Agnetas Loggbok

tisdag 20 oktober 2020

Värdet av kontakter

Varje förmiddag får jag ett meddelande från min kollega, läkaren Myriam, som arbetar på ett litet sjukhus i byn Bendela, vid Kasai floden i Kongo. Hon undrar om det är bra med mig, hon skriver vad hon skall göra den dagen; konsultationer av sjuka eller operationer att utföra. Det kan röra sig om planerade operationer, som en bråck- eller en prostata operation, men också akuta som kejsarsnitt, eller att ta bort en livmoder som gått sönder under förlossningen hemma i byn.

Det är imponerande att läsa vad hon utför! Enda läkaren på detta sjukhus, mindre väl utbildade sjukvårdare vid sin sida och en utrustning som inte är helt tillfredsställande! Så uteblev hennes meddelanden någon dag och när hon återkom berättade hon att hon haft malaria! Regelbundna nattarbeten med akuta operationer kan resultera i malaria!

Detta har pågått sedan augusti 2019, då vi träffades första gången i samband med CEBU kyrkans 100 års jubileum. Då samarbetade vi också, i ett seminarium om hälsa och kyrkans roll i hälsovårdsarbetet idag. Myriam har arbetat drygt 10 år inom kyrkans hälsovårdsarbete. Efter några år tillsammans med chefsläkaren på Semendua, fick hon ta ansvaret för det lilla sjukhuset i Bendela. Hon är gift och har två barn. De går i skolan i Bandundu, då skolorna i Bendela inte håller den kvalité, som hon vill erbjuda sina barn. Hennes man vistas ibland i Bandundu och ibland i Bendela. Att resa till Bandundu medför att floden Kasai måste korsas och sedan bil eller motorcykel en sträcka, en resa på ca 1,5 timme.

Hon kan också berätta om mässlingsepidemi i området, eftersom de regelbundna vaccindistributionerna inte längre sker. En annan dag konstaterar hon att vägarna i Kongo är i sämre skick än vägarna i Sverige! Detta efter att jag berättat att vi besökt vänner på ca 5 mils avstånd från oss!

Har detta något värde ur ett missions- eller biståndsperspektiv?? Knappast om man ser de konkreta frågorna, svaren och den information som löper mellan Bendela och Ludvika via WhatsApp. Men det bekräftar det jag ”alltid” har sagt, att kontakten med någon bortom ens egen tillvaro har stor betydelse! Att för en kongoles ha kontakt med någon i Sverige, gör att man delar den svåra tillvaron med någon utanför det svåra, att någon får del av mina svårigheter och problem, jag är inte ensam.

Att leva i Kongo idag – innebär många utmaningar! Landets ledare ser inte till befolkningens bästa, korruption förekommer i hela samhället, undervisning och hälsovård fungerar inte, sjukdomar av olika slag och epidemier drabbar folket regelbundet, säkerhetsaspekten är inte tillfredsställande, infrastrukturer saknas i stora delar av landet.

Idag är antalet Covid-19 diagnostiserade drygt 11 000, hur många som drabbats, men inte är testade, vet ingen! Landets 11:e ebola epidemi, (ca 40 mil norr om Bendela fågelvägen) pågår sedan juni och nu är ca 130 personer diagnostiserade. Konflikter av olika slag förekommer, mellan olika stammar och provinser, något som gör livet svårt för alla.

Att då, som kollegan Myriam, ha någon att kontakta varje dag bortom dessa utmaningar, kan ha ett stort värde! Och det håller mig uppdaterad angående händelserna i Bendela och Kongo!

tisdag 11 augusti 2020

Återgång till det vanliga – trots alla utmaningar!

Coronaviruset har orsakat en total nedstängning av landet sedan mitten av mars månad och nu sker stegvis en öppning. Skolor och universitet öppnar åter denna vecka, på söndag skall kyrkorna få öppna och inbjuda till gudstjänst, men inte flera än 50 personer får delta. Det är åter tillåtet att resa mellan provinserna och även internationella flyglinjer öppnas stegvis. Man kan spekulera i på vilket sätt detta har gynnat landets politiker?! Mycket kan förklaras vara ogjort p.g.a. denna stängning. Men allt är inte ogjort, det har hänt en del. Rättegångar mot anklagade har ägt rum och domar har fällts. Den sittande presidentens stabschef, ”Directeur de cabinet” är fortsatt fängslad, trots hans anhängares protestmarscher. Det troliga är att han inte kommer att friges, så länge som sittande president och den tidigare presidenten fortsätter sitt samarbete. Det finns en okänd och inofficiell förklaring till hans fängslande i detta samarbete.

