Agnetas Loggbok

onsdag 22 maj 2019

Premiärminister utsedd, Ebolaepidemin fortsätter, vad skall vända situationen??

En premiärminister är utsedd, fyra månader efter presidentvalet. Sylvestre Ilunga Ilungkamba, 74 år som anses ha en skör hälsa! Han kommer från posten som generaldirektör för Järnvägen, ett arbete som kritiker anger att han inte klarat av!!

Den nye premiärministern har ett långt liv inom politiken, drygt 30 år, men har inte gjort sig ett stort namn. Han härstammar från Katanga. Han var tidigare rådgivare till Mobutu. Det bedöms att valet av honom, är en följd av det samarbete som den tidigare och den aktuella presidenten har bestämt sig för! Han har en doktorsgrad inom ekonomi/finans.

Nu kan vi förvänta oss att en regering utses och presenteras – snart?!

Premiärministern utsågs i måndags, 20 maj. Dagen därpå utnämndes/bekräftades arméns ledare, inga förändringar gjordes! Presidenten utsåg sin farbror, en yngre bror till pappan, att vara ansvarig för hans privata angelägenheter. Det är samma farbror som deltagit i förhandlingarna om att få transportera Etienne Tshisekedis kropp till Kongo. Det är nu drygt två år sedan han dog i Bryssel! Nu är det bestämt att kroppen kommer att anlända till Kinshasa den 30 maj och begravning kommer att äga rum den 1 juni.

Man får inte intryck av att det sker stora saker inom det politiska livet! Eller så är det så att det sker i det tysta – och då kan man befara att det tas mindre bra beslut!

Kampen mot Ebola epidemin fortsätter och är en omöjlig utmaning! Den ena rapporten efter den andra om de uttalade svårigheterna och omöjligheterna kommer från WHO och från teamet som arbetar med de sjuka och försöker hindra spridning. Den senaste månaden har fallen ökat i antal och nu anges att 1847 fall har identifierats, varav 1223 har dött. Oförändrad andel döda, ca 2/3. Rädsla för att epidemin skall spridas söderut, till den folkrika staden Goma kommer till uttryck ibland. Den befolkning som drabbas, är inte vana att ha tillgång till hälsovård och de har inte tidigare upplevt vad detta med vaccinationer är! Därför tror de att alla metoder att bekämpa epidemin är angrepp mot dem och deras liv!

Vi kan lätt ana vilka effekter våra insatser, under många år, i Mai Ndombe och Kongo Central har! Förebyggande insatser lämnar alltid spår efter sig!

Fattigdomen, den sociala misären, bristen på undervisning och hälsovård till folket, en epidemi som inte kan stoppas! Jag har svårt att tro att detta inte går att lösa – om viljan finns! Viljan hos landets ledare att ta hand om sin befolkning. Den viljan tycks vara i total avsaknad hos ledarna. De ger intryck av att hålla den på så långt avstånd som möjligt från sig själva och sina närmaste.

Vad skall hända innan det vänder??fredag 26 april 2019

Maskeraden Kongo!?

Det pågår en maskerad i Kongo – anser någon bedömare! Den tidigare presidenten använder sig av den mask som den nuvarande presidenten utgör! Det känns nästan som en trolig bedömning! Ingen regering, ingen premiärminister, inga större, avgörande insatser eller beslut tagna efter att den nyvalde tillträdde! Han har besökt Europa och USA, han besöker andra provinser i landet, men situationen med rebellaktiviteter i östra Kongo fortsätter. Folket önskar inget annat än förändring och tillgång till livets nödtorft och lite av ”rättvisa” för barn och vuxna.

Den tidigare biträdande ministern i USA med ansvar för relationen med Afrika, har nyss twittrat i en fråga gällande Kongo. Han uppmanar Martin Fayulu att förena sig med Felix Tshisekedi, istället för att fortsätta kampen för ett korrekt valresultat. Rådet grundar sig på en övertygelse att han då skulle göra större nytta för sitt land och för att tillsammans med Tshisekedi stå emot den förre presidentens inflytande.

I onsdags valdes en kvinna till posten som ordförande för l’Assemblée nationale congolaise, vilket vid första anblicken kan ses som något positivt! (Landets parlament består av två kamrar; Senaten och Assemblé nationale). Men om man tittar bakom ”masken”, finns annat som stör! Valet av ordförande bojkottades av oppositionen, kvinnan var den förre presidentens kandidat och det fanns en ytterligare kandidat. Den kandidaten förklarades vara ett ogiltigt förslag! Den valda kvinnan bedöms vara kompetent, pragmatisk och bestämd i sina åsikter! Hon har tidigare haft uppdrag inom ”Banque Centrale”, inom ett råd för industriutveckling och har varit den förre presidentens rådgivare i arbetet för bekämpning av sexuellt våld. Trots dessa meriter, bedöms det idag att hon kan få möta mycket stort motstånd inom ”L´Assemblée nationale congolaise”. I sitt första tal efter utnämningen påtalade hon behovet av att inom kort utse en premiärminister.

