Agnetas Loggbok

onsdag 5 maj 2021

Osäker månad väntar landets befolkning!

Imorgon, den 6 maj 2021, inträder det ”Etat de siège” (Belägringstillstånd), som Kongos president beslutat om, tillsammans med ett speciellt råd för landets säkerhet. Under 30 dagar, i första hand, skall det gälla och det skall förnyas var 15:e dag. Det är de två provinserna Ituri och Nord Kivu, som är berörda av detta. Orsaken är det ständigt ökande våldet och dödandet av oskyldiga. Det är under en längre period än 20 år, som befolkningen utsatts för massakrer. Interna flyktingströmmar och tömda byar är också resultat av dessa gruppers räder. Man tror sig kunna bryta detta ”fenomen” med en åtgärd, som tidigare inte tillämpats i landet!

I korthet innebär det att det är militären som tar över provinsernas ledningsstrukturer! I går utnämnde presidenten dessa militärer, som nu ingår i regeringstrupperna. Nu är alltså militärer utsedda till posterna som ordinarie guvernör och vice-guvernör för bägge provinserna. För Ituri provinsen är det en tidigare rebell, som ingick i Bembas MLC grupp som fått huvudansvaret! För Nord Kivu provinsen är det också en f.d. rebell, som fått posten som guvernör! Han tillhörde rebellgruppen RCD Goma, med kontakter i Rwanda!

Beslutet om ”Etat de siège” har naturligtvis ifrågasatts! De två oppositionspolitikerna Martin Fayulu och Adolphe Muzito anger att ”detta är ett amatörmässigt sätt att styra landet”! De hoppas att det inte handlar om politisk åtgärd för att sätta munkavle på kongoleser och hindra dem från att ge uttryck för sin syn på landet – och samtidigt låta ”utlänningar invadera de östra delarna av landet”! Andra oppositionspolitiker har protesterat mot tillvägagångssättet och anser att presidenten har ”våldfört” sig mot konstitutionen!

Skall 30 dagar med militärt styre kunna stoppa de massakrer som pågått i så många år? Är dessa f.d. rebeller verkligen helt lojala med regeringsstyrkorna och landets president? Det finns ett antal frågor som oroar!

Landets 12:e Ebola epidemi förklarades i måndags vara avslutad! Nu återstår allt efterarbete med bl.a. uppföljning av kontakter och undervisning av befolkningen. Men det är inte som en nyhetsbyrå utropat; ”Nu är Kongo Kinshasa fritt från Ebola”! Ebolaviruset finns kvar i landet, men det är den senaste epidemin som är avslutad! Risken är stor att ytterligare epidemier uppstår i framtiden! Covid-19 vaccineringen pågår i Kinshasa och även i landets östra delar. Och det är endast Astra Zeneca vaccinet som är tillgängligt. Antalet Covid-19 fall ökar ständigt. Det är mycket svårbedömt, hur många ytterligare fall som finns på platser där man saknar test material!

Denna månad kan i värsta fall innebära att landets befolkning får det ännu svårare! I bästa fall skulle månaden kunna innebära en förändring till det bättre! Vågar man tro på det?lördag 1 maj 2021

Ny regering installerad och konstitutionens artikel 85 tillämpad för första gången!

Kongos president förklarade igår, den 30 april, att de två provinserna Ituri och Nord Kivu är försatta i s.k. belägringstillstånd. Beslutet togs i samråd med ”Conseil supérieur de la défense”, ett sorts råd för landets försvar, bestående av premiärministern och de två ordförandena för parlamentets kamrar. Orsaken är att våldet och dödandet av oskyldiga har trappats upp på senaste tid. Denna möjlighet att ingripa följer konstitutionens artikel 85. I den står att då ett områdes självständighet eller integritet är hotat av utländska makter, kan sådant beslut tas. Därmed installeras en militär ledningsfunktion i området, för att garantera säkerhet och för att minska det dödliga våldet. Beslutet skall gälla en begränsad tid, ovisst hur länge i detta fall. Nord Kivus guvernör har idag uppmanat befolkningen att acceptera och ge stöd till detta beslut. FN gruppen i Kongo har rapporterat att det varje dag sker omkring sju avrättningar av oskyldiga i området. Detta våld har alltså ständigt ökat den senaste tiden.

Ministerrådet, efter att den nytillsatta regeringen installerades i måndags, hade sitt första möte i går den 30 april. Bland allt som då fanns på agendan, informerade landets president, att alla ministrars insats skall utvärderas efter 6 månaders arbete!

