Agnetas Loggbok

måndag 28 januari 2019

Fotbolls lektion, Tystnad och nycklar till en bostad!

Häromdagen fick jag lära mig något om fotbollsmatcher! Det var en av vännerna i Kongo som gav mig en ”lektion”! Han berättade att då ingen i publiken tror att det lag som vinner, skulle kunna vinna, blir det helt, absolut tyst bland publiken!

Så jämförde han den tystnaden med den tystnad som nu infunnit sig hos befolkningen i Kongo! Han beskrev att alla är förvånade över hur man kunde ”fixa till siffrorna” som man gjorde, att alla beklagar att barnen som nu växer upp får lära sig såna ”konster”!

Andra berättar om att den som borde ha vunnit presidentvalet, vägrar att ta emot den utsträckta handen från Felix Tshisekedi, därför att det är en ”smutsig hand”! Och hänvisar också till tystnaden innan ett utbrott, ”lugnet före stormen”!

Den nye presidenten har börjat arbeta, han uttrycker det som att han ”försöker stiga in i presidentkostymen”. Det visade sig däremot inte vara så lätt för honom att få en bostad, att stiga in i! Den egentliga presidentbostaden plundrades i slutet av Mobutus era och har inte reparerats sedan dess! Laurent Kabila mördades i arbetsrummet i ”Palais de marbre”, där han bodde och sonen Joseph ville inte flytta in i det huset. Han har istället bott i ett hus/palats som nu anses tillhöra honom privat!? Så nyckeln till det huset har han inte lämnat ifrån sig, då han överlämnade makten och nycklarna till efterträdaren! Tshisekedi har nu flyttat in i ett hus på Afrikanska Unionens område i Mont Ngaliema, Kinshasa, ett område som byggdes upp då landet var värd för unionens sammanträden, under Mobutus tid. Det anges att den bostaden inte är ett permanent boende för presidenten!

Riksdagsledamöterna har idag samlats för första gången och en första session har ägt rum.

I Yumbi, i Mai Ndombe provinsen, har FN representanter hittat 50 massgravar och uppskattar att minst 890 har dött, medan lokala tjänstemän anger att det rör sig om ca 500 döda. Det var mellan den 16 – 18 december 2018, som strider uppstod mellan stammarna Batende och Banunu. Det hela är inte på något sätt klarlagt och frågorna hopar sig; orsak, vem gav order om detta dödande o.s.v. Det som framkommit är att den 2 december dog chefen för Banunu stammen i Kinshasa. Hans familj lovade att begrava honom på samma plats som hans far hade begravts tidigare, i centrum av Yumbi. Detta ville inte stammen Batende gå med på, men den döde chefen begravdes ändå natten mellan den 14 och 15 december. Efter detta tycks det som att order utgått från ”någon”, att döda! Det anges att en undersökning/utredning skall göras.

Då det gäller Ebola epidemin sprids den nu i sydlig riktning. Den 27 januari hade WHO noterat 733 fall totalt, varav 459 har dött.

Tystnad, Lugnet före stormen eller återgång till livet och ”verksamheten”?? Vad väntar?

torsdag 24 januari 2019

Kongo har fått en ny president!

Demokratiska Republiken Kongo fick idag sin femte president och överlämnandet av makten har gått utan våldshandlingar, för första gången i landets historia! Den nye presidenten, Felix Tshisekedi var märkbart rörd under sitt tal och han fick avbryta för ca 10 minuter innan han kunde fortsätta! Han representerar det politiska partiet UDPS, som leddes av hans far, Etienne, under många år. Fadern dog innan han nådde sitt mål, att bli landets president! Nu har sonen nått detta mål! Naturligtvis är det mycket känslor och prestige med i detta! Innan ceremonin avslutades, bytte den avgående presidenten, Joseph Kabila, fåtölj med den nyligen installerade! En symbolisk bild av maktskiftet.

I sitt tal, som nytillträdd president, hyllade han ett antal personer; Joseph Mobutu, Laurent Kabila, Joseph Kabila, sin far Etienne, Martin Fayulu (som han kallade folkets soldat), han utlyste en tyst minut till minne av alla martyrer och angav också att han inom kort kommer att frige alla politiska fångar. Han lovade att arbeta för att befolkningen skall enas och vill inte bidra till tribalism, delning av landet eller hat mellan medborgarna.

Närvarande vid detta maktskifte var 17 statschefer, främst afrikanska, och den diplomatiska kåren i Kinshasa, som representerade bl.a. EU och USA. Icke inbjudna statschefer var presidenterna från Rwanda och Zambia, som båda har uttalat tvivel över valresultatet!

