Agnetas Loggbok

lördag 17 december 2022

Kaotiskt land och ett folk i fara

Natten till Lucia, drog ett hällregn över huvudstaden och pågick under många timmar. Följden blev att drygt 200 personer har omkommit, många bostäder raserats och är nu helt förstörda, att stora vägen mellan Kinshasa och Matadi är avskuren och att all trafik mellan de två städerna nu är blockerad. Arbetet med att försöka reparera vägen pågår och idag har området inspekterats av landets president. Hela hösten har varit ovanligt regnrik och det i sin tur har påverkat grönsaksodlingar i huvudstadens närhet, många av odlingarna ligger under vatten. Det har resulterat i brist på grönsaker för befolkningen. Den ena olyckan ger den andra.

I landets östra del är det fortsatt en osäker situation. Det sägs nu officiellt att både Uganda och Rwanda ger stöd till M23gruppen, som har intagit byar i Nord Kivu och sägs vara på väg till Goma. Igår eftermiddag och idag har tunga strider pågått mellan M23 gruppen och regeringssoldater i området. Både Uganda och Rwanda anses vilja få del av de mineraler som finns i östra Kongo och har även behov av att utöka sina små länders områden. Man kan undra hur länge detta skall pågå, hur långt M23 skall avancera, vilket lidande befolkningen skall behöva utstå och när detta skall upphöra!

Oroligheterna består i Mai Ndombe och i Bagata området. Rykten cirkulerar om vem och vilket land som ligger bakom allt pågående våld.

En av kandidaterna vid presidentvalet för fyra år sen, har nu meddelat att han ställer upp även i valet 2023. Det är Moïse Katumbi, ordförande för partiet ”Ensemble pour la République = Tillsammans för republiken”, som igår informerade om sin kandidatur. Som skäl anger han: ”Jag kandiderar, eftersom situationen i landet är kaotisk och jag måste rädda ett folk som befinner sig i fara”.

Man kan undra vilken fara som är den största för landets befolkning?


lördag 3 december 2022

Nationell sorgehögtid i tre dagar

Från denna lördag 3 december t.o.m. måndag 5 december, skall Kongos alla flaggor var på halvstång och en nationell sorgehögtid är påbjuden av landets president. Orsaken är den gångna veckans våld i Kishishe i Nord Kivu. Enligt presidenten har ”mera än ett hundratals civila dödats i Kishishe och förövarna är gruppen M23, samt ´element´ från Rwandas armé”. Samtidigt har presidenten uppmanat justitieministern att påbörja en intern utredning gällande våldet i Nord Kivu, hon uppmanas också att förbereda och uppmana till en internationell utredning gällande samma situation.

Kishishie är ett område som sedan en tid tillbaka ligger under M23:s kontroll.

Befolkningen i Nord Kivu är rädda, något vi alla kan förstå. Det höjs röster för att en mur skall byggas utmed gränsen till Rwanda.

Oroligheterna och våldet i Mai Ndombe, runt Kwamouth, fortsätter. Den nationella vägen är fortsatt blockerad, människor dödas. En kollega i området uttrycker stor rädsla och berättar att det är ”infiltratörer” från ett grannland som rör sig i området.


måndag 28 november 2022

Är Goma nästa? Och vad pågår i Mai Ndombe? Valkalender för 2023.

Frågorna är många kring situationen i dagens Demokratiska Republiken Kongo. Vi ställer frågor och vi förstår, som vanligt, inte så mycket. Då jag i dag pratade med en person i Kinshasa, utbildad i Europa och med en hög post inom undervisningsvärlden, utbrister han, om Mai Ndombe situationen: ”Vi förstår ingenting av det som pågår”!

Här kommer en länk till en intressant artikel i dagens nummer av Dagens Nyheter. https://etidning.dn.se/shared/article/rwandas-taktik-i-kongo-ar-densamma-som-rysslands-i-ukraina/8hhZsoP6

Jag vill verkligen uppmana dig att läsa artikeln! Journalisten gör en intressant jämförelse mellan det som händer i Ukraina och det som händer i Kongo. Båda länderna utsätts för invasion av ett grannland. Det gemensamma för dessa två grannländer, är att de båda börjar på bokstaven R. Övriga jämförelser som man kan tänka eller fundera över, avstår jag från att sätta på pränt.

Det som pågår i Mai Ndombe och runt Kwamouth, har det samband med det som sker i östra delen av landet? Det finns de som påstår det. Det finns många som inte påstår något men som är rädda. Alla tycks känna sig osäkra och frågar vad som skall hända. För en tid sedan gavs information om att det lugnat sig, den för en period avstängda nationalvägen öppnades igen. Men så, i förra veckan, kom nya rapporter. En grupp beväpnade, okända män, hade blockerat andra vägar i närheten av Kwamouth. Affärsmän som kom med sina stora lastbilar, fyllda med varor, gjorde nya vägar i terrängen och tog sig fram.

Tidsplanen för de val som skall äga rum 2023, blev officiell i lördags, 26 november. Alla kongoleser över 18 års ålder skall registrera sig för valen, från december 2022 till mars 2023. Presidentvalet skall äga rum den 20 december 2023. Val av senatorer, provinsguvernörer, borgmästare och andra kommer att ske under 2024.