I tisdags, dagen efter att den nya regeringen installerats, lämnade den avgående hälsovårdsministern över till sin efterträdare, läkaren Jean-Jaques Bungani. Den nytillträdde lovade att utöka och förbättra hälsovårdsarbetet i hela landet, bekämpa de stora epidemierna och de pandemier som berör Kongo.

Idag skulle vaccination av befolkningen i Nord Kivu provinsen ha startat. 60 000 doser av Astra Zeneca vaccinet har tagits emot av provinsens hälsovårdsansvariga. Men så kom informationen att vaccinationskampanjen har skjutits på framtiden. Orsaken anges vara att den personal som skall vaccinera, inte är tillräckligt utbildad. Doserna måste användas innan den 24 juni, utgångsdatum. Detta anges inte utgöra något problem, ”vi kommer att använda dem i tid”, säger provinsens hälsovårdsansvarige läkare. Samma beslut är taget för provinsen Syd Kivu, där vaccinationskampanjen skulle ha startat i går.

Inom någon dag kommer man att kunna förklara landets 12:e Ebola epidemi, som berört det nordöstra hörnet av landet, vara avslutad! Sedan den 6 februari har 12 fall diagnostiserats och nästan 2000 personer har vaccinerats mot Ebola sjukdomen. De senaste fyra veckorna har inga nya fall identifierats!

De nytillsatta ministrarna lär inte bli utan arbetsuppgifter! Många dokument har hopats på deras skrivbord och alla inväntar deras synliga insatser! Och till detta får de höra att deras arbetsinsats skall utvärderas efter sex månader! Presidenten har påmint dem alla om att de inte arbetar för sitt parti, utan för hela folkets bästa! Förhoppningsvis är det vad de nya ministrarna kommer att göra!fredag 16 april 2021

Regering i motvind!

Att bli utsedd till minister eller få sitt parti med i en regering, är ingen garanti för att arbetet skall uppskattas av alla, inte om det handlar om Kongo! Det är inte heller någon garanti för att alla övriga, i riksdag och bland valda tjänstemän i olika provinser, tycker att denna regering är bra! Sådana garantier finns kanske inte i något land alls, men reaktionerna får något större effekt i Kongo än i övriga länder.

Den 15 april samtalade ”des députés nationaux” (ungefär riksdagsmännen) och ca 200 av dem signerade ett dokument, som ger uttryck för deras missbelåtenhet och krav på att regeringen skall ombildas! I dokumentet framhåller de att regeringens sammansättning inte respekterar hela befolkningens intresse, vare sig provinser eller de politiska partier som finns. Det bedöms nu att detta kan blockera den nya regeringens installation.

Uppföljningen av Covid-19 fall fortsätter med dagliga rapporter. Den som kom idag, visar gårdagens siffror: 28859 fall är diagnostiserade sedan start, den 10 mars 2020. Av dessa har 745 dött. Den planerade vaccinering, som avbröts i mars månad, efter rapporter om Astra Zeneca vaccinets biverkningar, skall starta igen den 19 april. Det är just detta Astra Zeneca vaccin som är tillgängligt, genom Covax satsningen. Eftersom det var den avgående hälsoministern, som planerade vaccinstart den 19 april, skulle det mycket väl kunna bli en ändring av detta datum!

Häromdagen fick jag två frågor från en god vän i Kinhsasa, välutbildad men inte inom medicinen. Jag blir uppmanad att ge min syn på vaccinering mot Covid-19 och användandet av munskydd! Med frågorna finns uttryck för rädsla att dö av vaccinet och att hälsan skall försämras om munskydd används! Rädsla och frågor som många bär på! Den här personen hade möjligheten och valde att fråga någon och inte göra som många andra gör, vägra och tro att det inte alls är virus som orsakar sjukdomen, utan någon sorts ndoki (=magi). Nu har jag svarat. Det skall bli intressant att få del av reaktioner på svaret!

Att de nya ministrarna skulle få en spännande framtid, var lätt att säga i måndags, då de utnämndes. Men nu kan man undra hur många dagar deras ministertid blir! Det skulle ju kunna bli så, att hela den nyutnämnda regeringen får avgå! De närmaste dagarna kommer att visa oss hur långlivad den blev!måndag 12 april 2021

En ny regering!

Sedan idag på förmiddagen har det utlovats att den nya regeringen skall presenteras, ”inom några timmar”! Vid halv fyra tiden kom så den efterlängtade informationen!