Det som utöver coronaviruset oroar befolkningen och medicinskt ansvariga är det 11:e utbrottet av en Ebola epidemi i landet, denna gång i Equateurprovinsen, kring Mbandaka. Sen den 1 juni är epidemin känd och från att ha berört endast några hälsozoner, är nu 8 berörda. Totalt är 80 fall registrerade, varav 36 har dött. Nu planeras åtgärder för att förhindra spridningen in i Mai Ndombe. Det som kommer att ske inom kort, är att befolkningen i en ring runt det berörda området kommer att vaccineras, även befolkningen i norra delen av Mai Ndombe provinsen kommer att få del av denna åtgärd. Det bedöms att människorna förflyttar sig så lätt, tack vare vattendrag, att det är en risk att viruset förs in i Mai Ndombe provinsen.

Antalet Covid-19 fall i landet uppgår nu till drygt 9400, med flest fall i huvudstaden, följt av Kongo Central. Inför söndagens öppnande av kyrkor, har Kinshasas guvernör uttalat en varning: alla skall tvätta händerna, bära ansiktsmask, hålla avstånd och kroppstemperaturen skall kontrolleras, innan man får gå in i kyrkan! Polis kommer att patrullera över hela huvudstaden och de som inte erbjuder detta till sina medlemmar, kommer att bötfällas!

En god vän i Sverige skriver, efter att ha läst information om läget i Kongo; ”Så intressant, men allt verkar hänga på en skör tråd, med alla dessa utmaningar”! Visst är det en skör situation! Landets ledning är inte direkt inriktade på att bistå befolkningen! Men tack vare ett stort antal personer med god vilja, med omtanke om sina medmänniskor, sker ändå mycket positivt! Alla dessa personer med god vilja, behöver kontakter med omvärlden och uppmuntrande ord och hälsningar, för att orka vidare. Det lättaste vore naturligtvis att ”släppa taget” och följa massans mönster! Vi har en uppgift, ett uppdrag; att hålla kontakt och visa intresse!

onsdag 22 juli 2020

Kongos nya utmaning – att återgå till det ”vanliga”!

Kongos president Felix Tshisekedi, höll på tisdag kväll ett tal till nationen. Alla hade väntat på talet som skulle ge information om att landet åter skall öppnas. Det var i mars, som landet stängdes i ett försök att hålla corona viruset borta från de inre provinserna.

Man har nu registrerat totalt 8625 Covid-19 fall i landet, varav majoriteten av fallen finns i Kinshasa, följt av Kongo Central, Syd Kivu, Haut Katanga och Nord Kivu. Landets hälsovårdsminister har meddelat att man lyckats bra med att bekämpa virusets spridning! Hur väl man lyckats kommer framtiden att utvisa! Från Syd Kivu har det kommit rapporter från läkaren Denis Mukwege, om ett stort antal patienter som sökt vård på Panzi sjukhuset med Covid-19 liknande symptom. Många av dem dog i ett tidigt skede. Andra patienter har avstått från att söka vård på sjukhuset, av rädsla för att bli smittade. Först den 9 juli fick Panzi sjukhuset test material, via Sverige. Innan dess fanns ingen möjlighet att testa misstänkta fall. Och så ser det ut i stora delar av landet! Det är få platser, utöver Kinshasa, där tester kan ske. I Lubumbashi, där det finns ett laboratorium som testat, har nu test materialet tagit slut! Övriga platser får skicka prover till Kinhsasa. Det är mycket stor osäkerhet i vilket skick provtagningsmaterialet kommer fram och hur tillförlitligt testet blir!

Presidenten meddelade i går kväll, att öppningen kommer att ske stegvis.
Den 22 juli: affärsverksamheter, banker, restauranger, barer, sammanträden, allmänna kommunikationsmedel kan alla återgå till verksamhet som innan stängningen av landet.
Den 3 augusti: skolor och universitet kommer att öppnas igen.
Den 15 augusti: Kyrkor och religiösa samlingar, resor till och mellan provinser, hamnar, flygplatser och gränser, samt diskotek, nöjeslokaler och idrottsarenor kommer att vara tillåtna och öppnas.

