Det som sker i Kongo idag, på alla nivåer, bland politiker, president och ministrar, bland företagsledare, lärare, läkare, bland kyrkoledare och byhövdingar har ett samband; reaktioner och förhållningssätt speglas hos ledare på alla nivåer. Det som sker i ett 25 årigt projekt med finansiering från Kina, påverkar sjukvårdaren, som är ansvarig för ett litet medicinförråd på en vårdenhet i det inre av Kongo. Och därför kommer vi i kontakt med denna bristande respekt för det skrivna avtalet, dokumentet. Medicinförrådet och vårdenheten har också ett skrivet dokument som skall följas!

Men vi kan påtala och visa på annat förhållningssätt, om vi inte ger upp! Om vi fortsätter med vår kontakt; samtal, e-post, telefonkontakt och dialog på olika sätt! På 70 talet fanns jag på plats i det inre av Mai Ndombe, idag är jag i Sverige, men kan bidra med stöd till kollegor, ansvariga för vårdenheter inne i regnskogen! Vi kan alla bidra på något sätt i denna dialog! Och vår kontakt och vårt inlägg i dialogen är av stort värde, det kan bidra till att det skrivna avtalet, dokumentet respekteras bättre än det dokument som styr ett 25 årigt fiberkabelprojekt!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Jag har arbetat 17 år i DRK, i Mai Ndombe provinsen som missionär och läkare. Är nu bosatt i Ludvika. Jag har fortsatt kontakt med kollegor och vänner i DRK. Jag deltar i Equmeniakyrkans arbetsgrupp för hälsovård i Kongoländerna.