Nu återstår att se om alla givna löften kommer att infrias, om befolkningen kommer att avstå från våldsreaktioner och om landet kommer att enas och byggas upp! Det finns uttalanden från ”politiska ledare”, som anger att det nu är bara ”lugnet för stormen” och att reaktionerna kommer ”snart”. Men många är oroliga, många uttalar tvivel över att någon vill åta sig landets ledning efter att ha fifflat sig till den positionen och många uppskattar att exempelvis Martin Fayulu inte tagit emot den utsträckta handen från den nye presidenten. Reaktioner och känslor formuleras på olika sätt.

Vi kan lägga vår ”mall” över det inträffade, över valets genomförande och när vi gör det, blir det troligen underkänt! Om vi tar hänsyn till att det var första gången som landet genomförde ett val av detta slag helt på egen hand och att alla gjorde ”så gott de kunde”, då kan det bli godkänt med tvekan. Om vi tänker att den nytillträdde presidenten lyckades förhandla med den avgående, så att det blev ett maktskifte, då är det bra! Under förutsättningen att den nytillträdde inte är ”köpt” av den avgående! Vi lär aldrig få svar på våra frågor om hur det gick till. Vi kan dock vara övertygade om att folket, våra vänner och medarbetare, alla behöver stöd i uppdraget att arbeta med demokrati och allas lika värde! Förhoppningsvis vill vi fortsätta med vår del av uppdraget!

måndag 21 januari 2019

Tisdag 21 januari

Presidentvalet

Felix Tshisekedi kommer inte att installeras i morgon. Den händelsen är flyttad framåt, eventuellt kommer det att ske på torsdag! Orsaken anges vara logistik problem.

I Kinshasa hade Martin Fayulu lovat sina anhängare, att han skulle hålla ett tal idag. Flera tusen kom till den plats där detta skulle ske. Kort efter att folk började samlas, kom beväpnad polis och skingrade alla. Det anges nu att polis och fordon har lämnat området, men medlemmar i partiet och Fayulus anhängare väntar fortfarande. Det anges också att spänningen stiger i området. Kinshasas högste polischef har informerat samlingen om att allmänna samlingar inte är tillåtna, men att de kan få hålla sin samling på den privata tomt som hör till huset.


Ebolaepidemin


Ebolaepidemin intar ytterligare nya områden! Nya hälsozoner rapporterar nu fall och de hälsovårdsenheter som följer upp patienter och kontrollerar misstänkta fall, måste ökas i antal.
Det kommer också rapporter om att ilskna människor angripit hälsovårdsenheter, förstört inredningen och även sagt till by befolkningen att det inte finns något virus som heter Ebola! ”Det rör sig om onda andar som drabbar människorna”! I lördags var antalet diagnostiserade fall 685, varav 419 har dött.


söndag 20 januari 2019

Aktuellt läge

Vid 22 tiden på lördagskvällen fungerade Internet och sociala medier igen! Till allas glädje!

Senare på kvällen, vid 23.30 tiden, lämnade Konstitutionsdomstolen sitt utlåtande efter att ha studerat de inlämnade protesterna: ”Det finns ingen anledning att ändra på beslutet om valresultatet, då de invändningar som inlämnats inte har någon grund och inga bevis finns tillgängliga”! Martin Fayulu reagerade med att uppmana folket att inte godta den president som nu är utsedd! Han anser sig vara den ende legitime presidenten. Han uppmanar till fredliga manifestationer utöver hela landet!

Direktören för ”Congo Research Group” anger efter detta, att han inte är förvånad! ”Både CENI och Konstitutionsdomstolen står på maktens sida, så något annat var inte att vänta”! Det som däremot förvånar honom är den tystnad som det internationella samfundet visat och Afrikanska Unionens beslut om att uppmana till omräkning av rösterna och att utse en grupp som skall besöka Kinshasa! Han menar också att om folket och/eller oppositionen reagerar nu, borde det internationella samfundet ge dem stöd.

Efter Konstitutionsdomstolens information kom så ett meddelande från Afrikanska Unionen; det planerade besöket i Kinshasa ställs in!

Vi kan alltså förvänta oss att på tisdag, 22 januari, få information om att Felix Tshisekedi, installerats som president i den Demokratiska Republiken Kongo!

Så vet vi inget om hur folket kommer att svara på Fayulus uppmaning till fredliga manifestationer! Blir det någon form av manifestationer? Hur kommer det fredliga att bedömas? Hur kommer manifestationerna att bemötas av maktens män, de som har goda relationer med armé och polis?

En ny vecka börjar imorgon! Vad medför den? Snart får vi veta detta!!

fredag 18 januari 2019

En mycket otydlig dagordning!