Sedan premiärministern utnämndes den 15 februari har alla frågat sig hur många som kommer att ingå i regeringen och hur många portföljer varje parti kommer att få! Presidenten har gjort resor utomlands och haft besök från utlandet, båda dessa faktorer sägs ha förhindrat presentation av regeringen tidigare. Men misstankarna har fokuserat på svårigheten att få ”ordning och reda” på den nybildade koalitionen ”Union sacrée”, som uppstod då presidenten bröt kontakten med sin företrädare. Det medförde en tillströmning av ledamöter som ställde sig på presidentens sida. Och som en följd blev det naturligtvis stora svårigheter att tillmötesgå allas krav! Otåligheten hos befolkningen har växt för varje dag!

I den nya regeringen ingår 45 ministrar och 11 vice ministrar. 27 % av de som nu utsetts är kvinnor (en ökning med 10 % i jämförelse med den föregående regeringen), ministrarna är i snitt 47 år gamla och 80 % av dem är nya i sammanhanget! En intressant iakttagelse är att det är en kvinnlig justitieminister som utsetts. Av de fyra vice premiärministrarna är en kvinna! Den nya hälsovårdsministern är från Equateur provinsen och är bosatt i Belgien! Han äger och driver en privat klinik i Kinshasa. Vi får utgå från att han nu flyttar hem till Kongo!

Nu kan alla ärenden som hopats sedan februari på de olika skrivborden börja hanteras! Vi kan förhoppningsvis se fram emot ljusare tider?!

Vad som nu väntar de nya ministrarna vet ingen! I alla händelser lär det bli en spännande tid!lördag 27 mars 2021

Förtroende i en tid utan regering?

Kongo är ett land utan regering! En ny premiärminister utsågs den 15 februari och det sades att regeringen skulle presenteras inom kort. Men – ännu har inga namn nämnts, ingen information om antal ministrar och portföljer per politiskt parti har heller nämnts. Alla väntar! Exempelvis väntar en grupp på justitieministerns signatur, så att ett flygplan, som anlänt till landet för snart ett halvår sen, kan tas i bruk. En annan grupp väntar på samma ministers signatur, för att godkänna ett kristet samfunds val av ledare! Det skulle möjliggöra att arbetet kan fortsätta och ordning och reda skapas. Men den avgående ministern signerar inga dokument! Och en tillträdande minister är ännu okänd! Och den personen förväntas ha många dokument att signera den dag han tillträder!

Innan premiärministern utsågs, pågick en intensiv dialog mellan de olika partierna och många anade att presidenten har andra planer! Nu har olika företrädare för de politiska partierna passerat på mediernas nyhetssidor, de har uttalat sin syn på landets behov av ledare, ofta med en underton av att just den nu talande, uppfyller alla de krav som kan ställas på en god ledare!

Landets befolkning fortsätter sin tillvaro, lyckas med att överleva och förse sina familjer med det viktigaste och ordna med barnens skolgång. Man förvånas över denna kompetens!

Hälsoarbetet är fortsatt ”icke-prioriterat” av landets ledning! Därför är internationella organisationer finansiärer av många stora insatser. Mindre organisationer i olika delar av världen åtar sig finansiering av andra, mindre insatser. Men det finns alltid arbetsområden, provinser och byar som blir utan hjälp! En viktig insats är den transport av vacciner som sker inom Mai Ndombe provinsen. Ett tiotal olika vacciner (bl. a. mässlingsvaccin) flygs till sex av de 14 hälsozonerna fyra gånger per år. Då vaccinet är levererat tar hälsozonernas personal ansvar för att barn och gravida kvinnor blir vaccinerade. Då årets första distribution ägde rum i mitten av februari, gavs många uppskattande ord från sjukvårdspersonal och befolkning. En läkare uttryckte sig så här; ”Utan denna hjälp, vet vi inte hur vi skulle få tag på vaccin av god kvalité. Vi vet inte heller hur våra barn skulle överleva utan denna insats. Vi tackar för det förtroende ni visar oss genom att ge detta stöd och er vilja att hjälpa oss”!

Kanske att läkaren berörde det som är det viktigaste i samarbete mellan olika människor och länder; att ha förtroende för varandra! Att lita på varandra och våga tro det bästa, även om allt tycks peka i motsatt riktning! Dårskap skulle någon säga. Ja, vad skall vi kalla det? Att ha omsorg om andra, som vi själva önskar att någon skall ha omsorg om oss.fredag 5 mars 2021

Presidentens bomb och byte på en chefspost

Idag blev det känt, det som en tid pågått i kulisserna och som det pratats om, funderats över och spekulerats om; den sittande presidenten vill göra förändringar av konstitutionen! Det är många namn som nämnts, personer som bytts ut och ersatts av olika skäl, i de listor som finns. Alla förändringar är ju inte kända ännu, men en har sipprat ut; presidenten vill att endast den som har både en kongolesisk mor och far, kan ställa upp som presidentkandidat i nästa val! Detta skulle automatiskt utesluta ett antal kandidater, kända av de flesta! En strategisk grupp, under presidenten, arbetar med flera frågor och tar fram förslag till lösningar, som passar. Passar för att allt skall leda till att nuvarande president sitter kvar ytterligare mandatperioder!