Denna sista april vecka är WHO:s ”Vaccinationsvecka” världen över. I ett uttalande anger ansvariga på WHO att vaccinationsarbetet är den mest kostnadseffektiva insatsen av alla hälsovårds insatser! Det anges att tillgång till utökade vaccinationer för världens befolkning bidrar till att uppfylla de globala målen för hållbar utveckling; mål nummer 1: ”Ingen fattigdom” och mål nummer 3: ”Hälsa och välbefinnande”. Dessutom, bekräftas mina tankar; att få del av vaccinering vid livets start, medför också en start för kontakt med hälsovården i fortsättningen!

Om alla barn i Kongo hade fått del av ett vaccinationsarbete som det vi bidragit till under drygt 10 år i Mai Ndombe, hade EU inte behövt avsätta 225 000 euros till bekämpning av en mässlingsepidemi i Kasai provinsen! Det beslutet togs den 16 april efter att rapporter visat att under detta år, 2019, till mitten av mars, har 35 000 barn drabbats av mässling och av dessa har mer än 700 dött, med anmärkningen att det förmodligen rör sig om flera fall, eftersom många dött i avlägsna byar, utan kontakt med omvärlden!

Ebola epidemin härjar fortfarande i östra Kongo. Under april månad har antalet fall ökar med 284 nya till 1373 och antal döda har ökat med 211 till 890! En specialistläkare från ett annat afrikanskt land, i tjänst i östra Kongo, dödades på Långfredagen av rebeller, som attackerade den enhet där han arbetade!

Det borde inte vara en omöjlighet att erbjuda folket förändrade livsvillkor och att sätta stopp för rebellerna i landets östra delar! Om viljan fanns hos landets ledare!


onsdag 3 april 2019

Epidemier och regeringsbrist!

WHO lämnade den 29 mars en rapport i Kinshasa. Det var uppgifter om att i 14 av landets 26 provinser härjar just nu en mässlingsepidemi. Sedan årets början har 761 personer dött och det uppskattas att det rör sig om totalt 41720 fall. I tisdags, 2 april, påbörjades utbildning av personal som skall arbeta i de berörda hälsozonerna, med den vaccinationskampanj som skall pågå 11 – 15 april.

Ebolaepidemin fortsätter! Antalet fall har ökat sedan den 25 mars till 1092, varav 683 har dött. Senaste siffror gäller för den 1 april. WHO uttrycker oro över denna situation. Den senaste tiden har ökningen av antalet fall varit större än tidigare under epidemin.

Värdet av de förebyggande insatserna, med utbildning av personal och befolkning visar sig oerhört värdefull! Det är en bättre situation i de provinser och områden där den förebyggande insatsen pågår! Tyvärr så svårt ibland att övertyga givare utanför Kongo att de aktiviteterna är viktiga för framtiden.

I morse vid femtiden kidnappades drygt 30 personer, med sina husdjur, av ADF rebeller i Beni området. FN soldater, liksom regeringssoldater är informerade och planerar att utöka sina insatser i området. Rebellerna förhindrar en effektiv kampanj mot Ebolaepidemin och bidrar till att antalet fall ständigt ökar.

Landets president besöker USA under två dagar. Det finns fortfarande ingen regering på plats i huvudstaden. Rykten säger att den nyvalde presidenten och den tidigare inte kan komma överens om vem som skall få premiärministerposten!

Folk beklagar sig över de höga priserna på mat och andra varor. Kanske att det bidrar till att ingen orkar protestera mot landets ”icke-regering”?

Framtiden är som alltid mycket oviss!

onsdag 27 mars 2019

Förebyggande hälsovård – med militärt stöd??

Ebola i Kongo. Denna svårkontrollerade epidemi som fortsatt härjar i landets nordöstra hörn har skapat många frågor hos befolkningen. En fråga är denna: ”Hur kommer det sig att det är först nu som vi får tillgång till hälsovård”! De ser alla de stora insatser som görs för att bekämpa Ebolaepidemin, som ”business” och har svårt att ta det hela på allvar!

Under tiden 16 mars till 25 mars har antalet fall i Kongo ökat från 951 till 1022 och antal döda från 598 till 639.

Eftersom det finns beväpnade rebellgrupper i området, som med viss regelbundenhet förstör byggnader och sjukvårdsenheter, finns också regeringssoldater tillgängliga. För att skydda hälsovårdspersonalen. För att förhindra ytterligare angrepp från rebeller.

