Agnetas Loggbok

söndag 12 juni 2022

Påven ändrar sina planer!

Så kom i fredags beskedet att påven inte besöker Kongo i juli! Hans läkare har avrått honom, p.g.a. hälsoskäl. Beskedet är att besöket är framflyttat på obestämd tid.

Myndigheterna i Kongo hoppas att påven kan komma snart. Andra säger att det troligen är säkerhetsskäl till hans inställda resa.

Hur blir det nu med Ndolo? Arbetet med att förvandla en stor yta till ett område för mässa, har pågått en längre tid. På 805 00 m² skall det finnas ett podium och 25 olika områden där sammanlagt ca 2 miljoner människor kan delta.

Kommer optimismen att påverka beslutet om vad som skall ske med Ndolo? Kanske hoppas man att påven kommer ”snart” och därför fortsätter arbetet? Vem skulle våga ta beslutet att lägga ner arbetet, eftersom påven troligen inte kommer?

Under tiden är de nationella flygningarna fortsatt komplicerade!

Nedan ett foto från arbetet med podiet på Ndolo flygplats:


torsdag 9 juni 2022

Påven, nationella flygningar och samma gata i Kongo

Hela juni månad är den nationella flygplatsen Ndolo, i Kinshasa stängd för flygtrafik. Orsaken är att Påven Franciskus besöker landet den 2 – 5 juli. Han anländer lördag eftermiddag den 2 juli till den internationella flygplatsen, Ndjili, och har samma kväll fullt program. Söndag firas mässa på den nationella flygplatsen klockan nio på morgonen och på kvällen möter han biskopar, präster, studerande vid de katolska seminarierna och samtalar med dem. Måndagens program utgörs av ett besök i Goma och vid återkomsten mera samtal. Tisdag morgon samtal med olika grupper, innan han flyger vid 10 tiden till Syd Sudan. Vilket späckat program! Jag undrar vem som satt ihop detta? Men när jag så tänker tillbaka i tiden och på besök från Sverige i Kongo, under de år jag arbetade där, var våra svenska chefers program nästan lika späckat! Men de besökarna var yngre än vad påven är.

Hans besök är förmodligen uppskattat av de flesta kongoleser, både katoliker och protestanter! Men jag undrar hur ägare av alla privata flygbolag tänker. De som har hangar och kontor intill Ndolo och nu inte får flyga därifrån? Procedurerna är betydligt mera komplicerade för flygningar från Ndjili! Och det blir med största sannolikhet dyrare, åtminstone för flygbolagens ägare. Så undrar jag också varför mässan inte kan hållas på en mera ”kyrklig-sakral” plats än på en flygplats?

Det sker fortfarande en ökning av antal registrerade Covid-19 fall, främst i huvudstaden. Det är oroande. Oroande också därför att en ansvarig läkare för det laboratorium som utför tester och forskar på olika sjukdomsområden, häromdagen uttryckte att läget var under kontroll! Att det inte fanns anledning att befara en ökad spridning av sjukdomen! Vad grundade han det på? Vet han något som ingen annan vet, som inte rapporteras eller är det den optimism som ibland är så störande i detta land?

En optimism som gör att folket uthärdar! För hur skulle de annars uthärda? Då landets ledare utmålas som ledare i media, men inte utför en ledares uppdrag. Då det yttre, skalet och dokumentet är viktigare än verkligheten, livet. Medför denna optimism tron på att ledaren en dag skall agera, så att alla får rätt till sjukvård, skolgång och en bättre levnadsstandard?

Jag vet inte. Men jag förstår att många kongoleser idag lever ett torftigare liv än för ett år sen, ja, än för bara ett halvår sen. Något som inte bara beror på landets ledare, men på världens situation och det krig som kastar sin skugga över oss alla. Effekterna blir så mycket kraftigare i länder som Kongo, i jämförelse med Sverige! Att nu säga att ”vi kan inte bidra, då det gjorts nerdragningar som drabbar oss” är inte godtagbart. Jag minns en kyrkoledare i Kongo, som uttryckte detta med solidaritet så här: ”Världen har blivit en by och vi bor alla på samma gata”! Vare sig vi vill det eller inte, vare sig vi accepterar det eller inte – så är det så! Samma gata. Inte bara i Kongo, men i hela världen. En enda gata för oss alla.


måndag 23 maj 2022

Vaccindistribution som räddar liv

De senaste veckorna har antalet rapporterade fall av Covid-19 ökat markant i landet. Markant i jämförelse med antal tidigare rapporterade. Siffrorna är fortfarande låga, om vi jämför med övriga länder i världen. Något får mig att tro att det inte finns tillräckligt antal tester! Men det är svårt att bevisa! Regeringen har nu fattat beslutet att flera provinser måste få tillgång till vaccin. Först de provinser som ligger närmast Kinshasa, städerna Goma och Lubumbashi. Det vaccin som används är det kinesiska.