Presidenten underströk att denna öppning av landet, inte innebär att pandemin är över för Kongo och att alla måste vara observanta och följa regler om avstånd.

Ebola epidemin, den 11 i landet, i Equateur provinsen, har nu drabbat 62 personer, varav 24 har dött. De senaste dagarnas nya fall är från ett område något närmare gränsen till Mai Ndombe provinsen. Det är nu totalt sju hälsozoner som rapporterat om fall av Ebola. Alla dessa hälsozoner har förbindelser med varandra, något som kan förklara smittspridningen. De nya fallen och den geografiska spridningen oroar de ansvariga, samtidigt som det bedöms mindre troligt att epidemin skall ta sig in i Mai Ndombe! Det är inte lätt att ta sig över gränsen mellan de två provinserna. Men förberedelser tas för att möta en sådan utveckling.

Så – vad har vi nu att vänta? Kommer antalet Covid-19 fall att öka? Är det korrekt det som hälsovårdsministern rapporterade, att landet lyckats hantera viruset? Om någon vecka borde vi ha fått information som visar vartåt det bär!

Men klart är, är att många väntat på denna öppning av landet! Affärsmän som vill få igång sin verksamhet. De kristna som vill samlas i kyrkor igen. Elever och studenter som missat stora delar av terminen. Transporter och resor ut i landet och sammankomster av olika slag, som skjutits på framtiden.

Landets hälsovårdsfolk har stora utmaningar; att försöka få politiker och alla medborgare att förstå att det är ett verkligt virus som måste respekteras! Att det inte är ”påhitt från Europa”!


tisdag 14 juli 2020

Protestmarscher och virushantering

Lamuka (=vakna, på lingala), är en oppositionsgrupp, som skapades inför valet 2018, för att lansera en presidentkandidat, Martin Fayulu. Gruppens ledning utgörs av Martin Fayulu, Jean Pierre Bemba, Moïse Katumbi och Adolphe Muzito.

På olika platser i landet hade Lamuka planerat protestmarscher till måndag den 13 juli, vilka kunde genomföras i olika utsträckning. Man protesterade mot utnämningen av ny ordförande för Ceni, men också mot ett antal förslag gällande lagändringar av rättsväsendet.

I Kinshasa genomfördes den fredliga protestmarschen, åtföljd av polis, beväpnad med tårgas. Bemba som deltog, eskorterades till sin bostad av polisen. Det har inte rapporterats döda, endast ett antal skadade. Moïse Katumbi rapporterade från Lubumbashi, att den planerade protestmarschen där ställdes in. Skälet var att han fått rapporter om att ”icke önskade” deltagare skulle gå med i marschen i syfte att orsaka bråk, förstörelse och eventuellt skada andra personer. I Goma genomfördes en marsch, som resulterade i flera skadade, bl.a. en polis, med allvarliga skador som vårdas på sjukhus. I Kikwit genomfördes en protestmarsch av Lamukagruppen i Kwilu. Den eskorterades av polis, ingen rapport om skadade har lämnats. I Bukavu kunde inte marschen genomföras, då polisen hindrade deltagarna att gå den planerade vägsträckan, genom sin närvaro på strategiska platser.

Idag har det kommit anklagelser från inrikesministern, att marschen bidrog till en stor spridning av coronaviruset och att man inte respekterade order som presidenten utfärdat gällande Covid-19 pandemin. Alla ministrar ser allvarligt på att presidentens order inte respekterats.

I den politiska situation som råder i Kongo, är det trots allt positivt att kunna läsa om oppositionens försök att ge uttryck för sitt missnöje med landets ledning. Men det politiska spel som pågår, har förmodligen deltagare från många grupper.