Experter inom området har studerat människors reaktioner vid epidemier av olika slag och även vid Ebola epidemier. Det bedöms att det handlar om två sorters motstånd att bekämpa, vid sidan av virusets motstånd! Ett av motstånden att bekämpa är det som finns hos individer och familjer, som reagerar med rädsla på alla de åtgärder som hälsovårdspersonalen ”utsätter” dem för; isolering, de får inte begrava sina döda som de vill, vaccinering m.m. Det andra motståndet utgörs av beväpnade gruppers angrepp på behandlingsenheterna, detta tolkas som att angriparna bedömer att insatserna inte når alla drabbade, men främst att de har en föreställning om att det ligger politiska mål bakom insatserna.

De medicinska framstegen och tillämpningen av dem, är många, men bryts ned av den fruktan och minskat förtroende som finns hos folket. Utan de medicinska framstegen, hade bekämpningen av Ebola epidemin i nordöstra Kongo, inte gått så ”bra” som den gått! Vaccinering av alla fall i närheten av insjuknade och medicinsk behandling av insjuknade, med gott resultat, är två uttryck för framsteg inom medicinen.

Det viktiga i alla former av hälsovårdsinsatser i olika delar av världen, är att förmedlarna av insatserna har kompetens och kunskap om hur man når fram till folket och skapar förtroende! Det brister ofta i denna kompetens! Med tydliga resultat som följd.

Artikeln “An Epidemic of Suspicion — Ebola and Violence in the DRC”, i The New England Journal of Medicin, den 6 mars i år, skriven av läkaren Vinh-Kim Nguyen, är intressant läsning! Artikeln avslutas med reflektioner över det som tycks vara allmänt i många länder, ökande misstro mot expertis och vetenskap. Författaren nämner att föräldrar i många länder nu vägrar att låta sina barn vaccineras. Något som exempelvis fått till följd mässlingsepidemier i USA och Frankrike och enstaka fall i många andra länder. Han varnar för att vi kan få uppleva en ökning av bristande förtroende för hälsovårdspersonal och att ”pyrande” epidemier, som man inte kommer tillrätta med, är ett uttryck för detta. Han varnar också för att samarbete med militär endast skapar en ond cirkel, som ökar rädslan och minskar förtroendet ytterligare.

För oss som arbetat med förebyggande insatser i Kongo, kan vi lätt förstå det resonemang som förs i artikeln! Det är intressant! Men det som kanske är mera intressant är folkets frågor; ”Varför får vi tillgång till hälsovård först nu”? Det visar värdet av alla de pågående, förebyggande hälsovårds insatser som sker i Kongo och andra länder!! Vi får inte glömma detta värde och bortse från det behovet, då vi planerar stöd till hälsovårdsarbete!
måndag 18 mars 2019

Ebola i dagens DN

I dagens DN, 2019-03-18, finns en artikel om Ebola epidemin i Kongo.
Jag lägger in en länk till artikeln, så kan ni som inte har DN läsa den.
Ni får kopiera länken och klistra in i webläsaren.

https://dela.dn.se/vECaAygyiv75e-j99qQDvlQXxJ74GJqEkqe-Lyf1EUG6CpGR98jKj7_AGxCbJa8NERVk_Qo0eJPsKXa37uApUw,,

Enligt WHO den 16 mars (tre dagar senare än gårdagens inlägg), är siffrorna för Ebolaepidemin; 951 diagnostiserade, varav 598 har dött.


Vi har anledning att följa utvecklingen av denna epidemi!

söndag 17 mars 2019

Protester i och utanför landet!

Protester i Kongo
I fredags, 15 mars, var det val till Senaten i Kongo. Det fanns 874 valbara personer till de 100 eftertraktade platserna! Valresultatet utlöste protester och demonstrationer i Kinshasa, Mbui Mayi, Kananga, Goma och flera städer; ca 80 % av platserna gick till Kabilas parti FCC! UDPS medlemmar och Tshisekedi trogna gav uttryck för sin ilska!

Idag, söndag 17 mars, har UDPS:s generalsekreterare uttalat sig och sagt att partiets provinsrepresentanter (som var de som fick rösta i fredags) har förrått partiet! De röstade inte på kandidaterna för UDPS; utan valde att rösta på andra namn. Det finns misstankar om att stora summor har utbetalats – som ersättning för en röst! Imorgon kommer generalsekreteraren att inlämna klagomål mot dessa representanter och anklaga dem för korruption! Han bedömer att detta är en katastrof för hela nationen och den politiska klassen!

Landets president, Tshisekedi, har idag utlovat att vidta åtgärder och kommer att imorgon måndag, tillkännage dessa åtgärder.