Men vem kan stoppa kriget i öster? Den s.k. fred som ett möte i Angola nyss tog fram en plan för, är mycket osäker. En grupp som borde respektera den planen, rebellgruppen M23, huvudaktör (kanske?) i öster, säger att eftersom de inte deltog i mötet behöver de inte ta hänsyn till denna plan. Ingen tycks helt våga ta ansvaret och säga ifrån.

Och – var i världen finns sådana ledare?


fredag 4 november 2022

Kongo är i krig

Igår torsdag 3 november, höll landets president ett tal till nationen. Han förklarade att grannlandet Rwanda har invaderat de östra delarna av landet, via rebellgruppen M23. Detta är något som Kongo inte kan acceptera och Rwandas agerande är en krigsförklaring. Kongo befinner sig alltså i krig med Rwanda. Presidenten talar vidare om behovet av att alla är uppmärksamma på vad som händer i närområdet, så att infiltratörer kan stoppas i tid. Vidare anger han att alla unga skall registrera sig för militärtjänstgöring.

Nu talas i klartext om det som hittills varit rykten. De ockuperade delarna av östra Kongo skall återtas. Det är Rutshuru området i Nord Kivu, som M23 rebellerna intagit. De har installerat sig i de administrativa byggnader, poliskontor och andra statliga byggnader. Dessutom har de plundrat många hus och butiker. Befolkningen har flytt och befinner sig i intilliggande områden i väntan på att landets militär skall återta området. Landets militär skall förstärkas av unga, nyrekryterade soldater.

Naturligtvis har detta skapat frågor och kritik. Synpunkter som att ”varför skulle ni klara av M23 med unga soldater, då hela den stora kongolesiska armén inte klarat det”?

Andra internationella media anger att det handlar om att presidenten försöker vinna poäng inför valet nästa år och att han valt fel ord.

Igår rapporterades också om nya våldshandlingar i västra delen av landet, i Kwiluprovinsen. Denna gång i närheten av Bagata, i byn Missia, 25 km från Fatundu. 16 personer dödades och 25 personer togs som gisslan av en beväpnad grupp, hittills okänd. Utöver våldet mot människorna satte de flera hus i brand. Liknande händelser rapporterades i slutet av oktober från andra byar i närheten. Det anges att detta är en fortsättning av händelserna i Kwamouth området.

Människorna i landet, oberoende av var de bor, är rädda och oroliga för sin och sina barns framtid. En rädsla som idag delas av så många andra på vår jord, av andra orsaker än en rebellgrupp som kallar sig M23. Man kan nästan tro att det är en ”farsot” som drabbat alla ledare, presidenter och vad de nu kan ha för titel; behovet av att utvidga sitt lands områden, behovet av att visa sin styrka och slå ned alla som tycker något annat än det som är påbjudet.

Vart är vi på väg?


torsdag 3 november 2022

Ständigt pågående oro och ryktesspridning

Situationen för DRK är just nu mycket osäker. Landets president utvisade Rwandas ambassadör för en vecka sen. Som skäl angavs att Rwanda stöder de rebellgrupper som härjar i DRK:s östra delar. Dessa rebellaktiviteter, som pågår sedan många år, hotar civilbefolkningen och landets säkerhet. Till dessa oroligheter i östra DRK har det nu tillkommit oroligheter i både huvudstaden och områden norr och öster därom. Det anges, i förtäckta ordalag, att Rwanda skulle ligga bakom oroligheterna, något som inte är bevisat på något sätt. I Kwamouth området, i Kwilu provinsen (del av den f.d. Bandundu provinsen), har våld utövats av två olika stammar som kommit i konflikt med varandra. Detta har orsakat många dödsfall och många internflyktingar. Landets ledare har inte kunnat skapa ordning i området.

Befolkningen i området kring staden Bandundu hör ständigt rykten om infiltratörer från Rwanda, som rör sig i området och att de ligger bakom händelserna i Kwamouth området. Polisen kontrollerar området och befolkningen regelbundet. En kollega som bor i området anger att alla är rädda men att polisen ännu inte tagit någon till fånga.

Befolkningen i Syd Kivu har de senaste dagarna protesterat öppet och utmanar ledare för det egna landet att göra mer och ledare för grannländerna att sluta ”blanda sig i” Kongos inre angelägenheter. Civila grupper i östra Kongo uppmanar också landets ledare att utvisa Ugandas ambassadör. De anger att Uganda är lika mycket involverad i aggressionerna som Rwanda är.

Alla dessa rykten skapar naturligtvis oro, både bland ledare och befolkning. Presidentval och val av andra statliga funktionärer skall ske nästa år, men sedan en tid tillbaka finns antydningar om att valet måste flyttas fram ett år! Detta orsakar också en ökad oro. I FN:s säkerhetsråd togs DRK upp för en vecka sen och det underströks det allvarliga i landets situation.