Fredag den 20 maj distribuerades 60 000 doser av vaccinet till Inongo, för att användas i Mai Ndombe provinsen. Vaccinationsarbetet startade i Inongo och Nioki. Även andra provinser som gränsar till huvudstaden får vaccin nu, exempelvis Kongo Central.

Eftersom sändningen i fredags var stor, i volym räknat, fanns det inte plats för den ordinarie vaccinleveransen. Detta medför i sin tur att frågan har ställts till de tre grupper i Sverige, som finansierar vaccintransport till Mai Ndombe provinsen, om de kan bidra med ett extra anslag. Förhoppningen är naturligtvis att det blir ett positivt svar! Och om tre delar på en totalkostnad, blir det en mindre summa för var och en, än om en av dem skall finansiera hela kostnaden!

Tack vare denna basala insats, distribution av vacciner till Mai Ndombe provinsen, har det inte rapporterats om epidemier av mässling, polio, kikhosta och andra infektionssjukdomar som regelbundet drabbar andra provinser i landet och som saknar regelbunden vaccintillförsel! Finns det något skäl att ifrågasätta och tveka inför en sådan möjlighet?


söndag 8 maj 2022

Teori och praktik ger inte samma bild – ebola och andra faror i landet.

Läkaren Muyembe, virolog och epidemiolog, är generaldirektör för INRB (= Institut National pour la Recherche Biomedical). Det institut som ansvarar för Covid-19 tester, Ebola tester och andra specialtester. Han försäkrade den kongolesiska befolkningen den 4 maj, att Ebola inte är en fara, eftersom det idag finns vaccin, behandling och mångårig erfarenhet bland landets hälsovårdspersonal. Naturligtvis var det ett försök att lugna orolig befolkning! Men tyvärr fick det inte avsedd effekt. Den tredje personen som dog, en 48 årig man, hade nära kontakt med de två tidigare fallen – och han dog samma dag som Muyembe försäkrade alla att Ebola inte var något att oroa sig för! Specialteamet fortsätter med uppföljning av alla kontakter, nu finns 444 personer på listan. Dessa personer skall följas regelbundet både kliniskt och med blodtester. Vaccinering pågår.

Då det gäller Covid-19 är statistiken över rapporterade fall mycket ojämn. Under de senaste veckorna var det låga siffror och nu de senaste dagarna har siffrorna återigen ökat. Rapporterade fall i hela landet ligger på drygt 87500.

Val av guvernörer har skett i landets provinser. Till guvernör i Mai Ndombe valdes en kvinna (!), Ritha Bola. Hon stöds av guvernören i Kinshasa, Ngombila, som tidigare varit guvernör i Mai Ndombe. Ngombila leder ett parti, ACP (= l´Alliance des Congolais Progressistes), som alltså Ritha Bola också företräder. De båda har tidvis bott i Schweiz. Vissa rykten antyder, att hon handskats vårdslöst med pengar. Det är oroande med tanke på den miljö hon kommer till. Framtiden får utvisa vad som är sant. Även andra provinser har fått kvinnliga guvernörer.


måndag 2 maj 2022

Pågående Ebola epidemi i Mbandaka

Epidemin i Mbandaka, som startade den 23 april, har hittills 2 rapporterade fall. De två personerna var släkt med varandra och dessutom studerade de båda på ISTM (=Institut Supérieur des techniques médicales), ett högre medicinskt institut.

Den skolan har nu infört åtgärder för att förhindra ytterligare spridning bland eleverna. Så finns det nu möjlighet för handtvätt och alla har fått instruktioner om hur de skyddar sig mot smittan.