Protester i Europa
Samtidigt som detta pågår i Kongo, har Martin Fayulu (som anser sig vara den som fick mest röster i presidentvalet, men inte utsågs till president) besökt Europa. Han har träffat sina landsmän i Schweiz och Belgien och idag är han i Paris. Fayulu säger att han gör denna resa utanför Kongo, för att hela världen skall få veta, att valet den 30 december 2018 inte gick rätt till! Han kommer nu att besöka Tyskland, Storbritannien och USA.

Ebolaepidemi
Ebolaepidemin lever vidare! Siffror från i onsdags visar att det nu är 932 fall diagnostiserade, varav 587 har dött. WHO:s generalsekreterare och landets hälsovårdsfolk är oroade!


Hur långt kommer UDPS att ”få tillstånd” att protestera?? Det är ju ändå en samarbetssituation det handlar om – enligt ryktet! Att samarbeta för egen vinning, är inte alltid det bästa valet. Som förr – vi vet inte mycket om landets framtid!!
torsdag 7 mars 2019

Främst nedslående nyheter om Kongo

Februari månad i Kongo var en månad med många aktiviteter och diskussioner av olika slag. Det är aldrig helt tyst i nyhetsflödet, men inte allt är av stort intresse för en allmänhet i Europa. Rykten och anklagelser hör till vardagen. Den presidentkandidat, Fayulu, som anser sig vara vinnaren, men inte blev utnämnd, fortsätter att hävda att han borde ha utsetts och kräver omräkning av röstsedlarna! Han anser att så länge detta inte sker, är det uttryck för landets korrumperade system.

En regering är ännu inte utsedd och den nye presidenten tycks nästan famla sig fram i sitt nya uppdrag. Han har besökt grannländerna och tagit vissa beslut som berör befolkningen i Kongo. Häromdagen kom en rapport om att senatsmedlemmar under flera år har förskingrat/inte kunnat rapportera stora summor pengar! Och idag går den nyheten inte att finna! Ett intressant fenomen!

ECC:s ledare har haft samtal med bl.a. Fayulu, för att ge stöd i den process som krävs för att civila samhället skall återfå sin roll och bidra till dynamiken inom politiken! ECC anger att man vill samtala med alla religiösa ledare i landet och representanter för det civila samhället.

Igår, onsdag 6 mars, öppnades åter möjligheten för kongoleser att söka Schengenvisum i Kinshasa! Maison Schengen har fått ett nytt namn; ”Centre européen des visa”; CEV. Det nämns också att Kongos konsulat i Antwerpen kan komma att öppnas igen, men att detta beslut skall tas av en regering – som ännu inte finns!

Ebola epidemin fortsätter! Senaste statistik visar att av 907 registrerade fall har 569 dött. Landets hälsovårdsminister rapporterar att epidemin är under kontroll i 17 av de 19 hälsozonerna som är berörda. Han anger vidare att det är främst ryktesspridning och dålig kunskap om sjukdomen hos befolkningen, som gör att epidemin inte är helt under kontroll. De två hälsozoner där epidemin inte är under kontroll är Butembo och Katwa. På de platserna anfölls de vårdenheter som Läkare utan gränser satt upp, byggnaderna brändes och material förstördes. Detta inträffade den 24 och den 27 februari. Det var, som tidigare, beväpnade grupper som anföll enheterna.

WHO:s generalsekreterare är inte lika positiv! Han rapporterar att den pågående epidemin i Kongo inte har något motstycke i historien! Aldrig tidigare har WHO ställts inför en utmaning som denna med en mycket rörlig befolkning och stora brister i hälsovårdsarbetet! Utöver de två faktorerna nämner han den bristande säkerheten i området och de upprepade anfallen och förstörelsen av vårdenheter. Han uppmanar övriga världen att bidra till kampen mot det dödliga viruset. ”Inget land i världen kan ensamt bemöta utmaningen från Ebolaviruset”! Drygt 80 000 personer har vaccinerats och ca 400 smittade har fått behandling. Mer än 40 000 personer som varit i kontakt med smittade, har följts under tre veckor och dessa har inte utvecklat sjukdomen!

Att läsa nyheter om Kongo, gör att jag kan förstå de svenskar som suckar och säger; ”Hur orkar du hålla på med det där genomkorrupta landet”? Eller; ”Det kan väl inte gå att göra något för att erbjuda alla kongoleser god hälsovård, då landet ser ut som det gör”?!

Ja, vad är det som driver oss till våra handlingar???Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Jag har arbetat 17 år i DRK, i Mai Ndombe provinsen som missionär och läkare. Är nu bosatt i Ludvika. Jag har fortsatt kontakt med kollegor och vänner i DRK. Jag deltar i Equmeniakyrkans arbetsgrupp för hälsovård i Kongoländerna.