Antal Covid-19 fall rapporterade i landet var igår 8134, med liknande fördelning i provinserna som tidigare. Kraven från affärsmän, politiker och många andra i samhället är nu stora på att landet åter skall öppnas för resor mellan provinserna. Chansen, eller risken, är stor att detta kommer att ske inom kort. Då kan vi förvänta oss att få rapporter om ökning av antalet fall i flera provinser. De medel, som exempelvis Världsbanken beviljat för bekämpning av virusets framfart, är ännu inte fördelade mellan provinserna! Förslag har lämnats av hälsovårdsexperterna, men regering och president, som skall signera förslagen, har uppenbarligen för många andra uppdrag, vilket gör att alla väntar! Vi får hoppas att förslagen signeras innan det är för sent!


lördag 11 juli 2020

Spelet fortsätter!

De planerade protesterna, torsdag 9 juli och lördag 11 juli, förbjöds helt! Först var det guvernören i Kinshasa, som lyfte att det inte är möjligt, eftersom Covid-19 pandemin har medfört förbud för folksamlingar större än 20 personer. Arrangörerna kommenterade detta med frågan; ”Hur kom det sig att landets president med följe på ca 500 personer, kunde besöka ett sjukhus den 30 juni”? Därefter kom förbud från flera instanser. De som planerat att protestera, valde ändå att protestera! I Kinshasa, följdes protest tåget först av en grupp poliser, i bilar och beväpnade, men senare valde polisföljet ett annat mönster för sin närvaro. Skottlossning och tillfångatagande, enligt den ”vanliga” modellen! Även i andra städer, ex Lubumbashi, protesterades först och därefter ingrep polis och ordningsmakt! Sammantaget rapporteras ett antal döda, från sex personer till flera, 92 skadade och en polisman dödad. Protesterna från civilsamhället har inte uteblivit! ”Hur kan polisen skjuta skarpt mot en fredlig demonstration”?

Nya händelser visar på spelet bakom kulisserna! I dag har justitieministern, som även är vice premiärminister, avgått, på egen begäran. Han har lämnat in sin avskedsansökan. Samme minister, arresterades den 27 juni i sin bostad, misstänkt för att olagligt har fört information från regeringen till parlamentet. Det intressanta är att den information det handlade om, var tre lagförslag, som skulle förändra CENI:s makt. Detta CENI, som fått en ny ordförande utsedd av L´assemblé nationale (se inlägget nedan, 2020-07-07). Och de protestmarscher, som nu inte fått genomföras, gällde detta val av ordförande! Den 27 juni blev ministern utfrågad ett antal timmar, men sedan frisläppt. Men – därefter har han inte blivit kallad till de möten som övriga ministrar kallats till!

Vad kommer i dagen härnäst?
tisdag 7 juli 2020

Vad händer bakom kulisserna?

Tydligare än någonsin, verkar det som att något sker i kulisserna!

Samarbetet mellan de partier som den tidigare och den nuvarande presidenten företräder, tycks vara mycket skört. Till den koalition som skulle bilda regering ingick också andra partier, bl.a. ett som leds av den man som fram till i april var ”directeur de cabinet”, ungefär stabschef, för presidentens närmaste medarbetare. Så i april häktades han, misstänkt för att ha förskingrat stora summor pengar, och i slutet av juni dömdes han till 20 års tvångsarbete. Aldrig tidigare har en så högt uppsatt politisk tjänsteman befunnit sig i en sådan situation!

Just nu anklagas flera politiker för olika brott, oftast i anknytning till förskingring av medel. Exempelvis har det nu ifrågasatts var alla de 27 miljoner USD finns, som skulle användas till bekämpning av Covid-19!

L´Assemblée Nationale (ungefär Riksdagen) har utsett en ny ordförande för CENI (= Commission électorale nationale indépendante), (ungefär den oberoende valbyrån). Valet har kritiserats av de politiska partierna, av den katolska och den protestantiska kyrkan och av flera civila grupper. På torsdag den 9 juli skall presidentens parti, UDPS, protestera mot beslutet, genom en fredlig marsch i Kinshasa. Den 13 juli skall företrädare för koalitionen Lamuka protestera. De uppmanas av ledarna för gruppen, Jean-Pierre Bemba, Martin Fayulu, Moïse Katumbi och Adolphe Muzito, att respektera ordningspolisens närvaro och marschera fredligt.

Det ryktas att Kivu provinserna vill utropa en egen republik och att den välkände läkare, som räddat många kvinnors liv, är den tilltänkte presidenten! Han har förnekat detta och sagt att det rör sig om förtal.