Det specialteam som direkt efter upptäckten av det första fallet, började sitt arbete, har nu rapporterat att det finns 267 personer som varit i kontakt med de två som dött. Vaccinationsarbetet påbörjades den 27 april.

Provinsens guvernör har nu uppmanat hela befolkningen att ta sjukdomen på allvar och följa de restriktioner som specialteamet infört.

Från övriga landet rapporteras om stort antal fall av mässling i en provins, om stort antal tuberkulosfall i en annan och stort antal fall av kolera i andra provinser. Alla de provinser som rapporterat dessa sjukdomar, har inget fungerande vaccinationsprogram. Den självklara och enkla slutsatsen är att fungerande vaccinationsprogram förhindrar utbrott av infektioner som kan förhindras med vaccination.


söndag 24 april 2022

Landets 14:e Ebola epidemi

Igår lördag 23 april, informerade Kongos hälsovårdsminister befolkningen och media om att en 14:e Ebola epidemi utbrutit. Denna gång i Mbandaka, huvudort i Equateurprovinsen. Ett fall är rapporterat, en 31 årig man, som insjuknande den 5 april och fick vård i hemmet under två veckor. Då han sökte vård testades hans blod och diagnosen var tydlig: Ebola. Han dog samma dag han sökte vård.

”Viruset har ett försprång, men vi kommer att ta igen det. Eftersom ett stort antal av befolkningen i området redan är vaccinerade mot Ebola, räknar vi med att effekterna av denna epidemi inte kommer att bli så allvarliga”, försäkrar WHO:s ansvarige läkare i Kongo.

Viruset finns i stora mängder i Equateur provinsen. Det är nu den tredje gången under en fyra årsperiod, som viruset presenterar sin närvaro genom smittade och sjuka personer.

Redan har specialteam påbörjat sin insats. Alla som varit i kontakt med den döde, följs upp med tester och undersökningar. Vaccinationer kommer att påbörjas inom kort. Officiellt är det landets regering som skall informera om en ny epidemi.


lördag 2 april 2022

Vi berörs alla av världens sjukdomar, krig och orättvisor

Först kom en pandemi, som så tydligt visade att vi alla, hela mänskligheten, utgör en enhet. Vi drabbades alla av detta virus, som fortsatt sprider skräck i världen. Men vi i den rika delen av välden hade och har svårt, att dela med oss av de resurser som är nödvändiga för att helt stoppa viruset i fråga. I DRK är bara drygt 1 % av befolkningen vaccinerad. Naturligtvis är det många orsaker till detta, men de flesta orsaker skulle kunna bemötas med ett bra informationsprogram och tillgång till vaccin. Vi kan inte bortförklara detta.

Så bröt kriget i Ukraina ut. I Europa. Det drabbar människor som ser ut som de flesta i vårt land och det verkar beröra oss mera än vad krigen i Afrika gör. Men även länder utanför Europa berörs. För några dagar sen, fick jag information från vänner i Kinshasa, att sedan kriget i Ukraina bröt ut, har matpriserna ökat oroande mycket. De basala matvarorna, som vetemjöl, majsmjöl, olja och ris har ökat med upp till 50 % av vad de kostade innan kriget! Idag fick jag höra att folket i Kinshasa inte orkar med dessa stigande matpriser. Nu hörs synpunkter som att premiärministern och hans regering måste avgå, om priserna fortsätter att stiga även nästa vecka! Det anges även andra skäl till prisökningen, som dåliga vägar och dåligt betalda tjänstemän inom den offentliga sektorn.

Det rapporteras om ett relativt stort antal nyupptäckta fall av tuberkulos i olika delar av DRK. I delar av landet där vaccinationer inte sker regelbundet, upptäcks nu mässlingsepidemier. I andra delar strejkar sjukvårdspersonal då de inte fått sin lön på mer än ett år.

Att vi skulle låta bli att dela med oss, för att kunna fortsätta att leva ett liv i ett överflöd i jämförelse med stora folkgrupper, framstår märkligt. Hur skulle vi kunna förklara ett sådant val? Människor i andra länder ser hur vi lever och förundras!


Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Jag har arbetat 17 år i DRK, i Mai Ndombe provinsen som missionär och läkare. Är nu bosatt i Ludvika. Jag har fortsatt kontakt med kollegor och vänner i DRK. Jag deltar i Equmeniakyrkans arbetsgrupp för hälsovård i Kongoländerna.