FN:s generalsekreterare har utnämnt en ny person som sitt speciella sändebud i Kongo. Detta skedde den 14 januari i år. Den nya chefen för MONUSCU är en kvinna från Guinea, Bintou Keita och hon ersätter Leila Zerrougui, från Algeriet, som innehaft posten sedan januari 2018. Bintou Keita har under flera år arbetat inom FN och främst med fredsbevarande frågor, säkerhetsfrågor, utveckling och Mänskliga rättigheter. Hon anlände till Kinshasa i måndags och i går, torsdag 4 mars, hade hon ett kort samtal med presidenten. Hon redogjorde då för sitt uppdrag och att hon har ser som en stor utmaning att förbättra situationen i östra Kongo och vill motarbeta alla de negativa krafter som finns där. De kommer att mötas i april för att då samtala om MONUSCO och den övergångsperiod som nu pågår. Det var i december 2020, som FN:s Säkerhetsråd förlängde MONUSCO:s uppdrag i Kongo med 1 år.

Vad väntar nu?? Det finns mycket i de okända kulisserna! Och det märkliga är, att på något sätt känner folk till detta! Och vad värre är, allt detta påverkar alla, ner till bynivå! Det upprepas i olika skepnader. Men målet är detsamma, att få sitta kvar i sin maktposition och att inget är otillåtet, för att nå det målet och behålla makten.onsdag 3 mars 2021

Vacciner och sjukdomar under pågående regeringsombildning

Tisdag kväll den 2 mars fick Kongo 1,7 miljoner doser av Covid-19 vaccinet, framställt av Astra Zeneca. Denna leverans skedde tack vare Covax. Idag har företrädare för Världsbanken suttit i sammanträde med hälsovårdsministeriets personal för att diskutera vaccinationsprogrammet. Ute på flygplatsen Ndjili, togs vaccinet emot av hälsovårdsministern, Eteni Longondo, kommunikationsministern, en talesman för regeringen, andra hälsovårdsansvariga och även PEV programmets högsta chef, läkaren Elisabeth Mukamba (som tidigare haft en tjänst i Inongo, Mai Ndombe).

Idag anges att vaccinationerna kommer att påbörjas den 12 mars och då skall de fyra mest beröra provinserna först få del av vaccinet; Kinshasa, Nord-Kivu, Kongo Central och Haute Katanga. Enligt PEV ansvarig kommer först hälsovårdspersonal och äldre personer att vaccineras. Totalt i landet har drygt 26000 fall diagnostiserats sedan den 10 mars 2020.

Men det är inte bara Covid-19 som utgör ett sjukdomsproblem i landet idag! Sedan början av februari har 11 fall av Ebola i nordöstra delen av landet, i Nord-Kivu, diagnostiserats och fyra av dem har dött. Drygt 650 personer har nu blivit vaccinerade mot Ebola i området. Läkare i området uppmanar befolkningen att tro på att det är ett virus som orsakar sjukdomen och inget annat!! Det kan bidra till mindre stigmatisering av de som drabbats.

I Ituri provinsen har ett antal fall av pest konstaterats, något som också är oroande. Sjukdomen orsakas av en bakterie och finns hos gnagare och sprids till människan via loppor. Pest bakterien kommer ibland upp till ytan, nästan explosionsartat från sin tillvaro bland gnagare, onåbar för människan. Man kan tänka sig att det är samma mekanismer, samma orsaker, som då Ebolaviruset hoppar från ett värd djur till människan. Ju närmare människan lever de vilda djuren, ju lättare är det att virus och bakterier hoppar över till människan. Vikten av hälsovårdsundervisning till befolkningen och av vaccinationer av barn mot de ”vanliga” sjukdomarna som mässling, polio, stelkramp och andra, kan inte nog betonas!

Och mitt under denna bekämpning av olika sjukdomar pågår en regeringsombildning! Premiärministern är utsedd och arbetar med att ta fram sin regering! 2023 skall nya val ske och många har redan varnat presidenten för att inte försöka senarelägga valen! Talesmän för presidenten har idag försäkrat att någon sådan tanke har inte presidenten!!Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Jag har arbetat 17 år i DRK, i Mai Ndombe provinsen som missionär och läkare. Är nu bosatt i Ludvika. Jag har fortsatt kontakt med kollegor och vänner i DRK. Jag deltar i Equmeniakyrkans arbetsgrupp för hälsovård i Kongoländerna.