All verksamhet påverkas naturligtvis av allt detta. Vi kan ana att ansvariga, om det är för hela landet eller för en skola, sjukstuga eller familjen, har ett splittrat fokus. Vad kan vi göra? Att ha en kontakt och fråga hur läget är betyder mer än vi kan ana.


måndag 10 oktober 2022

Osäkerhet och rädsla, inte bara inför epidemier

Konflikten i Kwamouth består och tycks spridas till Kwilu. Katolska kyrkan anklagar landets regering för att inte ta itu med frågan på allvar. Tidigare har det rapporterats om att fyra ministrar skulle besöka området, men kritiker anger att de inte ”vågade” ta sig ända fram. Den avstängda ”Route National” är åter öppnad. Den patrulleras av militär för att säkerställa ordningen. I nyhetsrapporteringar om situationen i Kwamouth, ges det information ”mellan raderna”, som ju är svårtolkad. Det tycks som att det finns rykten om att infiltratörer från Rwanda finns med i spelet. Liknande rykten kommer också från Kinshasa, där Radio/TV huset häromdagen var omringat av militär. Officiellt sas då att det var för att skydda huset från unga gangsters, s.k. kuluna, som sedan flera år sprider våld och rädsla i huvudstaden. Allt detta är oerhört svårt att tolka!

Kongos 15:e Ebola epidemi förklarades officiellt vara avslutad den 27 september.
Just nu pågår en Ebola epidemi i Uganda, den 5:e i landet. Den är orsakad av ett annat virus än det som senaste året härjat i Kongo, Zaïreviruset. Denna virusstam är en ovanlig variant, Sudanviruset, och det finns inte vaccin framtaget för den. Senaste utbrott orsakat av detta virus ägde rum 2012 i Uganda. Det finns inget vaccin som är tillgängligt för användning, det finns enbart på laboratorienivå. Hittills har drygt 60 personer i Uganda smittats, varav ca 30 har dött. Epidemin har spritt sig till 5 av landets 111 distrikt. Forskare och andra är bekymrade över denna utveckling.

De epidemier som är kända i Västafrika de senaste åren har alla varit orsakade av det s.k. Zaïre viruset.

Som vanligt är det stor osäkerhet i landet! Befolkningen påverkas av ledares attityd och vanor. I såna tider är det av så stort värde att olika grupper har kontakt med andra, utanför landets gränser. De som vill något annat än korruption och oärlighet, måste få stöd, annars orkar de inte. Det är samma behov för alla yrkesgrupper; läkare, lärare, statstjänstemän och pastorer.söndag 18 september 2022

Hälsa, konflikter, ökade priser och valet 2023

Landets 15:e ebola epidemi som utropades i slutet av augusti tycks inte ha orsakat mer än ett enda fall. Detta trots att hälsovårdsansvariga klagade över att befolkningen i Beni inte ville följa de restriktioner och regler som gäller i en sådan situation. Beni området, i Nord Kivu, är på många sätt ett mycket utsatt område, med beväpnade grupper som fortsatt gör sina räder och hotar befolkningen. Epidemin är ännu inte förklarad vara avslutad och arbetet fortsätter för att förhindra nya fall.

I Kwamouth i Mai Ndombe provinsen är konflikten mellan Teke och Yaka folken fortsatt mycket oroande. Alla fordon som passerat på Route National 1, har under en tid stoppats och visitering av passagerarna har ägt rum. De som kom från ”fel folkstam” togs till fånga och vad som därefter hände med dem, är osäkert. Följden blev att vägen nu sedan några veckor tillbaka är avstängd mellan Kinshasa och Bandundu. Hundratals har flytt från sina hembyar och har slagit sig ned under öppen himmel på ett säkert avstånd från Kwamouth. Upprop och uppmaningar till landets president och regering har gjorts, men inga åtgärder som skapat fred har vidtagits. Idag, söndag den 18 september, hölls en fredsmässa i en katolsk kyrka i Bandundu. Det ryktas att konflikten sprider sig till nya områden. Den nya guvernören, Rita Bola, som uttalat sin önskan om att skapa fred i provinsen, har fått intensiva arbetsdagar!

Priser på alla varor stiger markant. Bränsle för bilar, bussar och motorcyklar finns inte i tillräckliga mängder. Som så många gånger tidigare, skapas långa köer vid mackarna och nattetid är många bilar parkerade i kö för att få tanka på morgonen.

En oppositionspolitiker har uttalat att den enda kandidat som kan vinna över nuvarande president i nästa års val, är läkaren Denis Mukwege. Men då han uttalat detta, hade han ännu inte frågat läkaren om han ville kandidera! Det är ju något som sagts tidigare och många anser tydligen att det vore ett bra val. Men frågan är ju om Mukwege vill utsätta sig för detta? Någon gav honom rådet att fortsätta tjäna sitt land och folk, som läkare. Hans namn skulle bara smutsas om han gav sig in i politiken!

Nästa år kan bli ett mycket spännande år i Kongo.


Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Jag har arbetat 17 år i DRK, i Mai Ndombe provinsen som missionär och läkare. Är nu bosatt i Ludvika. Jag har fortsatt kontakt med kollegor och vänner i DRK. Jag deltar i Equmeniakyrkans arbetsgrupp för hälsovård i Kongoländerna.