Mötet i Addis Abeba i går, torsdag 17 januari, var ett samtal mellan de tre organisationerna; SADC, CIRGL (International Conference of the Great Lakes Region, som med ett antal partners samverkar bl.a. för fred i Stora Sjöområdet) och UA (Afrikanska Unionen). Redan igår kom ett uttalande från SADC, ett relativt milt meddelande som uppmanade alla att respektera den kongolesiska regeringen och självständigheten. Så idag kom ett skarpt uttalande från UA: En uppmaning till Konstitutionsdomstolen att stoppa processen kring det definitiva utlåtandet om vem som vann valet, eftersom det finns så starka tvivel i frågan om hur resultatet tagits fram. En grupp valdes, som i all hast skall resa till Kinshasa för samtal. Gruppen utgörs av Paul Kagame, aktuell ordförande i UA, och ett antal ledamöter som deltog i samtalet.

Martin Fayulu har med glädje mottagit detta beslut! CENI och UDPS (med den utropade segraren Felix Tshisekedi) har valt att inte kommentera. Generalsekreteraren för det sittande majoritetspartiet i Kongo, Aubin Minaku, har försäkrat att Kongos ledare accepterar denna dialog med UA!

Regeringens talesman, Lambert Mende, har nu svarat att UA inte har i uppgift att tala om för Konstitutionsdomstolen, hur de skall handla! Han betonar också att Konstitutionsdomstolen är helt oberoende av både landets regering och av UA!

CENCO har hittills nöjt sig med att ange att valresultatet inte var korrekt, men lämnade igår, torsdag, en flersidig rapport till CENI, i vilken det framkommer tydligt att det inte är Felix Tshisekedi som fått flest antal röster. Rapporten har sin grund i de observationer som CENCO:s valobservatörer har lämnat efter valdagen. CENCO uppmanar ännu en gång CENI att publicera alla protokoll från varje enskild vallokal.

Så vad händer nu?? Kommer Konstitutionsdomstolen, för formens skull, att invänta UA:s utsända och samtala innan slutkommentar ges? Eller kommer Konstitutionsdomstolen att ge sitt utlåtande innan de samtalat? Det troliga är att utlåtandet kommer att se lika ut, oberoende av när det lämnas, före eller efter samtal med UA:s utsända!

Det som tidigare i veckan annonserats, är att Felix Tshisekedi skall svära presidenteden den 22 januari, på tisdag! UA:s utsända planerar att komma till Kinshasa på måndag!

Det är alltså en mycket otydlig dagordning för de närmaste dagarna! Och till detta kommer osäkerheten om hur folket kommer att reagera!

torsdag 17 januari 2019

Kongos spända situation – på alla fronter

Minnesmässa
Den 16 januari 2001 mördades Laurent Kabila på sitt kontor. Därefter hålls årligen en minnesmässa och en minnesgudstjänst i kyrkor i hela Kongo. För ett år sen, var den protestantiske pastorn Ekofo, som var mycket tydligt kritisk mot regering och president, i sitt tal i den stora protestantiska katedralen i Kinshasa. Han valde efter denna händelse att lämna landet, då han kände sig hotad av säkerhetspolisen.

I år hölls det också minnesmässor och gudstjänster i både katolska och protestantiska kyrkor. Även i den protestantiska katedralen i Kinshasa! I år hölls talet av pastor Mpereboye, som många av oss har träffat i olika sammanhang. Han höll ett helt annat tal än kollegan Ekofo för ett år sedan! Han lovprisade Laurent Kabila och hans insats för landet och jämförde honom med Patrice Lumumba, som dog den 17 januari 1961. Kabilas insatser för Kongo var storartade och Mpereboye beskrev dem målande! Mpereboye kommer knappast att behöva lämna landet efter sitt tal!


Valresultatet
Osäkerheten kvarstår kring valresultatet! Flera internationella organisationer har uppmanat CENI att räkna om rösterna. Även SADC (SADC = South African Development Community, en organisation som främjar ekonomisk utveckling i södra Afrika, Kongo är ett av de 15 medlemsländerna) har tidigare gjort denna bedömning, ”omräkning för att lugna alla och ge trovärdighet och landets ledare bör ske”. Idag möttes SADC ledare i Addis Abeba och har lämnat ett pressmeddelande: ”SADC uppmanar internationella samfundet att respektera Kongos självständighet och de beslut som tas i denna situation. SADC uppmanar också Kongos regering att se till att fred och säkerhet i landet garanteras”.