Så många olika oroshärdar, brukar vara ett uttryck för att ”något annat” är i görningen! Det intressanta är det rykte, som säger att den man som dömts till 20 års straffarbete, ingick i en överenskommelse mellan avgående presidenten och den nuvarande. De tre skulle i tur och ordning få presidentuppdraget! Efter den nuvarande, skulle den nu dömde få sin tid, innan den tidigare skulle återkomma!

Den 30 juni firades landets 60 år av självständighet! På grund av eller tack vare (?) Covid-19, ägde inga manifestationer rum, inte någonstans i landet. Landets president skall ha benådat ett antal fångar, som dömts till strafftider mindre än 5 år. Kritiker har tydligt markerat att landet befinner sig i en situation som är ytterst allvarlig och uppmanat landets president att ta sitt ansvar.

Vänner i Kongo uttrycker sin stora oro för att landet skall kollapsa, om inget under sker.


söndag 28 juni 2020

Kongo erbjuder alla en utmaning

Så kom den äntligen – dagen då Ebola epidemin i östra Kongo kunde förklaras vara avslutad! Under perioden 1 augusti 2018 – 24 juni 2020, har totalt 3470 fall, varav 2287 dött, registrerats. I onsdags, den 24 juni, bedömdes att epidemin nu är över – i det området! I Equateur provinsen pågår fortfarande landets 11:e Ebola epidemi, som startade den 1 juni i år, med totalt 28 registrerade fall (varav 13 dött) i fredags, 26 juni.

Covid-19 pandemin som även härjar i Kongo, har nu smittat 6827 personer. De flesta i Kinshasa, 6050 personer. I Kongo Central har man diagnostiserat 309 fall, i Equateur 2 fall och i Kwilu och Kwango, båda söder om Mai Ndombe provinsen har det diagnostiserats 5 fall. Men dessa siffror speglar inte hela verkligheten! Eftersom testmaterial och utrustning saknas, är antalet förmodligen det dubbla, om inte ännu större! Från östra delen av landet, kring Panzi sjukhuset, kommer rapporter som är oroväckande! I dagarna har test material och utrustning sänts från Sverige, för att ge Panzi sjukhus en möjlighet att testa alla de misstänkta fall, som regelbundet söker vård. Imorgon, 29 juni, kommer stadsdelen Gombe i Kinshasa att i etapper återgå till det vanliga! Affärer och banker, kontor och andra institutioner, kommer att öppna efter några veckors stängd verksamhet. Där, som i hela landet, skall alla respektera distans, handtvätt, munskydd och alla som vill gå in i en affär, kommer att ”hälsotestas” innan de tillåts gå in och handla.

I Kongo, inom hälsovårdsministeriet och regeringen, pågår förhandlingar och studier över de insatser som behöver göras, för att bekämpa Covid-19. Världsbanken och andra internationella organisationer har lovat stora summor. Men så är uppdraget och utmaningen, att fördela dem rätt och låta alla landets provinser och hälsozoner få en del av kakan! Det politiska livet är inte på något sätt lätthanterligt! Det kommer ständigt rapporter om kriser och motsättningar, om konflikter och anklagade, som häktas och i värsta fall fängslas. Även landets ministrar berörs av detta! Något som låter oss ana att det pågår ett intensivt arbete bakom kulisserna, med representanter från den förre presidenten och den nuvarande presidenten inblandade! Så – varför skulle en pandemi få högsta prioritet????

Det som WHO och alla hälsovårdsexperter i världen ständigt lyfter och betonar, att det även under epidemier och pandemi, måste ges prioritering till den ”vanliga” hälsovården. Risken är att vi glömmer det vardagliga arbetet, då en epidemi tar stort utrymme.

De ”vanliga” människorna har fortfarande svårt att tro på detta corona virus! Många struntar i den information som ges, medan andra, som förstått, är oroliga för landets utveckling.

Kongo är landet med utmaningar till invånare, politiska ledare, regering och även till oss!


Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Jag har arbetat 17 år i DRK, i Mai Ndombe provinsen som missionär och läkare. Är nu bosatt i Ludvika. Jag har fortsatt kontakt med kollegor och vänner i DRK. Jag deltar i Equmeniakyrkans arbetsgrupp för hälsovård i Kongoländerna.