Två läckor av val och röstnings dokument har rapporterats nyligen. Det är Congo Research Group (CRG), som presenterade dessa läckor i går. Den ena från CENI och den andra från CENCO (den nationella biskopsgruppen inom den Katolska kyrkan). Båda visar data som tycks vara korrekta, det finns en överensstämmelse mellan de två läckorna. De visar tydligt att det är Martin Fayulu som fick mest antal röster, som också antytts tidigare. Detta borde enligt bedömarna leda till att resultatet omvärderas, räknas om. Men enligt rapporten, finns inget som tyder på att så kommer att ske! CRG är en oberoende, icke-vinstdrivande forskningsgrupp, baserad i New York och som vill försöka förstå det våld som drabbar miljontals kongoleser.


Ebolaepidemin
Senaste siffror anger att 663 fall har diagnostiserats, varav 407 har dött! Epidemin är alltså inte under kontroll. Samtidigt som allt görs för att stoppa utveckling av nya fall i det område där epidemin härjar, sker också stora insatser för att hindra spridning över gränserna till Uganda, Rwanda, Burundi och Syd Sudan. Flera tusentals människor passerar flera gränsstationer dagligen och alla kontrolleras av hälsopersonal, d.v.s. kroppstemperaturen mäts. Vaccinering av hälsovårdspersonal sker i gränsområden i Uganda och Syd Sudan. Hälsoarbetare utbildar och informerar befolkningen i alla dessa länder, som just nu löper risk att få Ebolasmitta. Syd Sudan är ju ett sårat land efter flera års krig och ansvariga där är mycket oroliga för en smittspridning in i landet!Hur mycket skall detta folk orka med?? När spricker bubblan, när exploderar allt?
fredag 11 januari 2019

Labil stämning med risk för ökat våld

Fredag 11 januari, dagen efter att valresultatet tillkännagavs, har kännetecknats av både glädjeyttringar och demonstrationer i protest mot valresultat enligt CENI. Minst 12 döda hittills och många skadade.

Martin Fayulu, som enligt många är den presidentkandidat som fått flest röster, har nu mött sina partisympatisörer, i Bembas palats i huvudstaden. Både Bemba och Katumbi, de två som inte kunde ställa upp i valet av olika skäl, ger stöd till Fayulu. Inför alla sympatisörer har han lovat att imorgon lämna in en protest till Konstitutionsdomstolen med begäran om att alla röster skall räknas igen. Han hävdar att han fått 61 % av rösterna.

CENCO har bett FN:s Säkerhetsråd att uppmana CENI att publicera röstningsprotokoll från hela landet, för att rösträkningen skall kunna kontrolleras och undanröja alla frågor och tvivel kring valresultatet. Denna begäran lämnades av en av biskoparna i ett videomöte med Säkerhetsrådet.

Synen på valresultatet varierar mellan olika länder i världen; Frankrike, Belgien, USA och Storbritannien begär mera information och har uppmanat CENI att lämna bevis på rösträkningen. Ryssland, Kina och Sydafrika tycks ha förtroende för det lämnade valresultatet. En ton av försiktighet finns i alla internationella uttalanden. MONUSCO:s representant i Kongo uppmanar alla till lugn, ordning och ansvarstagande. Från Ryssland kommer uppmaningen till det internationella samfundet att inte tolka eller spekulera över valresultatet, något som skulle vara ett brott mot Kongos självständighet. EU har idag i en kommuniké uppmanat CENI att publicera röstningsprotokollen, för att stärka förtroendet för CENI.

Valets stora vinnare är den sittande presidenten Kabila. Han har lyckats framstå som en ”statsman” då han visat sig vara beredd att lämna ifrån sig makten. Men misstankarna är stora att han regisserat händelseförloppet och CENI:s framtagande av valets vinnare. Hans egen kandidat, Shadary, låg alltför långt bort i röstantalet för att kunna lyftas till vinnaren. Han fann sig i detta och kom fram till en lösning, som förmodligen är till hans egen fördel.

Det bedöms finnas risk för upptrappning av våldet i landet, då Fayulu nu vänder sig till Konstitutionsdomstolen. Alla menar att domstolen är styrd av Kabila, men det är den enda legala väg att protestera mot valresultatet och det är skälet till att Fayulu vänder sig dit.

Stämningen är labil, det finns naturligtvis risk att våldet trappas upp. Valet har hittills medfört mindre våld än vad som befarades. Men processen är ju inte över ännu. Mycket kan hända.

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Jag har arbetat 17 år i DRK, i Mai Ndombe provinsen som missionär och läkare. Är nu bosatt i Ludvika. Jag har fortsatt kontakt med kollegor och vänner i DRK. Jag deltar i Equmeniakyrkans arbetsgrupp för hälsovård i Kongoländerna.